Programmeur openbare ruimte

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een programmeur openbare ruimte. Het betreft een functie voor 36 uur per week, voor de duur van een jaar (startdatum z.s.m.), met optie tot verlenging.

Ben jij die gedreven persoon die ervoor zorgt dat de openbare ruimte van Amsterdam ,  functioneel, aantrekkelijk en  duurzaam blijft?  Heb je ervaring met procesmanagement en ben jij op korte termijn beschikbaar? Dan zoeken we jou!

Als programmeur openbare ruimte ondersteun je de assets (wegen, groen, bruggen, en verlichting) om tot een helder voorstel te komen voor de instandhouding van onze prachtige stad. Natuurlijk sluit dit plan aan bij de bestuurlijke ambities binnen het coalitieakkoord en de begroting. Het eindproduct is de Rapportage Programma Stadbehoud die als input dient voor het aanvragen van de nieuwe budgetten die nodig zijn voor de besloten activiteiten van het komende jaar.

De instandhoudingsplannen worden opgesteld via een afstemmingsproces met o.a. assetmanagers, asset programmeurs,  dagelijks beheerders, programmamanagers fysiek, ambtelijk opdrachtgevers, adviseurs stedelijke programmering, gebiedsmanagers en  beleidsadviseurs. Daarnaast overleg je ook met de collega’s die bij Metro en Tram en Waternet bezig zijn met de programmering. Voor de uitvoering draag je de portefeuille over aan je collega’s binnen Stedelijk Beheer en Stadswerken.
Jouw team, Openbare Ruimte , is relatief nieuw. Processen zijn daarom nog in ontwikkeling . Veel aspecten van de samenwerking met de assetteams en de ketenpartners moeten nog worden uitgekristalliseerd. Jij bent de verbinder die op natuurlijke wijze ieders belangen weet te achterhalen en onderling begrip weet te creëren als die belangen conflicteren. Je voelt je thuis in een complex werkveld en een politieke omgeving. Je bent analytisch en kan problemen herleiden tot hun oorsprong in het proces. Vervolgens ben je in staat om met je enthousiasme, geduld en sensitiviteit tussen de ketenpartners te bemiddelen, en een duurzame samenwerking op te starten.

WERKZAAMHEDEN
Algemeen

 • Je stuurt samen met je collega’s op het programmeerproces en stuurt de hiervoor benodigde afstemmingsoverleggen aan.
 • Je voert de regie op het programmeerproces voor de assets in de openbare ruimte binnen de kaders van de stedelijke programmering van Verkeer & Openbare Ruimte (V&OR) en afgestemd op de stedelijke P&C-cyclus.
 • Je start samenwerkingsprocessen op of diept deze uit, en formuleert voorstellen voor werkwijzes, samenwerkingsafspraken en overlegstructuren.

  Strategische fase

 • Je onderzoekt de samenwerkingsstructuren tussen de assetteams, Team Openbare Ruimte en de ketenpartners binnen en buiten Amsterdam en adviseert en bemiddeld in vraagstukken op gebied van taakverdeling en positionering.
 • Je ondersteunt je collega-programmeurs in de afstemming met Assetmanagers, beheerders en stakeholders om de inhoudelijke toekomstige knelpunten volgend uit de opgestelde instandhoudingsplannen voor de openbare ruimte vast te stellen.
 • Je draagt de gehele (besloten) portefeuille over aan de assetorganisatie van V&OR en de uitvoeringsorganisaties van Stadswerken en het Amsterdamse bos.
 • Tactische fase
 • Je coördineert de verrijking van de maatregelen uit technische noodzaak met de functionele eisen uit het gebied (Gebiedsinput)
 • Je begeleidt de uitvoering van het programmeerproces en bemiddelt in de samenwerking tussen de assetteams en de ketenpartners
 • Operationele fase
 • Je toetst de inbreng van de stakeholders in het instandhoudingsprogramma en toets de kwaliteit van het proces
 • Je faciliteert de samenwerking tussen de assets, overige stakeholders en gebiedsbeheerders om zo tot een complete programmering te komen.
 • Je ondersteunt de totstandkoming van de Rapportage Programma Stadbehoud, waarin het resultaat van de programmeercyclus wordt samengevat in een boodschap over de openbare ruimte aan het bestuur, waar alle stakeholders achter staan.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
Amsterdam groeit! Elk jaar komen er meer bezoekers, bewoners en bedrijven naar onze prachtige stad. Bij de gemeente Amsterdam werken we met 14.000 collega’s dagelijks aan een veilige, schone stad waar het goed wonen, werken en ontspannen is. Dit doen we voor de 2,3 miljoen bezoekers van Sail, maar ook voor de buurman die graag een bloemperkje voor de deur wil. Je kunt je voorstellen dat het hierbij belangrijk is dat we assets zoals verhardingen, bruggen, kademuren en openbare verlichting goed onderhouden. Dit is de taak van onze afdeling Stedelijk Beheer. Om alle uitdagingen in de openbare ruimte het hoofd te bieden, richten wij ons op diverse transities. Zo verschuift onze focus van techniek naar functie, gebruik en veiligheid, van onderhoudbaar naar herbruikbaar en duurzaam en van degelijk naar met lef en flair. Binnen de afdeling Stedelijk beheer zijn diverse teams actief, waaronder het team Openbare Ruimte. Dit team zorgt voor integrale sturing op de instandhouding, het gebruik en de functie van de openbare ruimte, met als doelen: leefbaar, schoon, heel en veilig. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met onder meer stadsdelen en diverse andere teams binnen de gemeente.

Wat wordt er gevraagd?

 • Je bent in het bezit van een WO diploma en hebt werkervaring op WO niveau;
 • Minimaal 3 jaar kennis en ervaring met procesmanagement in het ruimtelijk of fysieke domein;
 • Minimaal 3 jaar werkervaring bij een gemeentelijke organisatie.

Voldoe je aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 29 april 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring