Projectleider

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam, stadsdeel Noord, zijn wij op zoek naar een drietal Projectleiders. Het betreft een functie voor 32-36 uur per week, voor een periode van 6 maanden met optie tot verlenging.

Functieomschrijving:

 

  • Projectleider Duurzaam, toekomstbestendig Landelijk Noord
  • Projectleider Actieplan NW water- en hittebestendig maken
  • Projectleider Versterken Naschoolsaanbod Tuindorp Oostzaan & Oostzanerswerf

Werkzaamheden:

Projectleider Duurzaam, toekomstbestendig Landelijk Noord
Focusopgave – FO4NO – Naar een Duurzaam, toekomstbestendig Landelijk Noord;
Landelijk Noord willen ze als open veenweidegebied buiten de Ring A10 behouden en versterken. De opgave in Landelijk Noord is om het gebied voor bewoners, bezoekers en agrarisch bedrijf aantrekkelijk en toegankelijk te houden zonder de kernwaarden van het gebied aan te tasten.

Ze willen de verbindingen met de wijken Buikslotermeer en Waterlandpleinbuurt verbeteren en daarbij kansen benutten om recreatiemogelijkheden te vergroten en cultuurhistorische elementen en -verbindingen te herstellen (bijvoorbeeld toeristisch informatiepunt metrostation Noord, faciliteren extra horeca, hardloop- en kano- of skateroutes, de waterlandse melkschuit, de hoge bruggen).

Ze ontwikkelen met bewoners, ondernemers, provincie, recreatieschappen, waterschap en andere
stakeholders een visie die recht doet aan de diverse functies en kwaliteiten van het gebied. Ze versterken de groen- en waterverbindingen, samen met: Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (HHNK), Provincie, Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO), Recreatieschap
Twiske, Waterland-Oost en de centrale dorpenraad. Ook verstevigen ze met deze partners de verbindingen tussen stad en platteland. Verder onderzoeken ze, samen met de centrale dorpenraad, hoe de infrastructuur, mobiliteit, parkeren en logistiek in het gebied kunnen worden verbeterd en hoe de voorzieningen kunnen worden versterkt. Ze gaan met bewoners in Landelijk Noord in gesprek over hoe ze op democratische wijze vorm kunnen gaan geven aan de verdeling van budgetten voor maatschappelijke- en bewonersinitiatieven.

Projectleider Actieplan NW water- en hittebestendig maken
Focusopgave – FO5NW – Actieplan NW water- en hittebestendig maken;
Noord West kent veel uitdagingen op het gebied van water- en hittebestendigheid. Zo is er in het hele gebied wateroverlast en zijn er veenbodemdalingen en verzakkingen. In de Banne werd in 2018 de hoogste temperatuur van Amsterdam gemeten. We maken een actieplan om deze problemen aan te pakken.
Ze maken een analyse van de problematiek op basis van beschikbare gegevens en brengen plaatsen met urgente problematiek in kaart. Ze verzamelen input over welke wensen bewoners en ondernemers hebben als het gaat om duurzaamheid. In samenwerking met stakeholders maken ze een concreet korte- en lange termijn actieplan om Noord-West warmte- en hittebestendig te maken. De doelstellingen die dit proces tot resultaat heeft integreren ze zo snel mogelijk in de gebiedsagenda en de gebiedsplannen. Belangrijke stakeholders zijn: R&D, V&OR, Waternet, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en Programma Rainproof Amsterdam.

Projectleider Versterken Naschoolsaanbod Tuindorp Oostzaan & Oostzanerswerf
Focusopgave – FO3NW – Naschoolsaanbod versterken in Tuinddorp Oostzaan & Oostzanerwerf (onderdeel Regiodeal);
Ze gaan ervoor zorgen dat jeugdactiviteiten en het naschools aanbod in Tuindorp Oostzaan en Oostzanerwerf beter aansluit op de arbeidsmarkt, cultuur en ambacht. En ze gaan nieuw aanbod ontwikkelen. Dit doen ze samen met de Regio Deal Partners (Oostzaan, Zaanstad, Provincie Noord Holland en het Rijk). Deze focusopgave is onderdeel van de Amsterdamse uitwerking van de pijler ‘ontplooiingskansen jeugd’ uit de Regio Deal ZaanIJ. De Regio Deal ZaanIJ is een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Zaanstad, Oostzaan en Amsterdam, de provincie Noord-Holland en het Rijk om aan de slag te gaan met de complexe problemen in het gebied ZaanIJ.
De pijler ontplooiingskansen richt zich op het opgroeien, leren en werken van de jeugd in dit gebied. Er wordt gestreefd naar het verminderen van onderwijsachterstanden en het vergroten van het perspectief op werk voor (kwetsbare) jeugd in Tuindorp Oostzaan en de Molenwijk. In deze focusopgave maken ze ook ruimte voor ontplooiingskansen op het gebied van cultuur en ambacht.
Ze zorgen ervoor dat het naschools aanbod zich meer richt op aansluiting op de arbeidsmarkt (’21st century skills’), cultuur en ambacht en realiseren daarnaast extra naschools aanbod gericht op deze thema’s. Dit doen ze samen met de Regio Deal partners (Zaanstad en Provincie Noord Holland), OJZ, WPI, R&D (programma Haven-Stad), de gebiedspool, Samen Noord, scholen en ondernemers. Ze maken gebruik van communicatiemethodes die passen bij de jeugd, zoals influencers en storytelling en wisselen ervaringen uit met Zaanstad.
Functie-eisen:

–  in het bezit van een erkend WO diploma;

–  minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als senior projectmanager binnen de overheid of bij een in een overheids gerelateerde omgeving;

–  minimaal 5 jaar ervaring met mulita disciplinaire complexe projectgroepen binnen een overheidsgerelateerde omgeving.

 

Voldoe jij aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 21 augustus en geef aan op welke functie je solliciteert.

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring