Projectleider

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam (GGD) zijn wij op zoek naar een projectleider. Het betreft een functie voor 16 uur per week, voor de duur tot 1 september 2021 (startdatum is z.s.m.). Na einddatum opdracht is er mogelijk een optie tot verlenging.

Functieomschrijving
Jeugdgezondheidszorg(JGZ) ontwikkelt zich voortdurend onder invloed van wet- en regelgeving. Het proces van JGZ moet hierop aangepast worden, wat leidt tot herontwerp van processen, trainingen van personeel en aanpassingen in het Digitaal Dossier van JGZ (DD JGZ) en aanverwante systemen.
Daarnaast is het van belang dat JGZ mee beweegt in de doorontwikkelingen in het sociaal domein.

Werkzaamheden
Van de projectleider/adviseur procesoptimalisatie jeugdgezondheidszorg wordt verwacht dat hij /zij:

 • Het MT van JGZ adviseert over veranderende wet- en regelgeving en de bijbehorende wijzigingen in processen en systemen/applicaties
 • Projectleiding voert over aanpassingen(inclusief implementatie) in het DD JGZ en aanverwante systemen als gevolg van veranderingen in wet- en regelgeving
 • Aanbestedingen kan uitvoeren tav benodigde applicaties
 • Uitvoeren van privacy impact analyses en opstellen van AVG documenten zoals verwerkersovereenkomsten

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)/GGD Amsterdam
De GGD Amsterdam is de grootste en oudste geneeskundige en gezondheidsdienst van Nederland en biedt een uitgebreid pakket aan diensten op het gebied van de openbare gezondheidszorg. De GGD werkt met ongeveer 1200 GGD professionals, voor de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn, Ouder-Amstel, Diemen en Aalsmeer. Bij deze gemeenten wonen in totaal ongeveer 900.000 inwoners.
De GGD Amsterdam bewaakt en bevordert actief de gezondheid van de bevolking in haar werkgebied. Als openbare gezondheidsdienst is er een scherp oog voor wat de samenleving en bestuur van de GGD vraagt: gezondheidsachterstanden verkleinen om participatie en zelfredzaamheid te verbeteren.
De GGD Amsterdam organiseert de ziektepreventie, gezondheidsbevordering en interventies en wil gezondheidswinst boeken om bovenstaand doel te realiseren. De dienstverlening en samenwerking met de partners op dit vlak moeten aan de volgende eisen voldoen:  zelfredzaamheid en aansluiting bij de beleving van individuele burgers, brede oriëntatie op factoren die gezondheid meebepalen, inzet op sociaaleconomische factoren, samenwerken en regisseren, gezondheid inwoners op de voet volgen en signalering, toeleiding en preventie van publieke gezondheid.

De GGD heeft een regionaal werkgebied. Er wordt nauw samengewerkt met alle clusters binnen de (regio) gemeente. Buitengemeentelijk heeft de GGD diverse samenwerkingspartners waaronder GGZ-instellingen, scholen, ketenparters, politie en justitie.

Afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ):
De afdeling Jeugdgezondheidszorg bestaat uit ca. 400 enthousiaste medewerkers in diverse disciplines zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, logopedisten en (dokters)assistenten en heeft als doel: het gezond en veilig laten opgroeien van kinderen en jongeren.

Per 2015 is de Jeugdgezondheidsorganisatie als gevolg van de transitie Jeugd gewijzigd. Binnen Amsterdam maakt de Jeugdgezondheidszorg deel uit van de Ouder- en Kindteams Amsterdam.  In de regio Amstelland zijn er diverse locaties voor Jeugdgezondheidszorg, deze zijn gelieerd aan de Sociale Teams van de diverse gemeenten in Amstelland.

Elke locatie voor JGZ  in Amsterdam en Amstelland is een laagdrempelig en outreachend centrum rond opvoeden, opgroeien en preventieve gezondheidszorg voor alle ouders en kinderen.
De uitvoerende taken vinden plaats vanuit 35 over de gehele stad (inclusief regio)werkgebied verspreiden locaties. Standplek voor deze functie is op het hoofdkantoor GGD Amsterdam.

Wat wordt er gevraagd?

 • Je beschikt over een afgeronde WO opleiding;
 • Je bent in het bezit van het prince 2 foundation certificaat;
 • recente kennis van het JGZ proces (afgelopen 2 jaar);
 • Je hebt ruime projectleiderservaring met complexe projecten m.b.t. ontwikkelen en implementeren van wijzigingen in systemen/applicaties (minimaal 3 in de afgelopen 5 jaar);
 • recente ervaring met Digitaal dossier JGZ (DD JGZ) (afgelopen 2 jaar);
 • Ervaring met Europese aanbestedingen van systemen ( minimaal 2 afgelopen 5 jaar);
 • Ervaring met het uitvoeren van Privacy Impact Analyses en het opstellen van Verwerkersovereenkomsten.

Heb je belangstelling voor deze functie en voldoe je aan bovenstaand profiel? Reageer dan uiterlijk voor vrijdag 11 september 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring