Projectleider

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Projectleider Sportpunt. Het betreft een functie voor 24-36 uur per week, voor een periode van 6 maanden.

Functieomschrijving:
Het Sportpunt is onderdeel van directie Sport & Bos en de afdeling waarbinnen team verhuur verantwoordelijk is voor de verhuur van alle gemeentelijke sportaccommodaties, zo ook de verhuur aan onderwijsinstellingen voor bewegingsonderwijs hierbij wordt samengewerkt met Onderwijs Huisvesting (OHV). De afgelopen periode is geconcludeerd dat de huidige werkwijze veldhuur VO-scholen inefficiënt is voor OHV, Sport & Bos, en de VO-scholen. Op dit moment vragen VO-scholen bij OHV subsidie aan voor de huur van sportvelden voor het buitenprogramma van de lessen LO. De subsidieaanvraag wordt bij OHV verwerkt, beoordeeld en toegekend. Het toegekende bedrag wordt gebaseerd op het aantal klokuren waarop de school recht heeft, een periode van acht weken veldhuur en een bedrag van circa 22 euro/uur. In totaal gaat dit jaarlijks om een bedrag van circa 555.000 euro. De scholen vragen na toekenning van de subsidie bij Sportpunt inroostering op de velden aan. Sportpunt verzorgt vervolgens de inroostering en stuurt een factuur voor de huur van de sportvelden naar de scholen. Dit proces kan en moet vereenvoudigd worden waarbij de afrekening tussen OHV en Sport & Bos dient plaats te vinden zonder de scholen daarmee te belasten. Daarnaast is het doel om de buitensport voor de scholen te verruimen van 8 naar 12 weken.

Daarnaast hebben scholen recht op een kleedkamer bij gebruik van de sportvelden. De kleedkamers zijn echter eigendom van de sportverenigingen waardoor we van hen afhankelijk zijn. Daarbij is een bijkomend probleem dat de sportvereniging een eigen tarief kunnen bepalen voor het gebruik van de kleedkamers. Dit is niet conform de verordening van Onderwijs en dient te worden opgelost. De projectleider heeft hierbij de opdracht om tot een eenduidig tarief te komen en een overeenkomst te ontwikkelen die afgesloten kan worden tussen de onderwijsinstelling, vereniging en de gemeente over de verschillende verantwoordelijkheden.

De projectleider heeft als taak om het proces rondom het aanvragen van sportvelden voor het gebruik van bewegingsonderwijs door voortgezet onderwijs te verbeteren en te implementeren inclusief het uitwerken en implementeren van een oplossing voor de huidige kleedkamerproblematiek. Hierbij is het noodzakelijk dat de financiële consequenties goed in beeld worden gebracht en voor de nieuwe situatie goed worden ingeregeld.

Verantwoordelijkheden / taken:

 • Analyse huidige werkproces verder uitdiepen;
 • Bespeling velden door VO-scholen i.s.m. projectteamlid OHV inzichtelijk krijgen
 • Gesprekken voeren met sportverenigingen en in afstemming met OHV gesprekken voeren met de onderwijsinstellingen
 • In afstemming met de collega’s vanuit Sportbeleid en OHV tot voorstellen komen voor oplossingen kleedkamerproblematiek
 • Kosten kleedkamers in beeld krijgen, doorrekenen van consequenties en op basis daarvan beleid formuleren op kleedkamertarieven
 • Heldere uitgangspunten formuleren t.b.v. de verantwoordelijkheden van sportverenigingen, VO-gymdocenten en Sportpunt bij gebruik van de kleedkamers van sportverenigingen door VO-scholen. Aandachtspunt hierbij zijn ook de problemen met vernieling en vervuilde kleedkamers
 • Uitgangspunten vastleggen in ‘Model tripartite overeenkomst’
 • Opstellen van optimaal werkproces voor verhuur sportvelden inclusief kleedkamers voor bewegingsonderwijs VO
 • Implementeren van werkproces binnen verhuurteam Sportpunt
 • Voorzitter projectgroep
 • Besluiten voorbereiden en voorleggen bij afdelingsmanager Sportpunt en OHV

Uiterlijk half mei 2021 ligt er een uitgewerkt voorstel wat is voorgelegd aan de directies S&B en afdeling Maatschappelijke Voorzieningen (MV) en wat als bestuurlijk stuk ter informatie kan worden voorgelegd aan de betrokken wethouders. Daarbinnen heeft inhoudelijk afstemming plaatsgevonden, zijn de financiën inzichtelijk en geregeld en zijn alle externe partijen betrokken en geïnformeerd.

Functie-eisen:

– je bent in het bezit van een erkend hbo diploma;

– je hebt kennis van juridische- en financiële processen en afspraken en is financieel onderlegd;

– je hebt minimaal 2 jaar ervaring als projectmanager in projecten waarbij een concreet resultaat moest zijn opgeleverd binnen de opgegeven projecttermijn. Je hebt dergelijke projecten succesvol uitgevoerd.

Voldoe jij aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 23 december!

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring