Projectleider Agenda Veilig Buitengebied

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de provincie Gelderland zijn wij op zoek naar een  Projectleider Agenda Veilig Buitengebied. Het betreft een functie voor 16 uur per week, voor een periode van 6 maanden met optie tot verlenging.

Opdracht omschrijving:

Criminelen zien steeds meer voordelen en mogelijkheden voor het laten plaatsvinden van hun activiteiten in het buitengebied. Dat speelt zich daar grotendeels buiten het gezichtsveld van het openbare leven af. Op het gebied van veiligheid en bij de aanpak van criminaliteit staan steden en dorpen bovendien veelal nog centraal, wat verplaatsing van illegale activiteiten van stedelijk naar landelijk gebied verder kan versterken.

In het kader van het aanpakken van de problematiek van veilig buitengebied is de Agenda Veilig Buitengebied vastgesteld door 71 Gelderse partners. Er zijn diverse afspraken en intenties opgenomen die er voor zorgen dat het buitengebied veilig is en blijft. Het principe is samen te vatten in het motto: Samen, Bewust en Weerbaar.

Dat doen ze door:

 • Beter zicht te hebben wat er speelt;
 • mede daardoor zijn ze zich ervan bewust dat er ongewenste activiteiten plaatsvinden;
 • en werken ze meer en meer met elkaar samen waardoor ze weerbaar zijn tegen ondermijnende activiteiten in het buitengebied.

Het achterliggende doel is om mede aan de hand hiervan een bijdrage te leveren aan een vitaal buitengebied.

Om dit te bereiken zet de provincie een aantal concrete acties in gang:

 • Informatie positie op orde. Dit omvat de gegevens die de provincie zélf heeft over het ruimtelijke en economische domein. Gegevens over pand- en landgebruik stellen we op voor heel Gelderland daar waar die relevant is voor ondermijningsvraagstukken. Deze gegevens -waaronder VAB’s- stellen we ter beschikking aan onze partners in de provincie zodat er een uniforme basiskaart voor Gelderland beschikbaar is. Samen met RIEC Oost-Nederland worden deze data verder verrijkt.
 • Versterken van samenwerking van betrokkenen in het buitengebied in de gemeenten en de regio. Partijen worden desgewenst ondersteund in het opzetten van samenwerking. Doel is om in 2022 80% van de relevante Gelderse gemeenten te hebben geholpen. Hiermee wordt het vertrouwen van ondernemers, bewoners en gebruikers van het buitengebied in de overheid als aanwezige en acterende partner vergroot;
 • Het opzetten en uitvoeren van de regionale kenniskring Buitengebied Oost-Nederland. Dit doen we samen met de partners provincie Overijssel, het RIEC Oost-Nederland en lokale en subregionale vertegenwoordigers. Het delen van kennis, ervaringen en het toegankelijk maken van concrete producten is, naast inspiratie, het doel;
 • Het vergroten van de interventiekracht in het buitengebied van de bestuurlijke overheden. Nadrukkelijk wordt hierbij aangesloten bij de toezicht en de handhaving van de zgn. groene wetgeving.

Alles bij elkaar wordt beoogd dat betrokken partners actiever met elkaar samenwerken en er (nog) meer initiatieven worden ontplooid en uitgevoerd om het buitengebied veiliger te maken. Hierbij is de rol van de provincie faciliterend en ondersteunend van aard. Voor verbetering van toezicht in het buitengebied zijn de gemeenten een belangrijke schakel, zij zijn immers primair verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid. Gemeenten hebben het buitengebied in beheer, hebben (veelal) ook toezichthouders en zijn in de driehoek de schakel naar de politie en het OM.

Onderdeel van deze opdracht is de concrete acties met betrokken partners waar nodig verder te ontwikkelen en partners bij de uitvoering te ondersteunen en faciliteren.

Verantwoordelijkheden:

De projectleider is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Agenda Veilig Buitengebied.

Hij/zij zorgt ervoor dat:

 • De diverse afspraken en intenties die zijn opgenomen worden uitgewerkt en uitgevoerd;
 • er intensief contact en samenwerking is met alle betrokken partners;
 • draagvlak wordt gecreëerd bij partners en de samenwerking wordt gestimuleerd;
 • acties verder worden ontwikkeld en partners bij de uitvoering ondersteund en gefaciliteerd worden.

Tevens is het belangrijk om waar nodig verbindingen te leggen tussen diverse reeds bestaande initiatieven.

De projectleider zorgt voor verbinding, probeert knelpunten op te lossen en ondersteunt/faciliteert waar nodig.

Functie-eisen:

– je hebt aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring in de rol van projectleider of in een vergelijkbare rol;

– je beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring (deel van de ervaring opgedaan in de periode 2016-heden) met het thema sociale veiligheid;

– je hebt aantoonbaar ervaring (opgedaan in de periode 2006-heden) met het uitvoeren, monitoren en rapporteren van de uitkomsten van samenwerkingsafspraken tussen (overheid) organisaties;

– je beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2016-heden) met het direct samenwerken met bestuurders van gemeenten en/of provincies;

–  je beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2016-heden) met het thema veiligheid in het buitengebied.

Voldoe jij aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 3 september!

 

Bij vragen kan je contact opnemen Yvonne Loocks, telefonisch bereikbaar via 075-6151045 of mail naar Yvonne@dumoljobs.nl.

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring