Projectleider/Beleidsadviseur Persoonsgebonden Budget

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een projectleider/beleidsadviseur Persoonsgebonden Budget. Het betreft een functie voor 32-36 uur per week, voor de duur van 9 maanden (aanvang z.s.m.) tot en met eind september 2020.

Als adviseur/projectleider houd je je bezig met de ontwikkeling en realiseren van beleid binnen de kaders van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Daarvoor werk je nauw samen met collega’s op de afdeling met aanverwante dossiers; met andere afdelingen binnen de gemeente Amsterdam (bijvoorbeeld de afdelingen Jeugd, Onderwijs en de GGD); met ketenpartners en andere gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland en in werkgroepen in G4-VNG verband. In de visie van de gemeente Amsterdam wordt beleid zo veel als mogelijk interactief vormgegeven met het netwerk van (keten)partners.

Beleid:

Je signaleert relevante in- en externe ontwikkeling en vertaalt deze ontwikkelingen naar beleidskaders voor de eenheid, verricht onderzoek en/of laat onderzoek verrichten en analyseert de onderzoeksbevindingen. Je stelt adviezen, beleidsplannen en rapportages op voor het management en bestuur en ontwikkelt en onderhoudt de noodzakelijke netwerken, overziet/doorziet integrale dwarsverbanden binnen de afdeling en daar buiten en verzorgt de afstemming met de in- en externe stakeholders. Je draagt zorg voor de bestuurlijke besluitvorming.
Je faciliteert/informeert het bestuur en Wethouder(s) door het opstellen van (beleids)notities n.a.v. vragen/verzoeken van het Bestuur/Wethouder. Je neemt op verzoek deel aan bestuurlijke overleggen en brengt hierbij zijn/haar expertise in. Er wordt verwacht dat je een bijdrage levert aan de doorontwikkeling van de afdeling als geheel en de vastgestelde ontwikkelopgave. Je neemt in dit kader deel aan project-/werkgroepen.

Regie:
Je voert de regie op de teamgebonden en teamoverstijgende dossiers. Je vertaalt beleidsvraagstukken/bestuurlijke besluiten naar concrete beleidsdossiers/uitvoeringsplannen, stelt een plan van aanpak op (inclusief de noodzakelijke middelen), definieert en mobiliseert in- en externe stakeholders/expertise. Je voert regie op het (realisatie) proces (inclusief subsidies), monitort voortgang en resultaten en stelt voortgangs- en evaluatierapporten op. Je vervult (zo nodig) de opdrachtgeversrol richting externe opdrachtnemers (inclusief de financiële verantwoordelijkheid).

Beleidsrealisatie:
Je fungeert als projectleider voor concrete beleids(realisatie) projecten. Hij/zij stelt een projectplan op, stuurt projectteamleden aan, verantwoordt de resultaten en stelt verantwoordings- en evaluatierapporten op.

Werkzaamheden
Als projectleider Pgb ben je verantwoordelijk voor de (bestuurlijke/ politieke) beleidsadvisering rondom Pgb en de ontwikkeling en de implementatie van het Pgb-beleid. Je werkt hierbij nauw samen met de producteigenaren en de afdelingen Services& Data en Jeugd. Gezocht wordt iemand met een brede blik die politiek sensitief en nauwgezet is en beschikt over goede samenwerkingskwaliteiten, uitstekende mondelinge vaardigheden en een goede pen.

De werkzaamheden betreffen:

 • Signaleren van relevante in- en externe ontwikkeling voor het dossier Persoonsgebonden budget (Pgb) en vertalen van deze ontwikkeling naar het effect op de opgave van het dossier; de ontwikkelingen naar beleidskaders voor de zowel de afdeling Zorg als de afdeling Services&Data.
 • Regie voeren op het Pgb-dossier waarbij je Pgb-beleidsvraagstukken/ en bestuurlijke besluiten vertaalt naar concrete uitvoeringsplannen en je stelt plannen van aanpak op.
 • Fungeren als projectleider voor het Pgb-dossier en opstellen van een projectplan; aansturen projectteamleden; verantwoorden van de resultaten en opstellen van verantwoordings- en evaluatierapporten.
 • (Bestuurlijke en politieke) beleidsadvisering op keuzes richting inkoop/subsidies en ontwikkeling buurtteams.
 • Doorontwikkelen Pgb-plan.
 • Afstemming met de afdeling Services&Data over de uitvoering.
 • Afstemmen met team Bezwaar en Beroep en afdeling JuZa over bezwaar en beroepszaken.
 • Coördineren communicatie richting burgers en cliënten.
 • Vertegenwoordigen op niveau van VWS en VNG.
 • Deelname G4-overleggen.

Wat wordt er gevraagd?

 • Je beschikt over minimaal een WO werk- en denkniveau;
 • Je beschikt over specialistische kennis van het Pgb-dossier (wetgeving, beleid en uitvoering);
 • Je hebt ervaring met ontwikkelen, monitoren en implementeren van processen (bv procesmatig denken, processen ontwikkelen en verbeteren, etc.);
 • Je hebt ervaring met het opereren binnen politiek-bestuurlijk gevoelige context en een complex krachtenveld met uiteenlopen belangen;
 • Je hebt ervaring met de juridische structuur en van bezwaar- en beroepszaken;
 • Je hebt ervaring met het oplossen van juridisch/technische vraagstukken voor Pgb;
 • Je bent vaardig in het aanbrengen van structuur in een dynamische omgeving en complexe onderwerpen.

Voldoe jij aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 29 november 2019.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring