Projectleider bouw / conserveringsdeskundige

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amstelveen zijn wij op zoek naar een projectleider bouw / conserveringsdeskundige. Het betreft een functie voor 36 uur per week, voor de duur van een half jaar, met optie tot verlenging.

Deze functie valt onder de afdeling Vastgoed; het team bouwzaken is verantwoordelijk voor het bouwmanagement van de eigen gebouwen (her/verbouw en nieuwbouw).  De sectie bouwzaken, onderdeel van Vastgoed, bestaat uit een team van vijftien medewerkers.

 • Zij realiseren gemeentelijke nieuwbouw- en verbouwprojecten (inclusief de gebouw gebonden technische installaties) voor opdrachtgever, zoals scholen, wijkcentra, sportaccommodaties, cultuurgebouwen, bedrijf- en dienstgebouwen;
 • Daarnaast behoort tot hun taak het technisch beheren van deze gebouwen;
 • Zij geven advies en ondersteuning met betrekking tot bouw- en installatietechnische aspecten voor het aanvragen van raadskredieten;
 • De sectie adviseert tevens over de huisvesting van gemeentelijke diensten en onderdelen daarvan, uitmondend in programma’s van eisen, renovaties- en verbouw- of nieuwbouwplannen;
 • Andere belangrijke taken zijn de advisering op het gebied van energiebeleid, duurzaamheid en het opstellen van onderhoud programma’s.

De werktijden van medewerkers van het team bouwzaken komen overeen met normale kantoortijden en bedragen in principe maximaal 36 uur per week. Sporadisch wordt ook buiten de kantoortijden gewerkt. De bestuurlijke component (denk aan het opstellen en in procedure brengen van college- en raadsvoorstellen) komt slechts in enkele gevallen voor.

Wij zoeken een Projectleider met ruime ervaring in conservering (schilderwerken) van maatschappelijk vastgoed of gelijkwaardige gebouwen. Het betreft een tijdelijke klus omdat, door significante toename van extra opdrachten, de aanwezige capaciteit te klein is voor het huidige werkaanbod.

Werkzaamheden van Projectleider Bouw / Conserveringsdeskundige

 • Opstellen van plan van aanpak met benodigde middelen en tijd met betrekking tot projecten;
 • Opstellen van voorstellen, ontwerpen e.d. met betrekking tot projecten;
 • Inrichten van de projectorganisatie;
 • Coördineren van de werkzaamheden met en stuurt aan de betrokken collega’s van andere vakdisciplines;
 • Opstellen van de begrotingen en aanbesteden van de werken/projecten en uitvoeren binnen vastgesteld krediet;
 • Adviseren over en naar aanleiding van de Aanbesteding van werkzaamheden;
 • Rapporteren over voortgang, besteding van middelen en beslismomenten;
 • Opstellen van een eindverslag met verantwoording van gebruikte tijd en middelen;
 • Bewaken van de voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden;
 • Verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie en samenwerking;
 • Adviseren / beslissen over eventuele bijsturing in het proces;
 • Bewaken van budget onderhanden werken.
 • Het voorbereiden, begeleiden en laten uitvoeren van conserveringswerkzaamheden, waaronder:
 • – Het opnemen van de werkzaamheden;
  – Het schrijven van bestekken/technische omschrijvingen;
  – Het maken van kostenramingen;
  – H et aanbesteden van de werkzaamheden;
  – Het beoordelen van offertes;
  – Het begeleiden en toezicht houden van de werkzaamheden mbt planning en kwaliteit;
 • Het voorbereiden, begeleiden en laten uitvoeren van bouwkundige (onderhouds-)werkzaamheden aan het maatschappelijk vastgoed.

Wat wordt er gevraagd?

 • Minimaal een afgeronde MBO opleiding bouwkunde;
 • Minimaal 5 jaar werkervaring in vergelijkbare functie, opgedaan in de afgelopen 7 jaar.

Voldoe je aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 4 april 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring