Projectleider Democratisering

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een projectleider democratisering. Het betreft een functie voor 36 uur per week, voor de duur van 1 jaar, met optie tot verlenging.

De ambities van de gemeente Amsterdam op het gebied van democratisering en participatie zijn hoog. We willen beter gebruik maken van de collectieve kennis, expertise en kracht van Amsterdammers en deze verbinden aan ons democratisch stelsel. Daarom werken we aan:

 • Meer eigenaarschap en zeggenschap voor bewoners en ondernemers;
 • Inclusieve participatie in processen en bij besluitvorming;
 • Gezond groeiklimaat voor maatschappelijk initiatief;
 • Versterken van de positie van jongeren.

We doen al veel in stadsdeel Nieuw-West, ieder vanuit zijn of haar expertise en als onderdeel van reguliere werkzaamheden of in projecten. Als projectleider democratisering til je de inspanningen van het stadsdeel naar een hoger plan. Dit doe je onder andere door leiding te geven aan projecten van het programma democratisering. Hierbij werk je nauw samen met het kernteam democratisering, collega’s van het stadsdeel, maatschappelijke organisaties en bewoners. Je legt bestuurlijk verantwoording af aan het Dagelijks bestuur van het stadsdeel. Ambtelijk opdrachtgevers zijn de programmamanager sociaal en programmamanager democratisering (CTO). De projecten hebben veelal een innovatief karakter waardoor bestuurlijke sensitiviteit, creativiteit en goede samenwerking vereist is. Je draagt er zorg voor dat de projecten geborgd worden in de organisatie en een duurzaam karakter krijgen.

In Nieuw-West is er in het bijzonder aandacht voor participatie van jongeren. Het Dagelijks bestuur heeft de ambitie om meer jongeren aan een passende baan te helpen en hen zo meer perspectief te bieden. Onderdeel van deze functie behelst daarom het opzetten van een project om de positie van jongeren uit Nieuw-West op de arbeidsmarkt te versterken. Bij dit project werk je onder andere nauw samen met collega’s van de directie Werk, Participatie en Inkomen.

Werkzaamheden

 • Nader vormgeven aan stedelijk programma democratisering in stadsdeel Nieuw-West
 • Projecten – in nauwe samenwerking met interne collega’s, externe partners en bewoners – opzetten en uitvoeren die onderdeel zijn van het programma democratisering;
 • Deze projecten evalueren zodat dit onderdeel kan worden van reguliere werkwijze van de gemeente Amsterdam;
 • Ervaring met het werken in een stadsdeel en werken met een verlengd bestuur is een pre;
 • Opzetten en uitvoeren van een project ter bevordering van duurzame jongerenwerkgelegenheid;
 • Zorgdragen voor toetsing en verantwoording van behaalde resultaten en bestuurlijke terugkoppeling;
 • Volgen van ontwikkelingen en deelname aan stedelijke overleggen ten behoeve van kennisuitwisseling;
 • Aansturen van een projectteam.

De opdrachtgever(s)
Stadsdeel Nieuw-West is een van de 7 stadsdelen van de gemeente Amsterdam, ook wel het “groene stadsdeel” genoemd, met een eigen politiek bestuur. De gebiedspool is één van de organisatieonderdelen van het stadsdeel. De gebiedspool Nieuw-West levert expertise en menskracht voor de uitvoering van gebiedsplannen, uitvoeringsplannen, programma’s en projecten in het stadsdeel. Primair in opdracht van gebiedsmanagers, secundair in opdracht van stadsdeelmanagers uitvoering en van de stadsdeelmanager staf. De gebiedspool is een flexibele, innovatieve, hands-on afdeling waar uitwisseling van kennis en mensen tussen stadsdeel en rve’s mogelijk wordt gemaakt. De focus ligt op menskracht beschikbaar houden en/of krijgen om te werken aan opgaven en bij te dragen aan resultaten in gebieds- en uitvoeringsteams en in project- en gebiedsoverstijgende programmateams.
Binnen de Gebiedspool werken Ambtelijke opdrachtgevers die de opdrachten op gebied van fysieke en sociale projecten vormgeven.

Wat wordt er gevraagd?

 • Beschikt over minimaal WO werk- en denkniveau;
 • Bezit van een afgeronde WO-opleiding;
 • Minimaal 3 jaar ervaring met programma- en projectmanagement;
 • Minimaal 4 jaar ervaring met werken in een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • Ervaring met democratisering, participatie en bewonersbetrokkenheid in een van de vier grote gemeenten.

Voldoe je aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 31 januari 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring