Projectleider inbedding Centrum Jeugd en Gezin

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente De Bilt zijn wij op zoek naar een projectleider inbedding Centrum Jeugd en Gezin. Het betreft een functie voor 8 tot 12 uur, voor de duur van 6 maanden, met optie tot verlenging.

Organisatie Stichting MENS De Bilt
MENS De Bilt is de welzijnsorganisatie in de gemeente De Bilt. Naast welzijnswerk, jongerenwerk, mantelzorgondersteuning, buurtsportwerk, kortdurende ondersteuning stelt MENS De Bilt de indicaties voor de Wmo. De missie van de stichting is dat De Bilt een samenleving is waar iedereen kan blijven meedoen en daarbij wordt uitgegaan van de eigen capaciteiten van de inwoners en er wordt optimaal samengewerkt met de gemeente, eerstelijns gezondheidszorg, andere zorgverleners, maatschappelijke organisaties, onderwijs en bedrijfsleven.

Opdracht
We gaan als gemeente De Bilt met onze lokale partner Stichting MENS De Bilt een traject in om het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) onder te brengen bij Stichting MENS De Bilt. Het CJG is nu een netwerkorganisatie onder aansturing van de gemeente. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk dat de gemeente een aanmerkelijk belang krijgt in de stichting, middels quasi-inbesteden.

Door het CJG onder te brengen bij MENS De Bilt kunnen we de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening van het CJG beter waarborgen en de samenwerking op het sociaal domein tussen de dienstverlening van MENS De Bilt en het CJG nog verder verbeteren.

Wij zijn op zoek naar een projectleider die de regie voert op dit proces.

Het te volgen traject dient verder uitgewerkt te worden tot een concreet plan en proces, dat vervolgens wordt uitgevoerd. Wij zijn op zoek naar een projectleider die hierop de regie voert. Het proces vraagt in het bijzonder aandacht voor de verschillende juridische aspecten: het vormgeven van de juridische posities van betrokken partijen (governance middels quasi inbesteden) en de personele consequenties die aan de inbedding verbonden zijn (het betreft medewerkers die nu bij 6 verschillende werkgevers in dienst zijn). De inbedding vergt een zorgvuldig proces met betrokkenheid van de diverse werkgevers, de betrokken medewerkers, ondernemingsraden en twee besturen.

We koersen aan op een overgangsdatum per 31 december 2020; indien mogelijk kan (een deel van) het personeel per 1 juli 2020 over naar Stichting MENS De Bilt. Opdrachtgeverschap ligt bij de waarnemend gemeentesecretaris, mw. Esselien de Leeuw, samen met de directeur van Stichting MENS De Bilt, mw. Evelien Ribbens.

Als projectleider:

  • Draag je zorg voor het opstellen en uitvoeren van het projectplan en de inrichting van de projectorganisatie;
  • Je stuurt projectmedewerkers en eventuele in te huren externe expertise functioneel aan in de context van de projectopdracht;
  • Je creëert draagvlak voor de beoogde transitie en draagt zorg voor het organiseren van een zorgvuldig proces met betrokkenheid van alle belanghebbenden;
  • Je stuurt op het opstellen en vastleggen van afspraken met betrokken partijen;
  • Je draagt zorg voor bewaking en rapportage over de voortgang en beheersing van het project (aan de opdrachtgever en betrokken bestuurders).

Wat wordt er gevraagd?

  • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Voldoe jij aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 15 januari 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring