Projectleider Informatievoorziening

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Projectleider Informatievoorziening. Het betreft een functie voor 36 uur per week voor een periode van een jaar met optie tot verlenging.

Als gemeente is het hun taak om te zorgen dat verlichting in de stad goed functioneert en er verzorgd uitziet tegen een verantwoorde prijs. Met nieuwe technieken en innovatieve oplossingen ontstaan steeds meer mogelijkheden om thema’s als verduurzaming in de praktijk te brengen.
Voorop staat dat Amsterdam met behulp van verlichting 24 uur per dag aantrekkelijk en veilig moet zijn. De Gemeente blijft zich inzetten om licht optimaal te laten bijdragen aan een hoogwaardige kwaliteit van de openbare ruimte, nu en in de toekomst. Hierbij richt zij zich op drie pijlers:
a. Licht op maat
b. Duurzaamheid
c. Innovatie

De asset Verlichting, onderdeel van de afdeling Stedelijk Beheer in de directie Verkeer en Openbare Ruimte is verantwoordelijk voor de verlichting in Amsterdam. Om bovenstaande ambities waar te kunnen maken is Team Licht op zoek naar een optimale en toekomstgerichte softwareoplossing (Licht Expert Systeem) voor het aansturen en managen van haar verlichting.
Daarnaast wil Team Licht verdere stappen zetten in het verbeteren van de datakwaliteit en het optimaliseren van haar processen. Dit gebeurt in een breder verband, gecoördineerd vanuit team Openbare Ruimte (ook onderdeel van de afdeling Stedelijk Beheer), met het oog op structurele verbetering en borging van Informatievoorziening (IV) binnen alle assets.

Werkzaamheden:
Jouw rol is tweeledig. Enerzijds de projectleiding voeren over de aanbesteding van een Licht Expert Systeem (LES). Anderzijds het vertegenwoordigen van de asset Verlichting in de IV-coördinatie die vanuit team Openbare Ruimte wordt georganiseerd.
De ambitie van de aanbesteding LES is dat na implementatie Team Licht in staat is om op een efficiënte en effectieve wijze diens areaal aan te sturen en te managen. Dat er een toekomstgerichte en flexibele oplossing is geïmplementeerd, waarmee de asset Verlichting eenvoudig kan meebewegen met de ontwikkelingen en innovaties die binnen dit vakgebied voordoen.
De werkzaamheden in de rol van projectleider aanbesteding LES bestaan onder meer uit de volgende onderdelen:
• Uitvoeren Projectmanagement conform PPM proces
• Voorbereiden Aanbesteding LES (opstellen PvE)
• Aansturen en begeleiden traject Aanbesteden & Contracteren
• Aansturen en begeleiden Implementatie LES
• Verrichten Nazorg na “Go live”

Stedelijk Beheer heeft een informatieplan opgesteld voor de structurele verbetering en borging van de integraliteit in de asset management processen en de asset management data. Het plan onderkent 3 actielijnen, te weten:
1. Kwaliteitsverbetering asset data: gericht op verbeteren datakwaliteit via een groeimodel, van statische-, “as built”- tot en met dynamische data. Dit vereist toename van structurele inzet op gegevensbeheer/data-analyse/ datavisualisatie enz.
2. IV ondersteuning asset Management PDCA keten: gericht op ondersteuning middels tooling (generiek en specifiek waar nodig) en processen (gestandaardiseerd en geïntegreerd waar mogelijk)
3. Centraal ontsluiten en delen asset data: gericht op ontsluiting eigen data, verkrijgen toegang tot data uit andere bronnen en visualiseren van data

In de rol van IV-coördinator help je het Informatieplan te realiseren door onder meer zorg te dragen voor:
• Optimaliseren, vastleggen en implementeren van de processen binnen de asset
• Bijdragen aan het inrichten en implementeren van integrale processen over alle assets
• Inzichtelijk maken van datastromen binnen de eigen asset en door alle assets heen
• Bijdragen aan de borging dat alles wat we doen op het gebied van IVin lijn is met de afspraken die zijn gemaakt binnen Stedelijk Beheer
• Bijdragen aan verdere inrichting en ontwikkeling van IV binnen de asset en Stedelijk Beheer

Functie-eisen:

  • je bent in het bezit van een erkende HBO diploma;
  • geef in maximaal 1 pagina aan waarom jij de meest geschikte bent voor deze opdracht;
  • je hebt minimaal tenminste 5 jaar werkervaring als projectleider bij ICT verandertrajecten;
  • je hebt minimaal ten minste 5 jaar werkervaring op het gebied van Informatiemanagement/ kwaliteitsmanagement/ procesmanagement;
  • je hebt aantoonbare ervaring met Openbare Verlichting en/of Infra beheerorganisatie.;
  • je hebt aantoonbare ervaring met een software selectie en -implementatie traject;
  • je hebt aantoonbare ervaring met Scrum Agile werken en Prince II;
  • je hebt aantoonbare ervaring in het adviseren van –  en rapporteren aan stuurgroepen en directies;
  • je hebt aantoonbare ervaring met Object Beheer Systeem (OBS).

Voldoe jij aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 17 april!

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring