Projectleider Inzamelvoorzieningen

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een projectleider inzamelvoorzieningen. Het betreft een functie voor 32/36 uur per week, voor de duur van een jaar, met optie tot verlenging.

Functieomschrijving
In alle stadsdelen van Amsterdam wordt door Afval en Grondstoffen projectmatig het netwerk van inzamelvoorzieningen, o.a. ondergrondse containers en waar nodig bovengrondse containers voor verschillende fracties , mini-containers, grofafvallocaties etc ( gedeeltelijk)  vervangen, geoptimaliseerd en waar nodig nieuw geplaatst. Het projectmatig optimaliseren/vervangen van inzamelvoorzieningen is gericht op het opzetten van goede voorwaarden voor een optimale logistieke inzameling van huishoudelijk afval en speelt in op zowel de logistieke inzameling van restafval als op een optimale spreiding van locaties waar herbruikbaar afval kan worden aangeboden.

De keuze voor locaties waar restafval, herbruikbaar afval en grofafval aangeboden kan worden, moet ondersteunend zijn aan het realiseren van de beleidsdoelen voor afvalscheiding.

U houdt met uw projectteam rekening met de gemeentelijke kaders en beleidsuitgangspunten (stedelijk kader etc), de logistieke afvalinzameling, inbreng van burgers, financiële- , juridische-, ruimtelijke-, planologische-, communicatieve- en bestuurlijke- aspecten. U stuurt op resultaten binnen de kaders en beleidsuitgangspunten en anticipeert op beleidsvoornemens. U baseert de planuitwerking op gegevens van beheer openbare ruimte schoon. De gegevens van BOR-S (Beheer Openbare Ruimte-Schoon) bestaan uit historische gegevens over staat en gebruik van de containers, weeggegevens, serviceniveau, sorteeranalyses, informatie van chauffeurs en teamleiders en andere werkzaam in de openbare ruimte en alle overige informatie nodig voor het realiseren van een optimaal netwerk.
De werkzaamheden  kunnen  ook bestaan  uit het geven van strategisch advies op  en zo nodig op stellen van beleid, innovatie in duurzaam afval scheiden en overige vraagstukken en plannen die in Amsterdam gesteld kunnen worden/ relevant kunnen zijn voor de directie Afval en Grondstoffen.

Werkzaamheden
U bent verantwoordelijk voor het aansturen van het project met betrekking tot het budget, de organisatie, de planning, de informatie en de kwalitatieve aspecten. U bent aanspreekpunt voor het project, vanaf de oriëntatiefase tot en met de oplevering naar beheer. U stemt af met de in- en externe stakeholders en vertegenwoordigt de stad, voornamelijk in stadsdeel West. Inzet in een ander stadsdeel is ook mogelijk.
U adviseert de opdrachtgever, het bestuur en collega’s.  Uw werkzaamheden omvatten de voorbereiding / planvorming, advisering van het bestuur, advies bij aanbestedingen, bewonersparticipatie, bewonersavonden, zienswijze procedures, realisatie en overdracht naar beheer.

In hoofdlijnen betreft de opdracht het volgende:
– Optimalisatie van de inzamelstructuur in een gebied/Stadsdeel
– Schrijven van memo’s wanneer extra schriftelijke informatie gewenst is
– Verzorgen van kredietaanvraag en bewaken van project financiën
– Verzorgen van bewonersavonden en organiseren en uitvoeren van zienswijzeprocedures
– De optimalisatie (of bepalen kansen voor optimalisatie)  van de reeds vervangen ondergrondse containernetwerken  – Optimalisatie van het nog te vervangen netwerk aan ondergrondse containers, mini-containers of andere inzamelvoorzieningen (grof afval etc)
– Borgen van de beleidsdoelstellingen/aanpassingen in herinrichting / areaaluitbreidings projecten etc
– Functionele aansturing projectenorganisatie
– Per kwartaal afleggen van verantwoording over planning, realisatie, risico’s en beheersmaatregelen middels rapportage
– Kennis hebben van het domein afval, duurzaamheid en circulaire economie en deze kennis delen binnen de Directie Afval en Grondstoffen
– Meewerken aan het verhogen van het afvalscheidingspercentage en dienstverlening richting de burgers
– Binnen de geldende beleidskaders steeds zoeken naar de best passende locatie- of situatie specifieke mogelijkheden voor het bereiken van de afvalscheidingsdoelen
– Deelnemen aan overleggen waarbij kennis overgedragen wordt binnen het Afvaldomein

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
De directie Afval en Grondstoffen is onderdeel van het cluster Stadsbeheer. In het programmateam werken de inzamelorganisaties en andere bedrijfsonderdelen van de gemeente samen aan een duurzame, kostenefficiënte en dienstverlenende grondstoffen- en afvalketen.  Het in 2016 vastgesteld Uitvoeringsplan Afval is de inhoudelijke werkagenda voor alle gemeentelijke onderdelen die bij de afvalketen betrokken zijn. De afvalketen zorgt voor strategie, beleid en uitvoering rondom preventie, het inzamelen en het verwerken van huishoudelijk afval en denkt na over oplossingen voor bedrijfsafval. Uitvoering gebeurt veelal in drie rayons, te weten: Centrum (incl. bedrijfsafval); Zuid, Oost en Zuidoost; Noord, West en Nieuw-West. Het afvaldomein is volop in beweging, waarbij de gemeenteraad de strategie heeft vastgesteld om te komen tot 1 organisatie met 1 aansturing, 1 informatie en 1 administratie.

Wat wordt er gevraagd?

  • Je beschikt over hbo werk- en denkniveau.;
  • Je hebt ervaring met het plaatsen van Afval inzamelvoorzieningen in Amsterdam, bij voorkeur minimaal 2 jaar;
  • Je hebt ervaring als projectleider of in vergelijkbare verantwoordelijke functies meerdere implementatieprojecten in een grootstedelijke omgeving voor ondergrondse containers uitgevoerd. Daarbij was de kandidaat verantwoordelijk voor het hele traject van oriëntatiefase, planvorming en oplevering naar beheer. Minimaal 3 jaar;
  • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met implementatie van ondergrondse containers;
  • Aantoonbare ervaring met bewonersparticipatie, afhandeling van zienswijzen en voorbereiden van zaken voor de Raad van State;
  • Ervaring in contacten met diverse stakeholders, variërend van bestuurders tot bewoners, zowel mondeling als schriftelijk;
  • In staat de relatie te leggen tussen beleidskaders, doelstellingen en de implementatie van inzamelmiddelen;
  • Ervaring met bestuur advisering en de daarbij horende besluitvormingstrajecten.

Heb je belangstelling voor de functie en voldoe je aan het profiel? Reageer dan vóór 22 mei 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring