Projectleider Jeugd en Veiligheid

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een projectleider jeugd en veiligheid. Het betreft een functie voor 16 uur per week, welke in mei zal starten en loopt tot oktober a.s.

Als projectleider Jeugd & Veiligheid ben je de spreekwoordelijke spin in het web tussen het jongeren-  en straathoekwerk, de politie, bewoners en ondernemers, (jeugd)zorgaanbieders en straatcoaches. Je springt in op incidenten de wijk, zorgt voor communicatie en uitvoeringsafspraken tussen de partners en houdt bestuur en management op de hoogte van wat er gebeurt. In het centrum van Amsterdam is het, ook nu, nooit rustig. Als tijdelijk projectleider ben je in staat om jeugdoverlast en -criminaliteit in onze wijken direct aan te pakken en om samen met de partners de middellange termijn acties uit te zetten.

Werkzaamheden
• Je draagt zorg voor een integrale aanpak op het jeugd en veiligheidsdomein;
• Je bewaakt de voortgang van de gemaakte plannen, afspraken en resultaten en zorgt voor het tijdig bijstellen van de plannen indien nodig;
• Je zorgt dat betrokken partijen (bewoners en professionals) contact met elkaar hebben over de aanpak en initieert contact als er hiaten blijken;
• Je stimuleert een structurele samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de partijen die zich bezighouden met zorg en overlast rondom jongeren en- of jeugdgroepen;
• Je adviseert het dagelijks bestuur, de voorzitter van de bestuurscommissie en de ambtelijke organisatie.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s) – Stadsdeel Centrum
Amsterdam Centrum is één van de zeven stadsdelen van Amsterdam. De stadsdelen zijn de schakel tussen de buurt en het stadhuis. Ieder stadsdeel heeft een eigen dagelijks bestuur en stadsdeelcommissie. De stadsdeelcommissies bestaan uit vertegenwoordigers uit de buurten. Zij behartigen de belangen van bewoners en ondernemers en adviseren het dagelijks bestuur en het stadsbestuur over wat er speelt in het stadsdeel. De stadsdeelorganisaties zijn in de eerste plaats gericht op de uitvoering van stedelijk beleid. Veel ambtenaren die in de stadsdelen werken, zie je dagelijks op straat voor bijvoorbeeld het onderhoud van het groen, handhaving en het ophalen van huisvuil.

Met ruim 84.000 inwoners en meer dan 11 miljoen bezoekers per jaar, is Amsterdam Centrum het meest besproken en gefotografeerde historische stukje Amsterdam.

Wat wordt er gevraagd?

  • in het bezit van minimaal een erkend hbo diploma;
  • netwerk binnen het veiligheids- en zorgdomein;
  • minimaal 5 jaar ervaring als projectleider in de taakvelden jeugd, veiligheid en de zorg- en strafketen;
  • ervaring met projectmatig werken EN het voeren van procesregie;
  • ervaring als adviseur in een politiek-bestuurlijke omgeving.

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor de functie? Reageer dan uiterlijk voor woensdag 5 mei a.s. Bij vragen kan je contact opnemen met Donna Nijboer of Yvonne Loocks, telefonisch bereikbaar via 075-6151045.

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring