Projectleider Logistieke Hubs

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een ‘projectleider logistieke hubs’. Het betreft een functie voor 16-24 uur per week, voor de duur tot maart 2021 (startdatum medio september 2020), met optie tot verlenging.

Functieomschrijving
Binnen de logistiek onderscheiden we een vijftal ketens: 1) bouw, 2) verse producten en retail (detailhandel), 3) dienstverlening en facilitaire inkoop, 4) pakketbezorging en 5) afval. We zien dat marktpartijen uit de verschillende ketens al verscheidene hubsconcepten toepassen. De gemeentelijke inzet richt zich dan ook op het faciliteren van en samenwerken met de markt, vanuit de verantwoordelijkheid voor het opstellen en invoeren van aanvullende kaders op basis van leefbaarheid, gezondheid, etc enerzijds en leidende principes voor hubs anderzijds (slim met ruimte, infrastructuur, energie en middelen).

De uitvoering van de opdracht vergt nauwe samenwerking met onder andere de programma’s autoluw, varen, luchtkwaliteit, en kades en bruggen, met de VRA en MRA, maar ook met kennisinstellingen en de markt.

Werkzaamheden

  • Verbinden, analyseren en coördineren van de nog te realiseren gemeentelijk opgave / ruimtevraag uit de agenda’s Logistiek, Schone Lucht (laden), Varen en Afval met het oog op het claimen van de ruimte.
  • Kandidaat brengt per keten in kaart hoe groot en waar de marktbehoefte is aan logistieke hubs als gevolg van o.a. de milieuzone en de maatregelen voor beperkt gewicht en plaats deze naast het aanbod. Kijkt daarbij ook naar het voor- en natransport en de mogelijkheden van vervoer over water.
  • Stelt een plan van aanpak op, met daarin per keten welke maatregelen kunnen bijdragen aan het behalen van de gemeentelijke doelstellingen op o.a. het gebied van Autoluw en Luchtkwaliteit.
  • Adviseert over welke rol de gemeente op zich moet nemen om logistieke hubs te faciliteren, waar ligt de meerwaarde?
  • Monitoren, analyseren van en reageren op bestaande initiatieven op het gebied van logistieke hubs.
  • Actief organiseren van bijeenkomsten om verbindingen te leggen tussen leveranciers, transporteurs en ontvangende partijen met het oog op gedragsverandering en komen tot een beter systeem voor logistiek in de stad met behulp van hubs.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
De Directie Verkeer en Openbare Ruimte (V & OR) staat voor de bereikbaarheid, de veiligheid, de inrichting en de kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. Vanuit V & OR werkt het programma stedelijke logistiek aan de balans tussen de bevoorrading van de stad en de impact op de leefbaarheid in de stad, met lichte, schone en slimme logistiek als belangrijkste doelen.

Wat wordt er gevraagd?

  • Je bent in het bezit van een erkend wo diploma, in de richting sociale geografie, planologie, bestuurskunde of rechten;
  • Je hebt vijf tot zeven jaar relevante werkervaring in fysiek-ruimtelijke projecten in een groot stedelijke en politiek-maatschappelijke omgeving;
  • Je hebt ervaring met mobiliteitsopgaven;

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor de functie? Reageer dan vóór woensdag 5 augustus 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring