Projectleider lokale aanpak overgewicht en obesitas

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amstelveen zijn wij op zoek naar een projectleider lokale aanpak overgewicht en obesitas. Het betreft een functie voor 12 uur per week voor een periode van 4 maanden met optie tot verlenging.

De afdeling Jeugd & Samenleving richt zich op klantgerichte, efficiënte en effectieve uitvoering van zorg en ondersteuning en op preventie en mogelijkheden tot ontplooiing in Amstelveen & Aalsmeer. De afdeling bestrijkt op hoofdlijnen drie terreinen:
– jeugd (jeugdhulp, leerplicht, jongerenwerk);
– complexe casuïstiek in het sociale domein (via twee sociale teams);
– samenleving (collectieve voorzieningen, preventie, ontplooiing).

Opdracht:
Voor de realisatie van een lokale ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas in de gemeente Aalsmeer, zijn wij op zoek naar een Projectleider.

Doel van de functie:
Het voorbereiden en opzetten van het project met bijbehorende projectorganisatie. Ook coördineert de Projectleider de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten, tijd, kwaliteit en mogelijkheden van de verschillende organisaties, zodanig dat de geformuleerde projectdoelstellingen worden behaald.
Je geeft leiding aan de werkgroep, je stelt een projectplan op en een B&W advies.

Overgewicht en obesitas bij kinderen effectief aanpakken lukt beter als je je realiseert  dat het een symptoom is van onderliggende problemen op verschillende terreinen. Die aanpak vraagt dus om ondersteuning en zorg vanuit het sociaal en medisch domein.

Kennis van financieringsgrondslagen en wetten is daarbij van belang:
– Jeugdwet;
– De zorgverzekeringswet (Zvw);
– Wet publieke gezondheid (Wpg);
– Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
– Basisvoorzieningen waarbij we een onderscheid maken naar: – welzijn, participatie, armoede en –sport en bewegen.

Voor meer info zie:
https://www.ketenaanpakovergewichtkinderen.nl

Kandidaat omschrijving:

  • Hbo-/wo-werk- en -denkniveau;
  • Ervaring met procesmatig werken;
  • Ervaring met het opereren in een complexe, lokale context met een diversiteit aan organisaties en belangen;
  • Ervaring met het opzetten van samenwerkingsvormen en netwerken;
  • Kennis van en ervaring met het in gang zetten van verandertrajecten in de zorg en/of het sociale
    domein;
  • Kennis van en ervaring met gemeentelijke beleidsprocessen, inkoop van gemeentelijke voorzieningen en politiek-bestuurlijke verhoudingen;
  • Kennis van de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en preventie in het algemeen en de landelijke aanpak van overgewicht/obesitas bij kinderen in het bijzonder.

Voldoe jij aan bovenstaand profiel? Reageer dan voor 18 oktober!

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring