Projectleider Master Artificial Intelligence Engineering Systems

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de TU Eindhoven zijn wij op zoek naar een projectleider Master Artificial Intelligence Engineering Systems. Het betreft een functie voor gemiddeld 2 dagen per week, voor een periode van een half jaar, met optie tot verlenging.

TU Eindhoven (TU/e) is een middelgrote technische universiteit in het hart van de hightech industrie in Nederland, de Brainport-regio. De TU/e staat hoog aangeschreven, zowel in onderzoek als in onderwijs. We onderhouden nauwe relaties met bedrijven, maatschappelijke organisaties en onderzoeksinstituten in de Brainport-regio en daarbuiten. Fundamenteel en toegepast onderzoek worden hier even gewaardeerd. De TU/e heeft momenteel negen faculteiten, met in totaal ruim 11.000 studenten.

Met meer dan 80 fte vast wetenschappelijk personeel (U(H)D en hoogleraren), 400 promovendi en PDEng-studenten, ongeveer 750 bachelorstudenten en 250 masterstudenten, is de faculteit Electrical Engineering (EE) een van de grotere faculteiten van de TU/e. EE biedt momenteel twee bachelorprogramma’s en een masterprogramma aan, allemaal volledig in het Engels.

De TU/e heeft kunstmatige intelligentie (AI) aangemerkt als een van de belangrijkste multidisciplinaire onderzoeksmogelijkheden in haar Strategie 2030. Er is een initiatief op zowel universitair als faculteitsniveau om ons AI-onderzoek en AI-onderwijs te versterken. EE speelt een belangrijke rol in dit initiatief.

Opdracht op hoofdlijnen
De faculteit Electrical Engineering (EE) treedt op als penvoerder voor een vijftal faculteiten, die gezamenlijk met ingang van academisch jaar 2021/2022 een nieuwe Master Artificial Intelligence Engineering Systems willen starten onder een nieuw CROHO-nummer. Het betreft de volgende faculteiten: Electrical Engineering (EE), Mechanical Engineering (ME), Industrial Engineering & Innovation Sciences (IE&IS), Mathematics & Computer Science (M&CS), Applied Physics (AP)

De opdracht bestaat in beginsel uit drie fasen. De eerste fase omvat een oriëntatie, waarbij de wensen en behoeften van de deelnemende faculteiten worden geïnventariseerd, en waarin een concept masterprogramma wordt ontworpen. Daarbij wordt de aansluiting op andere initiatieven en behoeften, centraal en bij andere faculteiten, geborgd. Indien inderdaad besloten wordt een nieuw masterprogramma op te zetten, bestaat de tweede fase uit het indienen van een aanvraag tot de nieuwe Master. Hiertoe dienen onder meer een macrodoelmatigheidstoets (voor CDHO) en een toets nieuwe opleiding (voor NVAO) te worden opgeleverd. De derde fase omvat de implementatie van het programma in concrete onderwijseenheden. Het is mogelijk dat de opdracht na de eerste of tweede fase wordt stopgezet of een andere vorm krijgt.

EE zoekt een projectleider die beide fasen kan begeleiden en deels zelfstandig kan uitvoeren. Aan de uitvoerende kant wordt in beide fasen een belangrijke bijdrage verwacht bij het organiseren van het proces, en in de tweede fase ook bij het opstellen van beide aanvraagdocumenten (en benodigde bijlagen). Gegeven het ambitieuze tijdpad om de Master te lanceren, wordt een ervaren, stevig projectleider gezocht die het projectteam begeleidt in het proces. Het projectteam is grotendeels onervaren met dit proces.

In de derde fase, indien daartoe wordt besloten, wordt een projectleider gezocht die het proces begeleidt van het vertalen van het curriculum in concrete onderwijseenheden.

Wat wordt er gevraagd?

  • Schrijf een persoonlijke motivatie specifiek voor deze opdracht, waarom ben jij de geschikte kandidaat voor deze opdracht en de functie.

Heb jij belangstelling voor deze functie en is deze rol op jouw lijf geschreven? Reageer dan vóór 30 maart 2020.

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring