Projectleider Omgevingswet

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Zevenaar zijn wij op zoek naar een Projectleider Omgevingswet. Het betreft een functie voor 28-36 uur per week, voor de duur van een jaar, met optie tot verlenging.

 

Vanaf 2021 treedt de Omgevingswetwet in werking. De wet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet biedt gemeenten de mogelijkheid om met overzichtelijkere regels de leefomgeving meer in samenhang in te richten. Het biedt daarnaast meer ruimte voor lokaal maatwerk en leidt tot een betere en snellere besluitvorming.

Op 1 januari 2021 moet elke gemeente zijn aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Eén digitaal loket voor het aanvragen van vergunningen, raadplegen van de geldende regels per locatie, en op termijn informatie over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Het DSO bestaat uit een landelijke voorziening (DSO-LV), collectieve voorzieningen voor gemeenten (DSO-CG) en individuele voorzieningen van overheden.

Binnen Zevenaar zijn al behoorlijk wat stappen gezet. De veranderopgave bestaat uit drie onderdelen: ICT, Wetgeving en Anders werken.

ICT

Er is een impactanalyse uitgevoerd en samen met de buurgemeenten zijn stappen gezet om over te gaan tot een nieuw systeem dat aansluit op het DSO. Alle bestemmingsplannenzijn gereed gemaakt voor de omzetting naar DSO. Het zaakgericht werken is in beeld gebracht en ook voor welke processen dit gevolgen heeft.

Wetgeving

Er is gestart met een pilot voor het centrum van Zevenaar. Het beleid is in beeld gebracht. De bouwstenen voor de omgevingsvisie zijn verzameld. Veel bestaand beleid is met participatie tot stand gekomen. Nieuwe onderwerpen (‘duurzaamheid’ en ‘gezondheid’) worden met participatietrajecten opgepakt en vorm gegeven. Het onderwerp duurzaamheid loopt nu. Begin 2020 wordt gestart met het onderwerp ‘gezondheid’, waarbij de insteek is dat de visie begin 2021 wordt vastgesteld.

Anders werken

Vanuit het programma Zevenaar Verbindt! zijn trajecten ingezet om toe te werken naar het “anders werken”. Een extern bureau gaat ons helpen om de processen en dienstverlening vorm te geven in aanloop naar 1 januari 2021. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met buurgemeenten en partners om te komen tot gezamenlijke afspraken.

Verantwoordelijkheden

We zoeken een ervaren projectleider die verbinden en samenwerken hoog in het vaandel heeft staan. Iemand die niet alleen focust op de inhoud, maar ook meewerkt aan de cultuurverandering. Je bewaakt de rode draad van de invoering van de Omgevingswet en je geeft sturing aan de verschillende processen. Je zorgt voor een goede samenwerking met  stakeholders en de samenleving. Bij de samenwerking die je zoekt staat niet het beleid centraal, maar het initiatief/de opgave.

Werkzaamheden projectleider

  • Je geeft leiding aan de diverse onderdelen binnen het project waarbij je stuurt op de beheersuitgangspunten;
  • Je anticipeert op ontwikkelingen in de verschillende projectfasen en neemt tijdig maatregelen als prestatieafspraken dreigen niet te worden gehaald;
  • Je hebt regelmatige afstemming met de verantwoordelijk bestuurder(s) en ambtelijk opdrachtgever;
  • Je informeert raad en raadscommissies zowel mondeling als schriftelijk);
  • Je voert overleggen binnen en buiten de organisatie”.

Wat wordt er gevraagd?

  • Je hebt een WO opleiding afgerond, bijvoorbeeld op het gebied van bestuurskunde, bedrijfseconomie, bedrijfskundige, rechten, politicologie, ruimtelijke ordening of stadsontwikkeling;
  • Je hebt in de afgelopen vijf jaar minimaal 3 jaar ervaring met het aansturen van projectteams binnen gemeentelijke organisatie(s). Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) dit in je CV.

Voldoe je aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 10 december 2019.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring