Projectleider Ontwikkeling Meldkamer

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de afdeling toezicht en handhaving openbare ruimte (THOR), van de gemeente Amsterdam, zijn wij op zoek naar een projectleider ontwikkeling meldkamer. Het betreft een opdracht voor 32-36 uur per week, voor de duur tot eind 2020 (startdatum z.s.m.). Er is een optie tot verlenging.

Projectleider ontwikkeling Meldkamer THOR
Wil jij meewerken aan de ontwikkeling van Amsterdam? Wil jij als projectleider een belangrijke rol vervullen bij de doorontwikkeling van de Meldkamer van de Amsterdamse Handhavers? Ben jij in staat (nieuw) beleid te vertalen naar concrete projectplannen en dit ook door te voeren in de operatie? Kan je goed omgaan met deadlines en (bestuurlijke) druk? Voel je je thuis in projectmatig werken? Ben jij in staat in een team samen te werken? Sta je ervoor open feedback te geven én te ontvangen? Dan is de functie van projectleider ontwikkeling bij de Meldkamer van de gemeente Amsterdam iets voor jou.

De opdracht
De meldkamer van THOR krijgt een steeds belangrijkere rol binnen THOR. Zowel voor de veiligheid van de mensen buiten, als voor de regie op de afhandeling van meldingen van burgers (SIA). Ook bij de regie van  evenementen en bij het handhaven van de noodverordening is de Meldkamer een onmisbaar. Daarnaast wordt de reikwijdte uitgebreid van een aantal naar het bedienen van alle (buiten) teams van THOR in de loop van dit jaar door de uitbreiding van het aantal portofoons.

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het realiseren van een aantal belangrijke specifieke
verbeteringen. Het gaat dan in het bijzonder om 4 onderwerpen:

 • Hulp bij het opstellen van een teamplan; waar staat de Meldkamer over een jaar en wat is daar voor nodig;
 • Het meldingenproces; waarin de Meldkamer een nog centralere rol gaat spelen, en het verbeteren, in samenspraak met alle in en externe partners;
 • Mede zorgdragen voor een goede uitrol van de nieuwe portofonie. Globaal komt het erop neer dat het project ‘aanbesteding portofonie’ de hardware uitgeeft. Wat er dan overblijft is een goede eenduidige en professionele werkwijze tussen de meldkamer en de handhavers en de overgang van c2000 naar THOR breed portofonie systeem.
 • Zicht houden en zo nodig regie voeren op alle nieuwe extra taken die op de Meldkamer afkomen zoals uitbreiding van bijvoorbeeld de verzinkbare palen die de Meldkamer bediend, aanpassingen van het kaskantoor, etc.

Het is jouw taak om bovenstaande zaken vorm te geven door helderin kaart te hebben wat er moet gebeuren  en dit uit te voeren of te begeleiden naar een eindresultaat.

Werkzaamheden

 • Je bent projectleider voor de ontwikkeling van de Meldkamer;
 • Je schakelt tussen verschillende rollen en projecten;
 • Je fungeert als aanspreekpunt voor verschillende stakeholders: opdrachtgevers, betrokken (gemeentelijke) afdelingen, leveranciers, externe partners, etc.;
 • Je stelt integrale project- en werkbegrotingen op en bewaakt de budgetten;
 • Je stelt voortgangsrapportages op;
 • Je beheert de communicatietools.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De organisatie

Directie Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (THOR) heeft als doelstelling Amsterdam leefbaarder te maken. Met die opdracht is de organisatie de laatste jaren volop in ontwikkeling. Met meer dan 400 breed inzetbare Handhavers werken de collega’s van THOR dag en nacht aan de leefbaarheid van de Amsterdamse openbare ruimte.
De stad verandert en groeit. Het wordt steeds drukker met meer inwoners, bedrijven en toeristen. De enorme groei heeft gevolgen voor de openbare ruimte. De stad en ook het bestuur hebben hoge verwachtingen van handhaving. De roep om handhaving wordt steeds groter. Deze veranderingen vragen een andere inzet van de handhaving, namelijk efficiënter en flexibel, en er is in toenemende mate vraag naar een 24/7 inzet en beschikbaarheid van handhaving.
THOR werkt verder nauw samen met de politie, de stadsdelen en Directie Openbare Orde & Veiligheid (OOV).

Team Meldkamer
Het team Meldkamer is onderdeel van de afdeling Snelle interventies/Specialismen Binnen dat valt onder de Operatie. Het team bestaat uit 1 Teamleider, 1 Aanvoerder, 5 Senior Medewerkers en ongeveer 34 (fte) Medewerkers Meldkamer.

De Meldkamer is bezig met een doorontwikkeling naar de zogenaamde Meldkamer 2.0! Er wordt hard gewerkt aan het verbeteren van zowel de (digitale) systeem- als aan de (digitale) menskant waar meer eisen aan worden gesteld.

Wat wordt er gevraagd?

 • Afgeronde HBO/WO-opleiding;
 • Kennis en ervaring in binnen een bestuurlijke en politieke omgeving;
 • Jij bent veranderkundig onderlegd en zodoende in staat om samen met collega’s, de leiding van de Meldkamer en handhaving diens partners, de veranderingen te beschrijven en door te voeren;
 • Minimaal 5 jaar ervaring als projectleider in een overheidsomgeving een echte teamplayer die met verschillende typen mensen kan omgaan.

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor de functie? Reageer dan uiterlijk vóór donderdag 13 augustus 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring