Projectleider toezicht en handhaving & openbare ruimte

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een projectleider ‘toezicht en handhaving & openbare ruimte’. Het betreft een functie voor 36 uur per week, voor de duur van 6 maanden (startdatum z.s.m.), met optie tot verlenging.

Functieomschrijving
Binnen het programma Werving & Onboarding worden 8 projecten uitgevoerd die tot doel hebben de handhavers te werven, maar vooral te behouden. Voor de projecten Onboarding en Loopbaanontwikkeling zoeken wij 1 projectleider (36 uur).

Werkzaamheden
Project Onboarding
Het huidige onboarding-proces staat onder druk en kent veel haken en ogen. Hierdoor gaan er veel zaken mis en is de doorlooptijd onacceptabel lang. Dit proces kent vele schakels die niet of nauwelijks met elkaar verbonden zijn. Omdat jaarlijks bijna 100 nieuwe medewerkers bij THOR binnen komen, staat er ook in kwantitatieve zin druk op het proces.

In het huidige Onboarding-proces heeft de teamleider een cruciale rol. De TL moet vele administratieve handelingen verrichten wat relatief veel tijd en energie kost. Als gevolg hiervan voelt de teamleider zich onvoldoende ondersteund en gezien de grote hoeveelheid nieuwe medewerkers ook vaak in de tijd klem gezet. Omdat in het onboarding-proces ook vaak wijzigingen plaatsvinden is het voor de TL’s onduidelijk wat van hen wordt verwacht.

De doelstellingen van project Onboarding zijn:

  1. Het initiëren, borgen en (her)-ontwerpen van het onboardingproces;
  2. De samenwerking met de interne en externe partijen bij de onboarding optimaliseren;
  3. Het verkorten van de doorlooptijd voor plaatsing van nieuwe medewerkers;
  4. Het herinrichten en verbeteren van de ondersteuning van de Teamleiders.

Project Loopbaanontwikkeling
Het project loopbaanontwikkeling is gericht op een duurzame inzetbaarheid van het personeel. Daarbij zijn continu leren en jezelf verder ontwikkelen voorwaarden voor een goed loopbaanperspectief. Per medewerker zouden er Persoonlijke Ontwikkel plannen (POP) worden opgesteld. Vanuit deze plannen zouden de ambities op competentie en vaardigheden niveau’s moeten worden gefaciliteerd. Wat is er nodig om hogerop te komen?

Levenslang werken bij dezelfde werkgever is allang niet meer vanzelfsprekend. De werkgever dient dan ook de medewerker in staat te stellen zich verder te ontwikkelen. De huidige ontwikkel mogelijkheden van handhavers zijn binnen THOR beperkt tot Senior of Aanvoerder. Dit biedt te weinig perspectief om mensen langjarig aan THOR te binden. Het project dient zich ook te oriënteren op carrière kansen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Zoals werken bij de Politie, Douane of marechaussee. Het is niet dat THOR graag haar handhavers kwijt raakt, maar het is omgekeerd ook mogelijk, dat Politie-mensen over willen stappen naar handhaver. Hierdoor ontstaat er een win-win situatie.

De doelstellingen van project Loopbaanontwikkeling zijn:

  1. Het bieden van een loopbaan-perspectief voor handhavers en toezichthouders;
  2. Het stimuleren van interne en externe mobiliteit;
  3. De samenwerking verbeteren en vastleggen tussen THOR en Amsterdamse School, Carriere Centrum, Stichting SAOA, WPI en relevante externe partijen.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
De directie Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (THOR) heeft als doelstelling Amsterdam leefbaarder en veiliger te maken. Met die opdracht is de organisatie de laatste jaren volop in ontwikkeling. Met meer dan 400 breed inzetbare handhavers werken de collega’s van Handhaving & Toezicht dag en nacht aan de veiligheid van de Amsterdamse openbare ruimte. Er is in toenemende mate vraag naar een 24/7 inzet en beschikbaarheid van handhaving; we werken daarin nauw samen met de politie, stadsdelen en Openbare Orde en Veiligheid. We richten ons op uiteenlopende taken, zoals o.a. handhaving binnen het Openbaar Vervoer, integrale handhaving op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), handhaving op de nieuwe taxiwet, het wegslepen van voertuigen die zeer hinderlijk/gevaarlijk geparkeerd staan etc. Daarbij gaat het steeds om zowel preventieve als repressieve handhaving.

Overige informatie in verband met Corona
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.

Wat wordt er gevraagd?

  • Je bent in het bezit van een erkende HBO diploma en een afgeronde opleiding op het gebied van projectmanagement, bijvoorbeeld PMP, Prince2 of Lean Six;
  • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als projectleider in een grote complexe organisatie (>1000 fte);
  • Je hebt ervaring in het kunnen managen van een breed stakeholderveld binnen een grote complexe organisatie (>1000 fte) en het realiseren van gedragen oplossingsrichtingen.

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor de functie? Reageer dan vóór vrijdag 31 juli a.s.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring