Projectmanager Aardgasvrij

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een projectmanager Aardgasvrij. Het betreft een functie voor 36 uur per week, voor de duur van een jaar, met optie tot verlenging.

 • Dagelijks leiding geven aan het programmateam in nauw overleg met de programmamanager. Het programmateam omvat communicatie, participatie, bestuur en financiën, programmaondersteuning en aardgasvrijregisseurs. Omvang ca 30 FTE.
 • In overleg met programmamanager zorgen voor de randvoorwaarden voor het programma, begroting, bemensing, huisvesting, overlegstructuur etc.
 • Leiding geven aan complexe multi-actor processen, veelal in overleg met wijkbewoners en -organisaties, die leiden tot aardgasvrij maken van de Amsterdamse wijken.
 • Stakeholdermanagement op de belangrijkste stakeholders in de stad en daarbuiten (onder andere City Deal, regionale en rijksoverheid. Hieronder valt ook de lobbystrategie
 • Veel contacten met lokale partners (netwerkpartijen, warmtebedrijven, corporaties, gemeentelijke diensten, bewonersinitiatieven, bewonersondersteuning etc.) en externe partijen zoals collega-gemeenten, provincie en rijksoverheid.
 • Leveren van beleidsdocumenten, verzorgen van technische sessies met raadsleden, overleg met en ondersteuning van wethouder.

De opdrachtgever(s)
De omgeving van stedenbouw, planologie en duurzaamheid verandert sterk. De manier waarop omgegaan wordt met het stellen van kaders en het formuleren van beleid verandert mee. De eenheid Ruimte en Duurzaamheid werkt op ieder schaalniveau, van portiek tot metropool, aan het ontwikkelen van een duurzame visie op de ontwikkeling van Amsterdam, het uitwerken van die visie tot concrete voorstellen en inrichtingsplannen en het mogelijk maken van die ontwikkeling en de uitvoering van de plannen.

Enerzijds is zij verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en kaderstelling op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en duurzaamheid. Anderzijds werkt zij in opdracht voor stadsdelen en grootstedelijke projecten, waar zij kennis inbrengt en planproducten tot stand brengt met betrekking tot stedenbouw, openbare ruimte ontwerp, planologie en duurzaamheid.

Wat wordt er gevraagd?

 • Je bent in het bezit van een erkend wo diploma;
 • Je hebt minimaal 15jaar aantoonbare ervaring opgedaan in een leidinggevende functie;
 • Je hebt binnen de afgelopen 2 jaar werkervaring opgedaan in één van de G4 gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den-Haag);
 • Je hebt meer dan 3 jaar ervaring met (wijk- en participatieproces) aanpak aardgasvrij;
 • Je hebt minimaal 15 jaar ervaring met het aansturen van en participeren in complexe, multi-actor processen;
 • Je hebt een aantoonbaar netwerk bij Haagse departementen op directieniveau en bij de Amsterdamse woningcorporaties op directieniveau;
 • Je hebt aantoonbare deskundigheid op duurzaamheids- en woningbouwbeleid.

Voldoe je aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 19 maart 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring