Projectmanager energiearmoede

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een projectmanager energiearmoede. Het betreft een functie voor 32-36 uur per week, voor een periode van een jaar met optie tot verlenging.

Functieomschrijving:
Om energiearmoede door de stijgende energieprijzen tegen te gaan, heeft Amsterdam ruim 8 miljoen euro van het Rijk ontvangen. Deze middelen zijn bedoeld voor het beperken van energierekening, bijvoorbeeld door het treffen van energiebesparende maatregelen. De projectmanager is verantwoordelijk voor de coördinatie van en samenhang tussen alle activiteiten die vanuit deze middelen gefinancierd worden en de verantwoording daarover.
De rijksmiddelen zijn bedoeld om huishoudens in een kwetsbare positie op korte termijn te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om het energiegebruik te verminderen en de energierekening te beperken. De beoogde Amsterdamse aanpak bestaat uit een aantal activiteiten, die sterke samenhang hebben met elkaar. Een deel van de projecten zijn bestaande projecten die worden voortgezet, andere projecten worden nog verder ontwikkeld.
Voor de inzet van de middelen richten we ons met name op het langs verschillende wegen en op grote schaal aanbieden van energieadvies en energiebesparende producten, met de mogelijkheid tot installatie. Daarnaast wordt een bijdrage  aan energiezuinig witgoed en overstaphulp naar elektrisch koken voorbereid.

Werkzaamheden:

  • Sturen op doelmatige en rechtmatige tijdige besteding van de energiearmoede-middelen binnen de daartoe gestelde kaders;
  • Bewaken van realisatie, fasering, planningen, voortgang en financiën van de projecten die gefinancierd worden  uit de rijks energiearmoede-middelen;
  • Coördineren onderlinge afstemming verschillende projecten (inclusief zorg dragen voor inpassing in overige inzet in de vakdirecties);
  • Sturen op eenduidige communicatie over de energiearmoede activiteiten van de gemeente richting interne én externe doelgroepen;
  • Afspraken met intern en extern betrokkenen over de uitvoering maken, vastleggen en monitoren;
  • Verantwoordelijk voor (bestuurlijke, inhoudelijke en financiële) verantwoording en processen.

Op verschillende plekken binnen (en incidenteel buiten) de gemeentelijke organisatie werken projectleiders aan de realisatie van de verschillende activiteiten gericht op het tegengaan van energiearmoede. Als coördinerend projectmanager werk je met een klein projectteam met beleidsondersteuning, financiële ondersteuning en (te werven) communicatie-inzet, aan de inhoudelijke en financiële coördinatie op en monitoring van alle inzet die gefinancierd wordt uit de rijksmiddelen voor energiearmoede en de beleidsmatige en communicatie ondersteuning voor deze projecten. Ook treedt je op als functioneel opdrachtgever voor nieuwe projecten. Bij dit alles kan gebruik gemaakt worden van de klankbordgroep met adviseurs en projectleiders uit de drie betrokken directies (Wonen, R&D, WPI). De thuisbasis van het projectteam is een team van de Directie Wonen met beleidsadviseurs en projectleiders op het gebied van woningkwaliteit en duurzaamheid.

Functie-eisen:

 

  • je beschikt over een wo werk- en denkniveau;
  • je hebt minimaal tenminste 3 jaar ervaring met het inrichten, organiseren en coördineren van projecten en processen in een complexe organisatie;
  • je hebt tenminste 3 jaar ervaring met het aansturen van een projectteam en het sturen op en verantwoorden van resultaten (ervaring met projectmonitoring en -rapportages).

 

Voldoe jij aan bovenstaand profiel en ben je enthousiast geworden? Reageer dan vóór 13 mei!

Wil je eerst het één en ander bespreken alvorens te solliciteren? Neem dan contact op met Yvonne Loocks onze recruiter, telefonisch 075 – 6151045.

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring