Projectmanager Ingenieursbureau

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een projectmanager ingenieursbureau. Het betreft een functie voor 36 uur per week, voor de duur van een jaar, met optie tot verlenging.

Projectmanager voor het Ingenieursbureau Informatievoorziening (IV) Ruimte & Economie is voor het Ingenieursbureau op zoek naar een enthousiaste en ondernemende IV Projectmanager voor 36 uur per week. Je eerste project is  het Pilotproject BIM/CAD Management. Naast dit project zijn er andere IV projecten voor het ruimtelijk domein, die je uit kunt gaan voeren. We zijn op zoek naar iemand die deze pilot kan begeleiden en die mogelijk de erop volgende aanbesteding en implementatie kan begeleiden. Het gaat om (her)inrichting van bedrijfsprocessen voor het ondersteunen van integraal samenwerken aan 3D-ontwerpen.

Er wordt binnen het project gepilot met een functionaliteit om met meerdere personen (3D) ontwerpen te bewerken en de vastlegging en opslag van de ontwerpen. Dit is een beweging van een analoge naar een digitale samenwerking. In deze pilot worden eerst de processen binnen het IB uitgewerkt en worden de eisen en wensen aangevuld en verscherpt. Dit is input voor een nieuw project voor de aanbesteding, selectie en implementatie van een doeloplossing, die na de pilot wordt opgestart.

Hier heb je te maken met herontwerp van processen, workflows, versiebeheer, metadatering etc. In eerste instantie wordt gepilot binnen IB, maar er wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om dit met ketenpartners te kunnen doen. Ook de  ICT-aspecten worden meegenomen en mogelijke verbindingen met andere systemen. De pilot levert info op om de eisen en wensen voor het nog nader te selecteren doelsysteem aan te vullen en te verbeteren. Ook zullen er bevindingen en conclusies meegegeven worden, ook voor de implementatie, vanuit de evaluaties in het pilot-project. Na afronden van het pilot-project wordt een beslissing genomen voor het al dan niet selecteren van een doeloplossing. Bij een positief besluit wordt een volgend project opgestart voor de aanbesteding, aanschaf en implementatie.

We vragen iemand die aantoonbaar en ruime ervaring heeft in IV projectmanagement. Je bent een stevige persoonlijkheid die in staat is om te gaan met de verschillende, soms tegengestelde
belangen in de organisatie. Je weet de prioriteiten te stellen in overeenstemming met de opdrachtgever. Je helpt de organisatie om de gewenste veranderingen en vernieuwing te specificeren in de vorm van een pilot. Het Ingenieursbureau bereidt de aanleg en het onderhoud van infrastructuur en de inrichting van de stad voor. De afdeling realiseert hiermee uitvoeringsprogramma’s en opdrachten die zij krijgt van stadsdelen en andere eenheden in de stad. De groei van de economie maakt de druk op de organisatie de komende jaren groter. Individuele projecten concurreren om de schaarse capaciteit. Informatievoorziening speelt een steeds prominentere rol in de organisatie en binnen onze projecten. Om te kunnen anticiperen op alle ontwikkelingen kiest het IB voor drie prioriteiten die programmatisch zijn ingezet waaronder het verbeteren van de Informatievoorziening.

Werkzaamheden
We vragen jou om conform geformuleerde doelstellingen de volgende activiteiten op te pakken:

 • Vraagarticulatie van gewenste functionaliteiten
 • Beschrijving van de gewenste processen en specificatie van workflows
 • Begeleiding van de ontwikkeling van de pilot
 • Evaluatie van de pilot
 • Uitvoering van een aanbesteding
 • Adviseert en rapporteert aan de opdrachtgever en stemt af met stakeholders en zorgt ervoor dat de omgeving goed geïnformeerd is over voortgang en impact van de veranderingen;
 • Stelt benodigde projectdocumenten op zoals het projectplan en business case en rapporteert hierover;
 • Zorgt ervoor dat alle eindresultaten zoals beschreven in het Project Initiatie Document op beheersmatige manier worden behaald;
 • Draagt zorg voor de resources van het projectteam, rekening houdend met de benodigde kennis en competenties en zorgt ervoor dat belemmering zo snel mogelijk worden weggenomen;
 • Zorgt dat de PDCA-cyclus kortcyclisch in een vast ritme gebeurt, leidend tot aantoonbare verbeteringen ;
 • Intervenieert bij escalaties en brengt partijen weer op één lijn;
 • Onderhoudt goede contacten met stakeholders en zorgt ervoor dat de omgeving goed geïnformeerd is over voortgang en impact van de veranderingen;

Wat wordt er gevraagd?

 • Je bent in het bezit van een afgeronde WO opleiding in een relevante richting (bv. Informatica, IT Management, (technische) bedrijfskunde;
 • Je hebt kennis van gemeentelijke processen en -ontwikkelingen in het ruimtelijk domein, waarvan de laatste werkdag niet langer dan 6 maanden geleden is;
 • Je hebt meerjarige kennis en ervaring met soortgelijke pilottrajecten;
 • Je hebt actuele kennis van de processen en informatie- en werkstromen binnen een publieke bouw- of civieltechnische projectorganisatie;
 • Je hebt ervaring met IV aanbestedingsprojecten binnen de (lokale) overheid;
 • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare vakinhoudelijke kennis en praktijkervaring met diverse methodieken zoals: Werken onder architectuur; Prince Il;  Agile/scrum; (Lean) procesmanagement; Beheer en ICT-organisatie (ASL, BISL, ITIL). En is in bezit van de relevante certificaten;
 • Je hebt minimaal 5 jaarrecente ervaring als IV projectmanager op het snijvlak van organisatie en informatievoorziening met opdrachtgevers en ketenpartners, bij voorkeur bij een gemeente;
 • Je hebt ervaring met het aansturen van projecten vanuit de inhoud en niet alleen op basis van procedures;
 • Je hebt meerjarige ervaring met procesontwerp en met het afstemmen van gewijzigde/nieuwe werkprocessen met stakeholders en opdrachtgevers;
 • Je hebt ruime ervaring met het vertalen van gebruikerswensen naar functionele specificaties en/of user stories;
 • Je hebt senioriteit in het zelfstandig leiden van ICT verander- en vernieuwingsprojecten in grote organisaties (>5000 medewerkers);
 • Kennis van en meerdere jaren ervaring met agile/scrum projecten in de rol van scrum master, product owner en/of agile coach;
 • Ervaring in het ruimtelijk domein.

Voldoe je aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 30 januari 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring