Projectmanager MGGZ

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een projectmanager MGGZ (Maatschappelijke Geestelijke Gezondheidszorg). Het betreft een functie voor 32 uur per week, voor de duur van een half jaar, met optie tot verlenging.

De afdeling MGGZ heeft een zware opgave:

1. Financieel in control komen en een flink tekort wegwerken.

2. Uitvoering van nieuwe wettelijke taken (wet verplichte GGZ, inrichting advies en meldpunt (o)GGZ vanaf 1 januari 2020.

3. Reorganisatie van de afdeling: herinrichting stafbureau en teams op de Geïntegreerde voorzieningen,; herpositionering SSGA.

4. Verbeteren van de bedrijfsvoering, o.a. door in beeld brengen en optimaliseren van de werkprocessen, het beter ontsluiten en benutten van sturingsinformatie en het optimaliseren van de afspraken met ondersteunende diensten (o.a. zorgcontractering en facturatie).

5. Nieuwe verbindingenmet de buitenwereld maken: doorontwikkeling sociaal domein, nieuwe verhouding met buurtteams en GGZ in de wijk zoeken, tegelijkertijd optimalisering van de verbinding met het veiligheidsdomein.

6. Door wisselingen in het management en de krapte op de arbeidsmarkt is er extra aandacht voor personeel en organisatie nodig, met name een aantal moeilijk vervulbare vacatures (spv-en, verpleegkundigen), het MGGZ brede scholingsplan en versterking van het middenmanagement behoeven aandacht.

Werkzaamheden

 • Ondersteuning van het afdelingshoofd MGGZ door leiding te geven aan de reorganisatie van de afdeling: uitwerken van het reorganisatieplan, bespreken met alle betrokkenen, vormgeven van het medezeggenschapstraject, voorbereiden plaatsingstraject enz. Doel van de reorganisatie is hetdoorontwikkelen van de dienstverlening van MGGZ door o.a.:
 • Aanpassing takenpakket vangnet op de nieuwe taken en (financiële) situatie (voor de implementatie van de nieuwe taken hiervan is momenteel een ervaren projectleider werkzaam; resultaten moeten beslag krijgen in reorganisatieplan).
 • Aanpassing takenpakket geïntegreerde voorzieningen op basis van het financiële kader (voor de transformatie van de GV-en is momenteel een projectleider werkzaam die eind 2019 een plan zal opleveren; resultaten zijn input voor reorganisatieplan).
 • Stafbureau MGGZ versterken, waarbij met name de verbetering van de bedrijfsvoering en een grotere focus op kwaliteit en innovatie aandacht behoeven. Daarbij is ook van belang.
 • het verbeteren van de interne communicatie, openheid en transparantie.
 • vergroten van de externe gerichtheid en de aandacht voor politieke sensitiviteit.
 • Daarnaast de manager ontlasten door mee te werken aan bovenstaande opgaven en afspraken te maken welke taken de interimmanager voor zijn/haar rekening kan nemen.
 • Bijdragen aan de opgaven m.b.t. verbetering bedrijfsvoering.

De opdrachtgever(s)
De GGD Amsterdam is de grootste en oudste Geneeskundige en Gezondheidsdienst van Nederland en heeft een breed scala aan werkzaamheden op het terrein van de volksgezondheid. De GGD heeft een werkgebied dat de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn, Ouder-Amstel, Diemen en Aalsmeer bestrijkt. Gezamenlijk betreft dit circa 1 miljoen inwoners. Ongeveer 1300 GGD medewerkers, verspreid over meer dan dertig gebouwen in de regio, zijn iedere dag druk in de weer om de gezondheid van de inwoners te bewaken en te bevorderen.

MGGZ
Op de afdeling MGGZ werken ca. 160 medewerkers, verdeeld over zeven teams. De afdeling bewaakt en bevordert actief goede maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg, o.a. door het signaleren en in beeld brengen van problematiek, het signaleren van hiaten in de zorg en door het bieden van een vangnet voor individuen, waarbij in veel gevallen toegeleid wordt naar passende reguliere zorg of andere oplossingen. De afdeling is bovendien verantwoordelijk voor de psychosociale hulpverlening (PSH) bij crises en rampen.

De afdeling kent multidisciplinaire teams op drie geïntegreerde voorzieningen (GV-en). Dat zijn locaties in Amsterdam Centrum, Zuidoost en West, waar MGGZ medische zorg en begeleiding biedt aan veelal dak- en thuisloze patiënten met complexe verslavings- en psychiatrische problematiek die (nog) niet terecht kunnen binnen de reguliere zorg.

Team Zorg & Overlast levert 24 uurs zorg en handelt zorg- en overlastmeldingen af van onder andere de meldpunten Zorg en Woningoverlast, politie en wijkzorgnetwerken (zie onder Functie voor meer uitgebreide beschrijving).
Het team Regie en Veiligheid is betrokken bij de toegang en toeleiding naar de verschillende vormen van Maatschappelijke en Noodopvang en Beschermd Wonen.
Team Persoonsgerichte Aanpakken (PGA) voert screenings uit en voert regie over de zorgtrajecten van cliënten binnen onder andere de Top 600, Top 400, en de Amsterdamse Aanpak Radicalisering en Statushouders.

Tenslotte kent de afdeling het team Steunpunt Seksueel Geweld, dat kennis en expertise biedt aan professionals.
De afdeling heeft een goed leerklimaat en biedt onder andere stage-mogelijkheden aan HBO-V’ers, leidt jaarlijks nieuwe SPV op en heeft een stageplek ‘grotestads psychiatrie’ binnen de opleiding tot psychiater.

De afdeling is daarnaast betrokken bij wetenschappelijk onderzoek en vervult een rol in het signaleren van ontwikkelingen in het brede veld van de sociale psychiatrie.

Wat wordt er gevraagd?

 • Een afgeronde relevante academische opleiding (bijvoorbeeld arbeids- en organisatie/veranderkunde gezondheidswetenschappen);
 • Geef in maximaal 1 pagina aan waarom jij de meest geschikte kandidaat bent voor deze opdracht;
 • Je hebt ruime management ervaring, bij voorkeur in de zorg- of sociaal domein en ervaring met opereren in complex intern en extern krachtenveld;
 • Je bent een ervaren verandermanager;
 • Affiniteit, kennis en ervaring met publieke gezondheidszorg en/of geestelijke gezondheidszorg.

Voldoe jij aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 12 december a.s.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring