Projectsecretaris Architectuur

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor het Kadaster (locatie Apeldoorn) zijn wij op zoek naar een Projectsecretaris Architectuur DSO. Het betreft een functie voor 36 uur per week, voor de duur van een half jaar, met optie tot verlenging.

Algemeen/Achtergrond
De Nederlandse wet- en regelgeving gericht op de leefomgeving bestaat uit talloze wetten en regels. Er is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is de Omgevingswet ontwikkeld: één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Hierdoor wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, is er meer ruimte voor maatwerk en zijn er minder regels.

Met de Omgevingswet wil het kabinet beter aansluiten op:

 • de samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur;
 • het stimuleren van duurzame ontwikkelingen;
 • de verschillen tussen regio’s.

De Omgevingswet wordt per 1-1-2021 van kracht. De bevoegd gezagen (gemeente, waterschap, provincie en het rijk) moeten dan in staat zijn sneller besluiten te nemen over voorgenomen ruimtelijke activiteiten en zullen onder de nieuwe wet nieuwe planvormen gebruiken. De wet biedt  ook meer ruimte voor particuliere ideeën.

Digitaal Stelsel Omgevingswet
De uitvoering van Omgevingswetprocessen zal worden ondersteund door een verregaande digitalisering van werkprocessen en een daarbij behorende informatievoorziening. Relevante data en informatieproducten die noodzakelijk zijn voor planvorming en besluitvorming over de fysieke leefomgeving, zullen voor een ieder beschikbaar komen. Hiervoor wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, dat overheden, burgers en bedrijfsleven toegang zal geven tot deze data en informatieproducten.

DSO – van Programma aansturing naar beheerorganisaties
Binnen het DSO-programma (pDSO) is gewerkt aan het realiseren van het basisniveau van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Met betrekking tot het digitaal stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de landelijke voorziening (aangeduid als DSO-LV) en anderzijds het geheel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (aangeduid als DSO) dat bestaat uit de DSO-LV én de systemen die op een of andere manier interactie hebben met de DSO-LV, zoals systemen van bevoegde gezagen, van leveranciers van omgevingsinformatie, van softwareleveranciers en van landelijke bouwstenen van de Nederlandse overheid.

Met het eindigen van het pDSO worden een aantal blijvende veranderingen doorgevoerd. De strategische besturing van het DSO komt bij de Strategische Beheer Organisatie (SBO) te liggen, een onderdeel binnen het ministerie van BZK. De SBO wordt eindverantwoordelijk voor een goed end-to-end werkend DSO-stelsel. In opdracht van de strategische beheerder zijn de tactische beheertaken m.b.t. het DSO-LV belegd bij de Tactische Beheer Organisatie (TBO) van het Kadaster. De TBO krijgt daarmee de belangrijke taak van het tactisch aansturen en beheren van de samenhangende componenten die het DSO-LV vormen als ook de verdere uitbouw en de doorontwikkeling ervan. De ontwikkelpartners van de betreffende componenten worden operationeel beheerorganisaties.

Daarnaast zal het jaar 2020 gekenmerkt worden door de omslag van de ontwikkeling van de landelijke voorziening naar een werkend stelsel als ook de afronding van het basisniveau, doorontwikkeling en uitbouw van het DSO-LV.

Opdrachtomschrijving
Het Kadaster is reeds gestart met de voorbereidingen teneinde de taak van tactisch beheerder in 2020 uit te kunnen voeren. Wij zoeken nog een Projectsecretaris Architectuur die ons kwartiermakers team komt versterken om de transitie van het DSO programma naar de Tactische Beheer Organisatie soepel te laten verlopen. Gezien de complexiteit van het programma en de vele partijen die daarin een rol spelen zoeken wij een Projectsecretaris met ruime werkervaring in een complex en interbestuurlijk (overheids) stakeholdersveld, bij voorkeur op het gebied van de fysieke leefomgeving en ruimtelijke ordening.

De projectsecretaris architectuur DSO is onderdeel van het architectenteam van het DSO. Dit team draagt gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de werking van het DSO als geheel onder leiding van de Lead Architect DSO.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn: 

 • Coördinatie en advisering op onderdelen van de integrale projectbeheersing van architectuur DSO;
 • Focus op processen Architectuur, zoals het risicomanagement, planning, financieel management, kosten, scope-en baselinemanagement, wijzigingen- en release-proces, informatievoorziening, kwaliteitsmanagement en documentmanagement;
 • Kennismanagement van architectuur en beheer;
 • Agenda voorbereiding en verslaglegging;
 • Risico en issuemanagement.

Wat wordt er gevraagd?

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Afgeronde opleiding op het gebied van Informatievoorziening, Technische Bedrijfskunde of een vergelijkbare richting;
 • minimaal 3 jaar ervaring met project- en programmamanagement en bekend met ondersteunende relevante programmamanagementmethodieken en – technieken, zoals Prince2, Scaled Agile Framework (SAFe), MSP;
 • minimaal 3 jaar ervaring binnen grote, complexe en multidisciplinaire programma’s in een politiek bestuurlijke omgeving, waarvan minstens 2 jaar in programma’s of projecten met een ICT component;
 • Scaled Agile Framework (SAFe) gecertificeerd;
 • Prince2 gecertificeerd; • Archimate gecertificeerd of gelijkwaardig;
 • kennis van Togaf;
 • aantoonbare kennis van bestuurlijke processen, besluitvormingsprocessen en ervaring met beïnvloeding daarvan;
 • gedegen kennis van programmabeheersing.

Voldoe jij aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 16 december 2019.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring