Regievoerder Parkenmanagement

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een regievoerder parkenmanagement. Het betreft een functie voor 36 uur per week, voor de duur van een jaar (startdatum juli 2020), met optie tot verlenging.

De Amsterdamse stadsparken zijn de groene huiskamers voor bewoners en bezoekers. Mensen vinden er rust, ontspanning. De parken faciliteren sport, recreatie en bieden verkoeling met hitte in de stad.

Een aantal parken (of delen van parken) toont zichtbare schade aan grasmat, ecologie en een verdichte bodem door intensief gebruik. Deze terreinen zijn kwetsbaar of overbelast. Dit blijkt uit onderzoeken naar de belasting van de vele evenementen die in parken worden gehouden. Verdichting van de bodem en vernatting aan de oppervlakte leveren slechtere groeicondities voor de bomen. Die schade zien merken we vaak pas op langere termijn bij een dalende levensverwachting.

Deze parken vereisen meer zorg, onderhoud en jaarlijkse monitoring. Het gaat onder andere om de ‘parels’ in de stad zoals als het Martin Luther Kingpark, Oosterpark en Vondelpark.

Met assetmanagement werkt de gemeente Amsterdam aan de openbare ruimte. Een systematische aanpak om het kwaliteitsniveau in de stad op peil te houden. Door het verrichten van onderzoek en metingen, door het uitvoeren van regulier onderhoud en projecten en het bepalen van de kosten daarvan. Met deze systematiek willen we de waarde van parken en het gebruik in de parken ook in de toekomst behouden.

In onze parken komt veel samen: het groen, fietspaden, speelplaatsen, sportvoorzieningen en meer. Daarom zijn er diverse gemeentelijke organisatieonderdelen bij betrokken. Dit alles vraagt om een systematische en integrale aanpak voor de toekomst.

Werkzaamheden
Opleveren van een integraal plan voor herstel & toekomstbestendigheid van parken

 • De scopeafbakening: welke parken hebben prioriteit, welke assets van toepassing
 • De huidige situatie: de bodemkundige staat, de staat van het groen & ecologie en de lopende projecten.
 • De toekomst: de herstelopgave, de kosten en een prioritering voor de komende 4 tot 10 jaar.

Opstellen uitvoeringsstrategie

 • Implementatie van projecten in de uitvoeringsplannen van de directies – vanaf 2021.
 • De nodige werkwijze en taakverdeling van de organisatieonderdelen bij een integrale aanpak van parken.

Besluitvorming bij de VJN 2021

 • Begeleiden van het besluitvormingsproces over het plan de middelen en de werkwijze in parken – organisatorisch en bestuurlijk.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
Afdeling Stedelijk Beheer is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in heel Amsterdam. We werken volgens de principes van assetmanagement in processen als monitoring & inspectie, programmering, uitvoering en informatievoorziening. De teams binnen Stedelijk Beheer zijn Openbare ruimte, Groen & Wegen, Civiele Constructies en Licht. Grote opgaves op dit moment zijn het inlopen van achterstallig onderhoud en het op orde krijgen van de structurele onderhoudsbudgetten. Daarnaast het organiseren van de programmering en projectenportefeuille voor de hele stad na een reorganisatie in 2018.

Wat wordt er gevraagd?

 • In het bezit van een erkende hbo diploma;
 • Kennis van beheer Openbare Ruimte;
 • Kennis van assetmanagement;
 • Minimaal vijf jaar ervaring met programma- en projectmanagement;
 • Ervaring met werken in een overheids- of gemeentelijke omgeving.

Voldoe je aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 1 mei 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring