Regionaal Coördinator

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een regionaal coördinator bestuurlijke samenwerking voor de afdeling Onderwijs, Jeugd en Zorg. Het betreft een functie voor 12 uur per week voor de duur van 9 maanden (aanvang begin december 2019).

De coördinatie van de regionale bestuurlijke samenwerking RMC regio 21 voor de aanpak van voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie

Werkzaamheden

 • Regionaal bestuurlijk overleg. Organisatie van regionaal overleg van de partners waarin wordt besloten over onder andere het meerjarenplan en de jaarplannen. Voor dit overleg moeten stukken voorbereid worden en het verslag gemaakt worden.
 • Subregionaal bestuurlijk overleg. In elke subregio participeren in het subregionale overleg en deze voorbereiden met de voorzitter. Per subregio is er jaarlijks minimaal 4 keer een overleg.
 • Overleg RMC coördinatoren. Aanschuiven bij het overleg van de RMC-coördinatoren dat ongeveer vier keer per jaar plaatsvindt.
 • Meerjarenplan 2021-2025. Het meerjarenplan schrijven op basis van de kaders die een bestuurlijke themagroep (BTG) vaststelt. Dit gebeurt in nauwe afstemming met een werkgroep die deze kaders verder invult.  Het concept meerjarenplan wordt in maart 2020 voorgelegd aan het regionaal bestuurlijk overleg en in mei  2020 volgt definitieve besluitvorming.
 • Belangrijke aandachtspunten zijn de verbinding met zorg en de arbeidsmarkt en een steviger inzet op duurzame plaatsing. Onderdeel van het nieuwe meerjarenplan is een evaluatie van de voorgaande periode en het opzetten van een monitor. Namens de regio is de regionaal coördinator opdrachtgever voor de externe partner die de evaluatie gaat uitvoeren.
 • Pilot verlengde begeleiding. De regio participeert in deze pilot (‘motie Kwint’) om afgestudeerde mbo’ers op entree en niveau 2 te volgen en begeleiden bij hun start op de arbeidsmarkt. De gemeente Amsterdam en de Amsterdamse ROC’s zijn trekker van deze pilot. Namens de regionale partners participeert de regionaal coördinator in de werkgroep.
 • Lerend netwerk. De partners hebben meerdere keren uitgesproken dat zij graag meer van elkaars keuzes en aanpak willen leren. Dat speelt vooral tussen de subregio’s, maar ook daarbinnen. De verbinding met de domeinen arbeid en zorg vraagt daarbij extra aandacht, vooral omdat deze bestuurlijk (gemeentelijk) anders zijn georganiseerd dan onderwijs. De komende twee jaar moet dit lerend netwerk versterkt worden. Daarvoor zal de regionaal coördinator met de partners in gesprek moeten over waar hun leerbehoefte ligt, en wat zij graag met anderen willen delen en bespreken.
 • Beheerorganisatie Overstapdashboard (ODB). Met het ODB monitoren de regionale partners de overstap van leerlingen van het vo (vmbo) naar het mbo. De beheerorganisatie zorgt er voor dat dit systeem bekend is en op de juiste wijze gebruikt wordt door de partners. De regionaal coördinator is voorzitter van deze beheerorganisatie. Als voorzitter stuurt de regionaal coördinator een klein team aan, is gedelegeerd opdrachtgever van TIG (bouwer van het ODB), legt verantwoording af aan het bestuur en is de verbinding met de beleidsgroep voor de overstap.
 • Met nieuwe bestuurders voert de regionaal coördinator een kennismakingsgesprek, met de gemeente Amsterdam en het ROC van Amsterdam voert de regionaal coördinator in hun rol als contactgemeente en  contactschool regelmatig voortgangsoverleg. Daarnaast onderhoudt de regionaal coördinator contacten met relevante partners, zoals het ministerie van OCW, brancheorganisaties en andere RMC regio’s.

De opdrachtgever(s)
Binnen RMC regio 21 (agglomeratie Amsterdam) werken wethouders, schoolbesturen MBO en directeuren samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs bestuurlijk samen i.v.m. de aanpak voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie. De RMC regio bestaat uit 3 subregio’s: Amsterdam-Diemen, Zaanstreek-Waterland en Amstelland en de Meerlanden.

Wat wordt er gevraagd?

 • Je beschikt over minimaal een HBO/WO werk- en denkniveau;
 • Je hebt inhoudelijke kennis van het sociaal domein;
 • Je hebt ervaring als coördinator van regionale bestuurlijke samenwerking op het thema voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie;
 • Je hebt een aantoonbaar netwerk binnen RMC regio 21;
 • Je hebt ervaring met het opzetten en versterken van (lerende) netwerken;
 • Je hebt ruime ervaring in procesbegeleiding;
 • Geef in maximaal 1 pagina aan waarom jij de meest geschikte kandidaat bent voor deze functie.

Heb jij belangstelling voor deze functie en voldoe jij aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 23 november 2019.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring