Regionale Coach / Contractvormgever H4

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Westland zijn wij op zoek naar een regionale coach / contractvormgever H4. Het betreft een functie voor 12-16 uur per week, voor de duur van 3 maanden (startdatum medio juli 2020), er is mogelijk een optie tot verlenging.

De organisatie
Bouw mee aan de H4. De samenwerking van de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland op het gebied van zelfredzaamheid / WMO. De gemeenten werken sinds 2014 samen op het vlak van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Deze samenwerking richt zich onder andere op de inkoop van ondersteuning en het gezamenlijk vormgeven van de transformatie in het sociaal domein. De winst van de samenwerking zit onder andere in de continuïteit van zorg voor onze inwoners en de goede relaties met zorgaanbieders. De schaalgrootte en de gezamenlijke zorginfrastructuur zijn de dragers van de H4-samenwerking, samen met een overeenkomstige visie op het sociaal domein. De samenwerking draagt bij aan het bieden van betere zorg aan de inwoners die dit nodig hebben. Als coach / vormgever contractmanagement H4 heb je als thuisbasis de gemeente Westland.

Context van de opdracht
De decentralisaties in het sociaal hebben ertoe geleid dat contractmanagement een wezenlijk onderdeel is geworden van het sociaal domein. Hierdoor is het belang van goed contractmanagement groter geworden. De contractmanagers zijn verantwoordelijk voor beheer, implementatie, inrichten, nakomen en optimaal benutten van contractuele afspraken. Het inkopen van hulp en ondersteuning in het sociaal domein en het afsluiten van de daarbij horende contracten, is de start van een veelal langdurige relatie met zorgaanbieders. Het contract zelf betreft de juridische afspraken met een aanbieder, waarbij er ingezet wordt op het nakomen ervan.

Om de toegevoegde waarde van contractmanagement te optimaliseren, heeft de H4 ervoor gekozen het contractmanagement te versterken. Dit betekent: meer aandacht voor zakelijke relatie tussen gemeenten en zorgaanbieders, meer aandacht voor strategisch contractmanagement en een sterkere verbinding tussen contractmanagement en toegang / lokale teams. Hierdoor kun je effectiever en efficiënter sturen op lokale (beleids)doelen, ambities en eventuele lokale problematiek. Ook zijn de contractmanagers een belangrijke schakel in het lerend doorontwikkelen. Toezicht en handhaving zijn nu sectoraal ingericht, de ambitie is om dit op termijn integraal binnen het sociaal domein in te richten en dus ook te verbinden met contractmanagement.

De opdracht
Als coach / vormgever contractmanagement H4 ben je voorzitter van het contractteam H4 waarin de lokale contractmanagers zitting hebben, ben je het eerste aanspreekpunt vanuit het contractteam voor programmamanager en directeuren H4 en trek je de opdracht “doorontwikkeling contractmanagement”.

Werkzaamheden opdracht

 • Samen met contractmanagers verder vorm geven van de functionaliteit contractmanagement;
 • Het coachen van de contractmanagers in hun rol;
 • Processen die betrekking hebben op contractmanagement in beeld brengen en beschrijven;
 • Verbinding met andere betrokken partijen maken en het afstemmen van werkwijzen.

Resultaat opdracht

 • Proces om met input vanuit contractmanagement beleidsontwikkeling te voeden is ingericht;
 • Overzicht van contracten (en KPI’s)  en uitgaven op deze contracten en beïnvloedingsmogelijkheden;
 • Afgestemd proces tussen inkoop, contractmanagement en uitvoering;
 • Rollen en verantwoordelijkheden van medewerkers zijn helder en de vaardigheden van medewerkers zijn op sterkte;
 • De te behalen effecten van de functionaliteit contractmanagement zijn bekend bij de contractmanagers en planmatig vastgelegd;
 • Advies over de relatie Toezicht en Handhaving en contractmanagement.

Wat wordt er gevraagd?

 • Je beschikt over een afgeronde WO opleiding;
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met het interactief ontwikkelen van (innovatieve) verbeterconcepten op het gebied van contracten procesmanagement in het sociaal domein;
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in het coachen van medewerkers in de afgelopen 7 jaar.

 

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor de functie? Reageer dan uiterlijk vóór dinsdag 16 juni 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring