Security Officer Suwinet

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn we op zoek naar een Security Officer Suwinet. Het betreft een functie voor 8-16 uur per week, voor de duur van 6 maanden.

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatiegestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkersonderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

Afdeling
WIJZ
De afdeling Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg (WIJZ) bestaat totaal uit 150 FTE in verschillende, veelal multidisciplinaire teams. Elk team wordt aangestuurd door een coachend teamleider. Naast de uitvoering van de dienstverlening van het gehele sociaal domein binnen Leidschendam-Voorburg, voert de afdeling de dienstverlening op het terrein van werk en inkomen voor de gemeente Wassenaar en Voorschoten. Uitgangspunt hierbij is klantgericht- en bedrijfsmatig werken. Begrippen als eigen verantwoordelijkheid, creativiteit en flexibiliteit zijn verbonden aan de wijze waarop onze medewerkers hun taken uitvoeren. Momenteel is de afdeling bezig om een aantal vernieuwingen in de dienstverlening te realiseren.

Opdracht
Als Security Officer Suwinet heb je de volgende taken.

1. Beheren van de beveiligingsprocedures en -maatregelen in het kader van Suwinet, zodanig dat de beveiliging van Suwinet overeenkomstig wettelijke eisen verder wordt geïmplementeerd;
2. Bevorderen van en adviseren over de beveiliging van Suwinet en toezien dat de maatregelen worden nageleefd;
3. Uitvoering geven aan het verbeterplan naar aanleiding van de IT-audit Ensia door het opstellen van een rapportage met betrekking tot de voortgang van de verbeteracties;
4. Opvragen, controleren en analyseren van rapportages opgesteld door BKWI over het gebruik van Suwinet door de gemeente;
5. Opstellen en uitvoeren van een actieplan naar aanleiding van de bevindingen over het gebruik van Suwinet;
6. Toezicht houden op en verbeteren van het aanvraagproces voor de toegang tot Suwinet;
7. Voorbereiden op en deelname aan Ensia, namens de afdeling, in afstemming met de ENSIA-coördinator van de gemeente;
8. Uitvoeren van risicoanalyses met betrekking tot informatiebeveiliging Suwinet binnen de afdeling;
9. Onderhouden van interne en externe contacten op het terrein van informatiebeveiliging Suwinet;
10. Deelnemen aan de afhandeling van beveiligingsincidenten in samenwerking met de CISO van de gemeente;
11. Informeren van de medewerkers van de afdeling over veilig werken met (bijzondere) persoonsgegevens.

Wat wordt er gevraagd?

Vereisten:

  • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat je zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.
  • Je kan volledig vanuit huis werken en bent bereid om desgevraagd in overleg op kantoor te werken (geef dit duidelijk aan in het cv).

Gunningscriteria (weging)

  • Je hebt een afgeronde hbo bachelor opleiding (15 punten).
  • Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als security officer Suwinet bij een gemeente in de afgelopen 5 jaar (25 punten).
  • Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het werken in de Suite voor Werk en Inkomen in de afgelopen 5 jaar (25 punten).
  • Je hebt aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van interne controles en risicoanalyses (duidelijk weergegeven in het cv middels een voorbeeld) (15 punten).
  • Je hebt een afgeronde opleiding / cursus ‘Certified Chief Information Security Officer’ (10 punten).
  • Uurtarief tot € 100,- inclusief reiskosten / fee Flextender en exclusief BTW (10 punten).

Competenties

– Verantwoordelijkheid;
– Analytisch vermogen;
– Oordeelsvorming;
– Klantgerichtheid;
– Kwaliteitsgerichtheid.

 

Voldoe je aan het profiel (geef dit ook duidelijk aan in je CV) en heb je belangstelling voor de functie? Reageer dan uiterlijk vóór woensdag 18 augustus a.s. Bij vragen kan je contact opnemen met Yvonne Loocks, telefonisch bereikbaar via 075-6151045.

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring