Senior adviseur assetmanagement

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een senior adviseur assetmanagement. Het betreft een functie voor 24/36 uur per week, voor de duur van een jaar (startdatum half november 2020). Er is na einddatum van de opdracht mogelijk een optie tot verlenging.

Functieomschrijving
De Sr. Adviseur Assetmanagement VTTI geeft inhoudelijk en functioneel sturing aan de totstandkoming van de adviezen/producten van zijn/haar procesdeel (Kwaliteit van het Areaal en beheersing van risico gestuurd onderhoud). Ook zorgt hij/zij voor afstemming met alle samenwerkingspartners binnen en buiten Stedelijk Beheer op het gebied van technisch tunnel beheer.

Werkzaamheden
• Als Sr. Adviseur Assetmanagement lever je vakinhoudelijke expertise bij de invulling van het beheerproces op strategisch en tactisch niveau;
• Je verricht zelf of laat onderzoek verrichten, signaleert in- en externe ontwikkelingen en stelt op basis van hiervan adviezen en rapportages op. Hierbij worden meerdere invalshoeken meegenomen: o.a. prestaties, risico’s, kosten, politieke belangen, juridisch kader, veiligheid, gebiedsinput en maatschappelijke factoren;
• Deze adviezen en rapportages vormen de basis waarop de assetmanager afwegingen maakt over de wijze van beheer van een asset voor de lange- en middellange termijn. De vakspecialist treedt op als interne en externe vertegenwoordiger namens de assetmanager en is ook de vertegenwoordiger van de assetmanager in projecten (renovatie projecten). Zodat hier de juiste ontwerpkeuzes worden gemaakt met oog op de exploitatie;
• Je adviseert de programmeur op het gebied van (meerjaren-)onderhoudsprogramma’s en instandhoudingsplannen en zorgt voor de inhoud voor het Meerjaren Investeringsprogramma (MIP) en het Instandhoudingsplan (IHP);
• Je adviseert over de monitoring & inspectie van de betreffende asset(s) en legt dit vast in een inspectieplan en een inspectieplanning. Je stuurt de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de monitoring, de inspectie en eventueel nader onderzoek aan. Op basis van de risicoanalyse van de inspecties doe je voorstellen aan de assetmanager voor het uitvoeren van nader onderzoek of optimimalisatie van het onderhoud;
• Je fungeert als technisch manager en geweten van de TBO op het gebied van VTTI en de implementatie en borging van risico gestuurd onderhoud. Hiervoor stel je plannen en processen op voor een effectieve implementatie en optimalisatie. Ook draag je bij aan de verdere kennisontwikkeling en borging binnen TBO.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
De Directie Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR) staat voor de bereikbaarheid, de veiligheid, de inrichting en de kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. Vanuit V & OR werkt het programma stedelijke logistiek aan de balans tussen de bevoorrading van de stad en de impact op de leefbaarheid in de stad, met lichte, schone en slimme logistiek als belangrijkste doelen. Het programma werkt nauw samen met andere programma’s en gemeentelijke onderdelen. Er zijn goede contacten met de logistieke branche en met kennisinstellingen om samen tot goede en haalbare oplossingen te komen. De maatregelen voor stedelijke logistiek zijn opgenomen in de Agenda Autoluw en staan in nadrukkelijke relatie met programma’s zoals hubs, luchtkwaliteit, kades en bruggen en touringcar.

Wat wordt er gevraagd?

  • minimaal over een hbo of wo opleiding die aansluit bij de functie; bij voorkeur Electrotechniek, werktuigbouwkunde Civieletechniek of Technische bedrijfskunde;
  • minimaal 5 jaar ervaring m.b.t. beheer en onderhoudsprocessen en systemen;
  • minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van Verkeer en Tunnel Technische Installaties;
  • ervaring met Risico Gestuurd Onderhoud (FMECA’s & RAMS);

 

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk voor maandag 19 oktober 2020.

 

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring