Senior Adviseur Milieuzorg

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Senior Adviseur Milieuzorg. Het betreft een functie voor 32 uur per week, voor een periode van 6 maanden met optie tot verlenging.

 

Werkzaamheden:


1. De senior adviseur milieuzorg is verantwoordelijk voor de ondersteuning van het lijnmanagement van walinrichtingen en operationele eenheden en overige stafafdelingen bij de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid Defensie, bij het verankeren van milieu- en risicomanagement en bij het verhogen van milieuzorg binnen CZSK door:

 • het vertalen van beleid, wet- en regelgeving vanuit de Bestuursstaf naar kaders en werkwijzen m.b.t. milieu voor CZSK en onderliggende eenheden en subeenheden;
 • het doen van voorstellen voor (meerjaren) doelstellingen en uitvoeringsprogramma¿s zodat deze kunnen worden opgenomen in bedrijfsplannen en begrotingen;
 • het doen van (meerjaren) begrotingsvoorstellen t.b.v. het uitvoeren van milieubeleidsmaatregelen;
 • het ondersteunen van het lijnmanagement bij het vaststellen van het gewenste niveau van milieuzorg, bij het verhogen van het duurzaamheidsbewustzijn en door het stimuleren van het toepassen van risicomanagement;
 • het anticiperen op de vigerende -, alsmede toekomstige wet- en regelgeving en het doen van beleidsvoorstellen, teneinde voorwaarden te kunnen scheppen om de wet- en regelgeving zo goed mogelijk na te leven;
 • het adviseren over internationaal geldende wet – en regelgeving bij het organiseren van zgn. “out of area operations”, overeenkomstig de daartoe geldende NATO standardization agreement (STANAG).

 

2. De senior adviseur milieuzorg ondersteunt het lijnmanagement van walinrichtingen en operationele eenheden bij de verantwoordelijkheid voor milieuzorg om met (preventieve) maatregelen tot een aanvaardbaar niveau van duurzaamheid te komen door:

 • het initiëren en coördineren van de uitvoering en actualisatie van risicoanalyses/operationeel risicomanagement om risico’s en scenario’s vast te stellen die een bedreiging vormen voor het bereiken van de organisatiedoelstelling, met name vanwege ongewenst letsel/schade aan personeel, materieel en omgeving;
 • het adviseren over beheersmaatregelen en het ondersteunen bij de implementatie daarvan binnen de reguliere bedrijfsvoering en het bewaken namens de PCZSK van de voortgang en de borging en het evalueren van de effectiviteit;
 • het beoordelen van voorgestelde milieumaatregelen (haalbaarheid en financiële consequenties) en het bewaken van  het daartoe samengestelde en beschikbare milieubudget;
 • het optreden als adviseur in het proces  ‘Beheren en verkrijgen vergunningen’;
 • het zorgen voor relevante informatie ten behoeve van overleg en communicatie;
 • het onderhouden van milieurelevante documentatie voor de toepassing en borging van het veiligheids- en milieumanagementsysteem CZSK (VMMS);
 • het geven van ondersteuning, advies, voorlichting en scholing aan lijnmanagement, overige stafafdelingen en aan deskundigen van eenheden en subeenheden.

 

3. De senior adviseur milieuzorg informeert het lijnmanagement van walinrichtingen en operationele eenheden over de kwaliteit van milieumanagement en over het niveau van milieuzorg door:

 • het bewaken en beoordelen (vanuit o.a. managementrapportages en werkbezoeken) van de toepassing en effectiviteit van de beleids- en beheersmaatregelen en de resultaten van de interne controle en analyse van data;
 • het uitvoeren van audits op de besturing en werking van het VMMS;
 • het onderzoeken van trends, werkwijzen en situaties om (achterliggende) oorzaken en afwijkingen te achterhalen;
 • het doen van voorstellen ter verbetering n.a.v. geconstateerde afwijkingen en/of trends.

 

4. De senior adviseur milieuzorg geeft advies aan het lijnmanagement van walinrichtingen en operationele eenheden met betrekking tot aanpassing van beleid, kaders, procedures en uitvoeringsplannen door:

 • het rapporteren aan de BS en CZSK over de status van milieuzorg en management;
 • het doen van voorstellen voor rapportages en verantwoordingsdocumenten voor het lijnmanagement ten behoeve van Managementcontrol;
 • het leveren van gevraagd en ongevraagd advies over de aanpassing en/of bijsturing van het beleid met betrekking tot milieu- en risicomanagement.
Functie-eisen:
 • Je hebt aantoonbare langdurige ervaring op het vakgebied milieu (milieubeleid, milieuwet en regelgeving en milieuzorgsystemen);
 • Je hebt eerder een functie gehad waarin het adviseren van de directie en het management een hoofdbestanddeel was.

 

Voldoe jij aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 27 oktober!

Wil je eerst het één en ander bespreken alvorens te solliciteren? Neem dan contact op met Yvonne Loocks, telefonisch 075 – 6151045 of mail naar yvonne@dumoljobs.nl.

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring