Senior adviseur onderwijshuisvesting

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een senior adviseur onderwijshuisvesting. Het betreft een functie voor gemiddeld 32 uur per week, voor de duur tot oktober 2020 (startdatum in mei 2020), met optie tot verlenging.

We zoeken voor het primair onderwijs een adviseur op onderwijshuisvesting. De werkzaamheden van een adviseur onderwijshuisvesting bestaan uit:

 • Eerste aanspreekpunt voor schoolbesturen, gebiedsmanagers en de Regisseur Onderwijshuisvesting in de eigen portefeuille en gebied;
 • Integrale verantwoordelijkheid voor een portefeuille. Advisering op strategische vraagstukken, verzoeken en opdrachten binnen het team.Werkt hiertoe samen met collega’s van verschillende afdelingen binnen de gemeente, zoals Vastgoed, Sport & Bos en Onderwijsbeleid.
 • Bewaken van de procesgang van de te bouwen en renoveren scholen in jouw gebied. Overleg voeren met het schoolbestuur en betrokken partijen en financiële middelen beschikken;
 • Pro-actieve deelname aan de gebiedssessies met schoolbesturen waarbij strategische keuzes worden gemaakt voor toekomstige ontwikkelingen.
 • Beoordelen van huisvestingsaanvragen van schoolbesturen, het voeren van het afstemmingsoverleg met schoolbesturen over de afhandeling van de ingediende aanvragen en de uitvoering van de toegewezen aanvragen.
 • Opstellen van spoedaanvragen indien nodig;
 • Initiëren en vertegenwoordigen van OHV in het uitvoeringsoverleg en het opstellen van de afsprakenbrief;
 • Beheren van data en informatie van schoolgebouwen binnen de eigen portefeuille;
 • Je verzorgt de juridische overdracht van schoolgebouwen;
 • Je verzorgt de totstandkoming van inmetingen van schoolgebouwen;
 • Je stemt je werkzaamheden af met de programmaregisseur en draagt zorg voor periodieke terugkoppeling over voortgang en resultaten aan ‘programmaregisseur en het teamhoofd.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
Amsterdam bouwt aan een complete en ongedeelde stad. Prettig wonen, gaat hand in hand met leren, bewegen en recreëren. De stad is voor iedereen. Welke behoefte de Amsterdammer ook heeft en welke voorziening daar ook bij nodig is.
De afdeling Maatschappelijke Voorzieningen (MV) brengt de veranderende stad en de beleidsambities samen in een richtinggevende koers, draagt deze koers uit en zorgt voor heldere kaders, werkwijzen en richtlijnen. De afdeling zorgt samen met haar partners in het sociale en fysieke domein voor het inzichtelijk maken van de opgave, om op de juiste plekken in de stad voorzieningen te realiseren en te exploiteren. De afdeling is bij de ontwikkeling van gebieden het eerste aanspreekpunt voor de projectteams voor alle maatschappelijke voorzieningen en werkt daarbij in opdracht van de beleidsdirecties Onderwijs, Jeugd en Zorg, Stadsdelen, Kunst en Cultuur, Sport en Bos en op termijn WPI en GGD.

Door de bundeling van verschillende expertises en de focus op ontwikkelvraagstukken is afdeling MV een dynamische club professionals, gericht op het handen en voeten geven aan de Amsterdamse ambities voor een inclusieve, leefbare en gezonde stad. De afdeling Maatschappelijke Voorzieningen bestaat uit twee teams: Team Stad en gebied, en Team Accommodaties en projecten. Het Team Accommodaties en projecten is verantwoordelijk voor de definitiefase en het opdrachtgeverschap van (complexe) MV-projecten, geeft advies en doet het beheer en exploitatie van diverse maatschappelijke voorzieningen. Daarnaast geeft het uitvoering aan de wettelijk taak Onderwijshuisvesting (OHV). De afdeling MV werkt gebiedsgericht en binnen de gemeente in nauwe samenwerking met Bestuurscommissies, Gemeentelijk Vastgoed, Sport, Projectmanagementbureau, G&O en Ruimte & Duurzaamheid.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

Wat wordt er gevraagd?

 • Je beschikt minimaal over een hbowerk- en denkniveau, aangetoond door een hbo diploma of met de functie vergelijkbare werkervaring;
 • Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring opgedaan met het beleidsterrein onderwijshuisvesting;
 • Je hebt kennis van – en ervaring met – de financiële en juridische aspecten van onderwijshuisvesting;
 • Je hebt ervaring op beleidsadviesniveau met gemeentelijk / maatschappelijk vastgoed, onderwijshuisvesting, publiek-private samenwerking (pps).

Voldoe je aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 5 mei 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring