Senior Adviseur Stikstof

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de provincie Flevoland zijn wij op zoek naar een Senior Adviseur Stikstof. Het betreft een functie voor 32 uur per week, voor een periode van 7 maanden, met optie tot verlenging.

De provincie Flevoland is verantwoordelijk voor de vergunningverlening met betrekking tot de Wet natuurbescherming. Het effect van stikstof op natuur maakt onderdeel uit van de beoordeling.  Door de uitspraak van de Raad van State waarmee de Programmatische Aanpak Stikstof kwam te vervallen, ligt er een belangrijke gebiedsgerichte opgave voor de provincie om oplossingen te zoeken die enerzijds te maken hebben met de bescherming van de natuur en anderzijds het mogelijk maken van ontwikkelingen. Landelijke afspraken en adviezen (bv. advies commissie Remkes) vormen een belangrijke basis voor het zoeken naar oplossingen. Het zoeken naar oplossingen en het formuleren van beleid doen we ook samen met gemeenten, waterschap en stakeholders. Dit vraagt om veel kennis van gebiedsprocessen, de stikstofproblematiek en natuurwetgeving.

Opdrachtomschrijving:
De huidige senior adviseur stikstof heeft het team per 1 maart verlaten. Om de specialistische kennis niet te laten ontbreken in de programma-organisatie is er behoefte aan een nieuwe senior adviseur stikstof. Hij/zij ondersteunt inhoudelijk op het onderdeel natuur van het programma stikstof van de provincie Flevoland. Werkzaamheden zijn:

 • Voeren van maatwerkgesprekken met ondernemers over kansen voor stikstofreducerende maatregelen en regie voeren op alle vervolgafspraken die daaruit komen;
 • Inbrengen expertise stikstofproblematiek bij het verkennen van oplossingsrichtingen;
 • Inhoudelijke en strategische advisering richting programma-organisatie en bestuur;
 • In voorkomende gevallen: Formuleren onderzoeksopdrachten of monitoringsopdrachten;
 • Inhoudelijk ontwikkelen van subsidieregelingen en/of investeringsfonds.

Deze werkzaamheden zijn indicatief, maar niet uitputtend. De werkzaamheden vinden plaats vanuit huis en -als dat weer kan- op het provinciehuis in Lelystad en nader te bepalen locaties in de verschillende gebieden. Maatwerkgesprekken vinden doorgaans plaats op de locatie van het desbetreffende bedrijf. De inhuur vindt plaats vanuit de afdeling S&B. Binnen de afdeling Strategie & Beleid komt het beleid rond de provinciale kerntaken bij elkaar. Nauwe samenwerking tussen de verschillende beleidsterreinen biedt kansen om sterker invulling te geven aan een duidelijke positie van de provincie en een zelfbewuste, krachtige bestuursstijl. De afdeling S&B werkt aan:

 • Duurzame ruimtelijke ontwikkeling;
 • Waterbeheer;
 • Milieu;
 • Energie en klimaat;
 • Vitaal platteland;
 • Regionale bereikbaarheid;
 • Regionaal openbaar vervoer;
 • Regionale economie.

Minimumeisen:
1. Werkzaamheden vinden vanwege Corona vanuit huis plaats en wanneer dat weer kan op het provinciehuis te Lelystad. Deels bestaat het werk uit op locatie gesprekken voeren met ondernemers;
2. Minimaal een afgeronde opleiding op WO bachelor-niveau;
3. Aanwezigheid op maandag is vereist in verband met interne afstemming. Exacte werktijden kunnen variëren;
4. In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);

Gunningscriteria:
5. Een afgeronde opleiding op minimaal WO bachelor-niveau in de richting van planologie, ecologie, landbouwkunde of natuurwetgeving;
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar binnen een overheidsinstelling;
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar op het gebied van ruimtelijke ordening, landbouw, natuur en/of milieu;
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met bestuurlijke advisering;
9. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met opstellen van beleidsnota’s;
10. Aantoonbare werkervaring met de stikstofproblematiek en/of kringlooplandbouw;
11. Aantoonbare werkervaring op het gebied van stikstofberekeningen.

Voldoe jij aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 12 maart!

 

Deze opdracht kan op zowel freelance basis als in dienst worden uitgevoerd. Bij vragen kan je contact opnemen met Donna Nijboer of Yvonne Loocks, recruiters Dumol Jobs, telefonisch bereikbaar via 075-6151045.

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring