Senior Adviseur Stikstof

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de Provincie Flevoland zijn wij op zoek naar een senior adviseur stikstof. Het betreft een functie voor 32 uur per week, voor de duur van september 2020 tot maart 2021. Er is mogelijk een optie tot verlenging.

Organisatie
De provincie Flevoland is verantwoordelijk voor de vergunningverlening met betrekking tot de Wet natuurbescherming. Het effect van stikstof op natuur maakt onderdeel uit van de beoordeling.  Door de uitspraak van de Raad van State waarmee de Programmatische Aanpak Stikstof kwam te vervallen, ligt er een belangrijke gebiedsgerichte opgave voor de provincie om oplossingen te zoeken die enerzijds te maken hebben met de bescherming van de natuur en anderzijds het mogelijk maken van ontwikkelingen. Landelijke afspraken en adviezen (bv. advies commissie Remkes) vormen een belangrijke basis voor het zoeken naar oplossingen. Het zoeken naar oplossingen en het formuleren van beleid doen we ook samen met gemeenten, waterschap en stakeholders. Dit vraagt om veel kennis van gebiedsprocessen, de stikstofproblematiek en natuurwetgeving.

Opdracht
Inmiddels is een deel van de benodigde programma-organisatie ingevuld. Wij zoeken nog een senior adviseur stikstof, die inhoudelijk ondersteunt op het onderdeel natuur van het programma stikstof van de provincie Flevoland. Werkzaamheden zijn:

 • Inhoudelijke en strategische advisering programma-organisatie en bestuur
 • Inbrengen expertise stikstofproblematiek bij het verkennen van oplossingsrichtingen
 • Bijdragen aan de transitie naar kringlooplandbouw en/of bufferzones natuur in Flevoland
 • Beoordelen uitkomsten gebiedstafels
 • Formuleren onderzoeksopdrachten
 • Opstellen subsidieregelingen en/of investeringsfonds

Deze werkzaamheden zijn indicatief, maar niet uitputtend. De werkzaamheden vinden plaats op het provinciehuis in Lelystad en nader te bepalen locaties in de verschillende gebieden. De inhuur vindt plaats vanuit de afdeling S&B. Binnen de afdeling Strategie & Beleid komt het beleid rond de provinciale kerntaken bij elkaar. Nauwe samenwerking tussen de verschillende beleidsterreinen biedt kansen om sterker invulling te geven aan een duidelijke positie van de provincie en een zelfbewuste, krachtige bestuursstijl. De afdeling S&B werkt aan:

 • Duurzame ruimtelijke ontwikkeling
 • Waterbeheer
 • Milieu
 • Energie en klimaat
 • Vitaal platteland
 • Regionale bereikbaarheid
 • Regionaal openbaar vervoer
 • Regionale economie 

Wat wordt er gevraagd?

 • Werkzaamheden vinden plaats op het provinciehuis te Lelystad en vanwege Corona ook gedeeltelijk vanuit huis;
 • Minimaal een afgeronde opleiding op WO bachelor-niveau;
 • Aanwezigheid op maandag is vereist in verband met interne afstemming. Exacte werktijden kunnen variëren;
 • In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);
 • Minimaal 5 jaar werkervaring bij de overheid in de afgelopen 8 jaar;
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met bestuurlijke advisering;
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met opstellen van beleidsnota’s;
 • Aantoonbare werkervaring met de stikstofproblematiek en/of kringlooplandbouw;
 • Aantoonbare werkervaring op het gebied van stikstofberekeningen.

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor de functie? Reageer dan uiterlijk voor woensdag 19 augustus a.s.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring