Senior Analist en Onderzoeksleider

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Analist en onderzoeksleider. Het betreft een functie voor 16 uur per week voor een periode van 5 maanden met optie tot verlenging.

In 2019 heeft de gemeenteraad de Nota Varen deel 1 en in 2020 deel 2 vastgesteld. Het programma Varen is ingesteld om de ambities van het College vorm te geven en te komen tot nieuwe maatregelen om zo Amsterdam leefbaar te houden.

Hierbij gaat het onder andere om het opnieuw verdelen en uitbreiden van vergunningen voor passagiersvaartuigen, het opnieuw inrichten en nieuw gebruik van populaire op- en afstaplocaties (de zogenaamde A-locaties) in het centrum, het faciliteren van (nieuwe) ligplaatsen, het opstellen van een nieuw ligplaatsenbeleid en bijbehorende voorzieningen voor de passagiers- en pleziervaart. Voor de ontwikkeling en uitwerking van dit beleid zoekt de gemeente een senior onderzoeker en analist die in nauwe samenwerking met het team voor de beleidsontwikkeling aan de slag gaat met de analyse van de problematiek en de onderbouwing van het nieuwe beleid en daarnaast een gedegen fundament legt voor een evidence-based beleidsproces.

Werkzaamheden:

 • Pro-actief bepalen van belangrijkste analyse- en onderzoeksvragen in samenwerking met het beleids- en vergunningenteam en op basis van de beleids- en onderzoeksagenda;
 • Uitzetten en coördineren van de benodigde analyse- en onderzoeksopdrachten;
 • Zelf analyses uitvoeren ten behoeve van de ontwikkeling en de uitwerking van het passagiers- en pleziervaartbeleid en transport over water;
 • Aansluiting en verbinding zoeken met analyse en onderzoeken die op aanpalende beleidsterreinen worden uitgevoerd;
 • Overzicht creëren – samen met de nog te werven senior data-analist – op de beschikbare data en informatie voor het dossiers en de lacunes hierin in beeld brengen;
 • Vanuit data analyses en scenario’s ondersteuning leveren aan vormgeving van beleid.

Funtie-eisen:

– in het bezit van een erkende wo diploma richting Econometrie, Wiskunde, Statistiek of een andere relevante Beta-opleiding;

– aantoonbare ervaring met en kennis van voor het dossier relevante onderzoeksmethodes zoals bijvoorbeeld:

 • data-analyse;
 • kosteneffectiviteitsanalyses;
 • maatschappelijke kosten- en batenanalyses;
 • verkeersonderzoek (bijvoorbeeld verkeerstellingen, doorstromingsonderzoeken of verkeersintensiteitsmetingen en capaciteitsonderzoek);
 • economische analyse (bijvoorbeeld naar prijselasticiteit of betalingsbereidheid);
 • marktonderzoek.

– aantoonbare ervaring in het vertalen van complexe data analyses naar concrete goed communiceerbare conclusies en naar bruikbare aanbevelingen voor acties en beleid;

– minimaal 8 jaar:

 • aantoonbare ervaring opgedaan als onderzoeker en analist. Dit dient duidelijk te blijken uit en geel gearceerd in het cv;
 • als projectleider van complexe of grote onderzoeksopdrachten en als opdrachtgever van deelonderzoeken.

–  aantoonbare ervaring bij een G4 gemeente en met complexe en veelzijdige analyse opgaves;

–  aantoonbare ervaring met het uitvoeren van analyses ten behoeve van juridische procedures.

Voldoe jij aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 10 juli!

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring