Senior Beleidsadviseur Openbaar Vervoer

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een senior beleidsadviseur openbaar vervoer. Het betreft een functie voor 32-36 uur, voor de duur tot eind 2020 (startdatum z.s.m.), met optie tot verlenging.

Functieomschrijving
Senior beleidsadviseur Openbaar Vervoer

Wij zoeken een zeer ervaren beleidsadviseur die in 2020 het beleidsteam openbaar vervoer van de gemeente Amsterdam versterkt.

Werkzaamheden
Amsterdam sorteert voor op een toekomst met meer lopen, fietsen, openbaar vervoer en deelmobiliteit. Met minder ruimte voor de auto komt er meer ruimte voor verblijven en groen. In een autoluwe stad is het openbaar vervoer de meest voor de hand liggende vervoerwijze voor reizen over (middel)lange afstand. In een inclusieve stad als Amsterdam draagt het openbaar vervoer ertoe bij dat iedereen kan blijven meedoen. Dat vraagt om en stelt eisen aan een kwalitatief hoogwaardig en efficiënt OV-netwerk. Wij zoeken een ervaren
beleidsadviseur met kennis van stedelijk openbaar vervoer die ons helpt om het Amsterdamse OV verder duurzaam, hoogwaardig en inclusief te maken. Je werkt daarvoor nauw samen met andere
organisatieonderdelen, de Vervoerregio Amsterdam en GVB.
De sterke groei van het OV vangen we op korte termijn al op met concrete uitvoerbare maatregelen. We zetten in op slimmer gebruik maken van wat er al is en technologische en organisatorische innovaties. Je geeft beleidsmatig nadere invulling aan de OV maatregelen in de Agenda Autoluw en andere projecten. Maatregelen hebben betrekking op lijnvoering en bediening, fijnmazigheid, verbetering van de doorstroming en
betrouwbaarheid, het tijdig ontsluiten van nieuwe gebieden, gedrag en marketing. Je adviseert daarover in nauwe samenhang met andere belangen in een leefbare en aantrekkelijke stad. Naast inhoudelijke advisering verzorg je processen, bestuurlijke advisering, het betrekken van collega’s en de beantwoorden van raadsvragen.
De vervoerregio is in onze regio de opdrachtverlener voor het OV. Zij verkennen momenteel de verlening van een nieuwe OV-concessie Amsterdam via inbesteding. Aan jou om hier in een klein team en met onze partners binnen andere directies van de gemeente Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam aan te werken. De gemeente is eigenaar van het OV-netwerk in de stad (metro, tram en bus) en maakt met de vervoerregio en vervoerders afspraken over het gebruik van dit netwerk. Je adviseert over het verder verbeteren van deze afspraken, mogelijk in de vorm van een OV convenant.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
De Dienst Verkeer & Openbare Ruimte, onderdeel van het cluster Ruimte en Economie, draagt zorg voor de bereikbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte van
Amsterdam. Daarbij wordt gestuurd op het beste resultaat voor de gebruiker tegen de laagste maatschappelijke kosten en risico’s. Onderdelen daarvan zijn het efficiënt beheren (van
stedelijke assets), het optimaal benutten van het integrale verkeer- en vervoerssysteem en opdrachtgeverschap van projecten. Met onder meer als ontwikkelopgave:

(1) integrale stedelijke programmering en kaderstelling;
(2) Gemeente brede invoering van assetmanagement;
(3) Gebruiksmanagement, het optimaal gebruik van het verkeer- en vervoerssysteem en de openbare ruimte.
Binnen de Dienst V&OR zorgt de afdeling Kennis en kaders voor een zorgvuldige en transparante afweging tussen de verschillende belangen op het gebied van mobiliteit en openbare ruimte en legt deze voor aan het bestuur. Kennis en kaders weet hoe de stad
beweegt, signaleert veranderende trends en agendeert deze. Op basis van deze kennis stelt de afdeling richtinggevende stedelijke (beleids)kaders en plannen op en levert bijdragen binnen
grootstedelijke ontwikkelingen en regionale samenwerkingsverbanden om Amsterdam in de toekomst bereikbaar en aantrekkelijk te houden. Kennis en kaders werkt evidence based,
integraal, schakelt strategisch tussen stad en regio en zorgt ervoor dat het beleid echt werkt.

Het thema openbaar vervoer kent nu 5 medewerkers die werken aan stedelijk en regionaal
openbaar vervoer.

Wat wordt er gevraagd?

  • Je beschikt minimaal over aantoonbaar WO werk- en denkniveau. Dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring en/of een behaald WO diploma;
  • Je hebt tenminste 5 jaar ervaring als senior beleidsadviseur op complexe dossiers met veel politiek en bestuurlijke aandacht;
  • Je bent bekend met de gemeentelijke organisatie van Amsterdam.

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor de functie? Reageer dan uiterlijk vóór maandag 27 juli a.s.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring