Senior Beleidsadviseur

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

 Voor het Bevolkingsonderzoek Midden-West zijn wij op zoek naar een senior beleidsadviseur. Het betreft een functie voor 18 uur per week, voor de duur van een jaar, na einddatum opdracht is er mogelijk een optie tot verlenging. Startdatum van de opdracht is zo spoedig als mogelijk.

Organisatie
In Nederland worden drie bevolkingsonderzoeken naar kanker uitgevoerd: borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker. Bevolkingsonderzoek Midden-West is één van de vijf screeningsorganisaties die zorg draagt voor de vroegtijdige opsporing van kanker. Zij doet dit in de provincie Noord-Holland, Flevoland en Utrecht door het uitvoeren van kwalitatief hoogwaardig bevolkingsonderzoek, met als doel gezondheidswinst te realiseren en sterfte terug te dringen. De vijf regionale screeningsorganisaties naar kanker, vormen vanaf 1 september één bestuurlijk gefuseerde organisatie: Bevolkingsonderzoek Nederland. Het managementteam van Bevolkingsonderzoek Midden-West is verantwoordelijk voor de operationele activiteiten ten behoeve van de kankerscreening en legt verantwoording af aan de Raad van bestuur van Bevolkingsonderzoek Nederland. Onze organisatie is strategisch en operationeel in ontwikkeling. Het komende jaar wordt een juridische fusie voorbereid van de vijf screeningsorganisaties. Dit vraagt flexibele medewerkers die in een veranderende organisatie willen werken.

Opdracht
Voor Bevolkingsonderzoek Midden-West zijn wij  op zoek naar een tijdelijke Senior Beleidsadviseur voor het managementteam die zich bezig houdt met:

  • het adviseren van het managementteam over ontwikkeling en implementatie van regionaal beleid;
  • het ondersteunen en coördineren van de beleidsvorming, kritische besluitvormingsprocessen, de communicatie en de follow up van genomen besluiten van het managementteam;
  • het opstellen van de agenda voor het MT-overleg en het maken van het MT-verslag;
  • het opstellen van beleidsnotities als ook jaarplan, voortgangsrapportages en jaarverslag en de communicatie daarover;
  • het voorbereiden van de agenda’s overlegvergadering ondernemingsraad en agendaoverleg met de ambtelijk secretaris en bestuurssecretaris van Bevolkingsonderzoek Nederland;
  • het monitoren van externe ontwikkelingen en veranderingen in wet- en regelgeving en het daarover informeren van het managementteam;
  • het regie voeren op een juiste wijze van archiveren van documenten.

Dit in samenwerking met de managers van de bevolkingsonderzoeken, manager bedrijfsbureau, controller, secretariaat en overige beleidsadviseurs.

Wat wordt er gevraagd?

  • afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau;
  • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als beleidsadviseur binnen een overheidsinstelling.

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk voor dinsdag 22 september 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring