Senior Bestuursadviseur

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam, afdeling toezicht & handhaving zijn wij op zoek naar een senior bestuursadviseur. Het betreft een functie voor 32-36 uur per week. Voor de duur van een jaar, startdatum z.s.m., met optie tot verlenging.

Functieomschrijving
Als senior bestuursadviseur draag je binnen het veelbewogen domein handhaving, zorg voor een gedegen strategische advisering in bestuurlijke/ politieke dossiers en het borgen van het bestuurlijke proces binnen THOR zodat de directie goed beslagen ten ijs in bestuurlijke kringen kan opereren.

Werkzaamheden

 • Uitstekend thuis te zijn in ons bestuurlijke besluitvormingsproces en het voortouw te nemen in de verdere organisatie en verbetering van dit proces;
 • De regie ter hand te nemen op het ontwikkelen van bestuurlijk gevoel binnen de afdeling Innovatie, Projecten en Advies (IPA) en hierin de projectleiders/adviseurs te sturen;
 • Direct en doelmatig strategisch advies te geven aan bestuur en directie aangaande de beleidsvelden en strategische dossiers;
 • Annotaties en bestuurlijke voordrachten op te stellen op die op het hoogste bestuurlijke/ politieke niveau standhouden;
 • De functionele aansturing te doen van projectleiders/projectmedewerkers voor zover het bestuurlijke advisering binnen THOR betreft;
 • de gemeente Amsterdam te vertegenwoordigen in diverse platforms ten aanzien van Openbare Orde en Veiligheid;
 • Een coördinerende en regisserende rol in te nemen bij complexe dossiers op het gebied van openbare orde.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
De directie Handhaving en Toezicht heeft als doelstelling Amsterdam leefbaarder en veiliger te maken. Met die opdracht is de organisatie de laatste jaren volop in ontwikkeling. Met meer dan 300 breed inzetbare handhavers werken de collega’s van Handhaving & Toezicht dag en nacht aan de veiligheid van de Amsterdamse openbare ruimte. Er is in toenemende mate vraag naar een 24/7 inzet en beschikbaarheid van handhaving; we werken daarin nauw samen met de politie, stadsdelen en Openbare Orde en Veiligheid.

We richten ons op uiteenlopende taken, zoals o.a. handhaving binnen het Openbaar Vervoer, integrale handhaving op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), handhaving op de nieuwe taxiwet, het wegslepen van voertuigen die zeer hinderlijk/gevaarlijk geparkeerd staan etc. Daarbij gaat het steeds om zowel preventieve als repressieve handhaving.

De afdeling Innovatie, Projecten en Advies (ca. 20 collega’s) ondersteunt en ontwikkelt de handhaving door projecten uit te voeren en adviezen uit te brengen. Dit doet de afdeling in nauwe samenwerking met het management, de handhavers, andere organisatieonderdelen en relevante ketenpartners. Het gaat daarbij om operationeel, tactische projecten en tactisch, strategische adviezen. De afdeling IPA is verantwoordelijk voor directie- en bestuursadvisering, inhoudelijke advisering. projectmanagement, communicatie en informatievoorziening. De medewerkers binnen de afdeling zijn professionele adviseurs en projectleiders

Er zijn binnen de afdeling een aantal taakaccenten, zoals het bestuurlijke besluitvormingsproces, de advisering van management en directie, en het leiden van projecten, gericht op verbeteringen of ontwikkelingen in het domein van Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte. Dat kan bijvoorbeeld zijn het door-ontwikkelen van onze Meldkamer tot een stedelijke meldkamer, de samenwerking met het nieuwe Actie Service Centrum, maatregelen ter verbetering van veiligheid van onze medewerkers op straat, het overnemen van handhaving op het water of het verbeteren van de aanpak jeugdoverlast.

Naast goede samenwerking met het management, werk je in verbinding met directe collega’s aan het verbeteren van onze resultaten voor de stad en zorg je voor gedegen bestuurlijke besluitvormingen en begeleid je het proces daar naar toe.

Wat wordt er gevraagd?

 • Je bent in het bezit van een erkende afgeronde academische opleiding (Wo diploma);
 • Minimaal vijf, en lieveracht jaar, ervaring in een vergelijkbare functie bij een grote gemeentelijke organisatie;
 • Aantoonbare ervaringmet projectmatig en programmatisch werken en beleids- en bestuursprocessen bij de overheid;
 • Aantoonbare ervaringmet het adviseren van het bestuur, bij voorkeur op het terrein van openbare orde en veiligheid en het managen van incidenten.

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor de functie? Reageer dan uiterlijk voor vrijdag 14 augustus a.s.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring