Senior Boa

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Nieuwegein zijn wij op zoek naar een senior boa voor 36 uur per week. De opdracht is voor de duur van 12 maanden (mogelijk optie tot verlenging).

Organisatie
De afdeling Toezicht, Veiligheid en Leefbaarheid  (TVL) draagt binnen de gemeente bij aan het in stand houden en vergroten van de leefbaarheid en veiligheid van de stad voor bewoners, ondernemers en gebruikers. Door toezicht en aanwezigheid in de wijken dragen we bij aan het welbevinden van een ieder. De afdeling kent een breed scala aan producten en een grote diversiteit in doelgroepen en werkprocessen. Hier vindt alle bestuursrechtelijk en strafrechtelijk toezicht en handhaving  plaats voor uiteenlopende beleidsvelden. De afdeling bestaat uit 5 teams: Omgevingstoezicht, Stadstoezicht, Strategie en ondersteuning, Wijkcoördinatoren en Openbare Orde en Veiligheid. Er werken ongeveer zeventig mensen. Als senior boa maak je deel uit van het team Stadstoezicht.

Opdracht
Er zijn in Nieuwegein 3 senior boa’s,  11 medior boa’s, 5 junior boa’s en 1 toezichthouder. Op dit moment is er door omstandigheden nog 1 senior werkzaam. De senior verdeelt het werk en zet je in op de taken die gedaan moeten worden. Als senior boa ben je deels intern en deels op straat te vinden waar je samen met de andere boa’s van Stadstoezicht een breed pallet aan taken in de openbare ruimte oppakt; Je adviseert bij aanvragen voor vergunningen in de openbare ruimte over de wettelijke kaders; Je organiseert gezamenlijk met partners multidisciplinaire onderzoeken en stuurt aan vanuit toezicht en handhaving, bijvoorbeeld bij integrale controles; Je voert overleg met externen (politie, jongerenwerk, marktmeester, e.a.) over de aanpak bij knelpunten of kansen;  Je sluit panden in opdracht van de burgemeester; Je pleegt inzet bij calamiteiten en regelt en bewaakt inzet hierbij; Je bent eerste aanspreekpunt en vraagbaak voor collega’s van en buiten de afdeling en voor betrokken partners; Je coacht medior- en junior collega’s, geeft hen inhoudelijk advies bij complexe taken en nieuwe projecten of taken; Je coacht medior- en junior collega’s met betrekking tot het werken vanuit de bedoeling; Je maakt de planning, geeft werkinstructies bij evenementen en evalueert deze; Je ontwikkelt protocollen en instructies op het gebied van preventie en handhaving; Je signaleert trends en ontwikkelingen op het vakgebied; Je brieft directe collega’s en verdeelt de dagelijkse taken.

Recent is er spanning binnen het team geweest. Extra vraag aan de senior is om in onderling overleg met de teamleider en de senior boa een plan te bedenken om aandacht te besteden om de rust en eenheid in het team terug te brengen.

Vereisten / knock-outcriteria

  • In bezit van een boa-diploma;
  • Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met leidinggeven in de afgelopen 5 jaar
  • Aantoonbare werkervaring als boa in de afgelopen 8 jaar.

Voldoe je aan het profiel? Reageer dan uiterlijk voor vrijdag 8 januari 2020.