Senior Communicatie Adviseur

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de provincie Flevoland zijn wij op zoek naar een senior communicatie adviseur. Het betreft een functie 21 uur per week, voor de duur van 10 maanden, met optie tot verlenging.

Binnen de afdeling Strategie & Beleid komt het beleid rond de provinciale kerntaken bij elkaar. Nauwe samenwerking tussen de verschillende beleidsterreinen biedt kansen om sterker invulling te geven aan een duidelijke positie van de provincie en een zelfbewuste, krachtige bestuursstijl. De afdeling S&B werkt aan:

 • Duurzame ruimtelijke ontwikkeling
 • Waterbeheer
 • Milieu
 • Energie en klimaat
 • Vitaal platteland
 • Regionale bereikbaarheid
 • Regionaal openbaar vervoer
 • Regionale economie
 • Culturele infrastructuur en monumentenzorg
 • Wonen

De afdeling S&B werkt aan beleid en vertaalt dit beleid in uitvoeringsprogramma’s die binnen of buiten de afdeling uitgevoerd kunnen worden. Binnen de afdeling vindt de uitvoering plaats door (senior) beleidsmedewerkers, programmamanagers en projectleiders.

Er wordt een communicatieadviseur gezocht voor twee trajecten: de invoering van de Omgevingswet en het opstellen van een Woonagenda. De werkzaamheden voor de Omgevingswet bedragen ca. 2 dagen in de week, de werkzaamheden voor de Woonagenda ruim een halve dag (5 uur) in de week.

De Omgevingswet betekent wat voor de provinciale organisatie en haar bestuur, de wijze waarop ze samenwerkt met medeoverheden binnen Flevoland en hoe zij de communicatie richting bewoners, ondernemers en organisaties in Flevoland invult. De samenwerking met overheden verkent de provincie binnen een Platform Omgevingswet Flevoland. Bij de implementatie van de Omgevingswet gaat het om (gezamenlijk) kennis vergaren en delen en het samen opnieuw inrichten van werkprocessen, inclusief de digitalisering. Hiervoor worden verschillende bijeenkomsten belegd: binnen de provinciale organisatie en met ketenpartijen.

De provincie wil met partners in gesprek komen over onderwerpen als kwaliteit, wonen voor diverse doelgroepen, bijzondere woonmilieus. Op basis daarvan wil zij tot een Flevolandse Woonagenda komen die aangeeft wat de woonambities zijn en op welke wijze we hier gezamenlijk invulling aan wordt gegeven. De provincie verkent de samenwerking met verschillende stakeholders binnen en buiten Flevoland, zoals met de MRA. Daarbij wordt uitgegaan van de verschillende rollen die partijen vervullen. De provincie wil samen met partijen formuleren wat het gemeenschappelijke is en waarin zij kan faciliteren.

Opdracht
De communicatieadviseur stelt voor de invoering van de Omgevingswet een communicatiestrategie op en vertaalt deze strategie naar een herkenbare en duidelijke uitvoering. Hiermee wordt duidelijk wat de implementatie betekent voor de provinciale organisatie en het samenwerken met de ketenpartners.

Daarbij behoort ook:
– een actieve inbreng in de organisatie van de verschillende activiteiten
– de berichtgeving over die activiteiten
– het verzorgen van de communicatieproducten.
Gelet op de fase en het tempo waarin de invoering van de Omgevingswet plaatsvindt, is behoefte aan een communicatieadviseur met ervaring met de Omgevingswet, die de weg binnen de overheidsorganisaties kent, maar ook met medeoverheden samen weet op te trekken.

De communicatieadviseur stelt voor de Woonagenda een communicatieplan op en vertaalt deze strategie naar een herkenbare en duidelijke uitvoering. Daarbij wordt rekening gehouden met de verschillende rollen die gemeenten en provincie hebben conform de Herziene Woningwet 2015. Dit houdt in dat de gemeenten een woonvisie kunnen maken en dat de provincie zich vooral richt op het opstellen van een gezamenlijke woonagenda en het delen van woningmarktgegevens. De Woonagenda richt zich op hetgeen bovenlokaal dan wel  gemeenschappelijk is en geeft aan waarin de provincie kan faciliteren. Voor het opstellen van de woonagenda worden verschillende ambtelijke en bestuurlijke bijeenkomsten belegd. Met de communicatie worden de verschillende rollen verduidelijkt en geoperationaliseerd. Daarbij worden de gemeenten verleid tot het opstellen van gemeenschappelijke agendapunten om de woningmarkt beter te laten functioneren. Hiertoe behoort ook:

– een actieve inbreng in de organisatie van de verschillende activiteiten
– de berichtgeving over die activiteiten
– het verzorgen van de communicatieproducten

Wat wordt er gevraagd?

 • Werkervaring met de Omgevingswet in de afgelopen 3 jaar;
 • Werkervaring met de Woningwet in de afgelopen 3 jaar;
 • Werkervaring als senior communicatieadviseur bij een (de)centrale overheidsinstantie.

Voldoe je aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 21 februari 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring