Senior Communicatieadviseur

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Communicatieadviseur. Het betreft een functie voor 24 uur per week, voor een periode van een half jaar, met optie tot verlenging.

Functieomschrijving:

De gemeente Amsterdam zoekt een senior communicatieadviseur Aanpak Binnenstad voor 24 uur per week.

Aanpak Binnenstad:
Met de Aanpak Binnenstad wil de gemeente dat het centrum van Amsterdam weer een echt centrum voor de stad kan zijn. Waar een goede balans is tussen wonen, werken en recreëren. Een gemengde binnenstad met bewoners, ondernemers vastgoedeigenaren en instellingen die zich verbonden voelen met hun omgeving en eigenaarschap ervaren.
Voor de stad zal de coronacrisis grote gevolgen hebben. Ook in de binnenstad, met zijn grote concentratie van op bezoekers gerichte winkels en horeca en instellingen voor kunst en cultuur zal dat gevoeld worden.
Dit onderstreept de urgentie om na te denken over de binnenstad van de toekomst. De Aanpak Binnenstad heeft door de Corona crisis een vlucht gekregen. Bewoners en bestuurders willen niet meer terug naar de oude situatie. Intussen is het toerisme alweer op gang gekomen, waardoor er grote noodzaak is voor een snelle en doortastende aanpak.

De Aanpak Binnenstad kan alleen slagen als alle betrokkenen, extern en intern, goed zijn geïnformeerd en betrokken. Het is de taak van de communicatieadviseur om hiervoor met voorstellen te komen in een integraal communicatieadvies.
Het op te stellen advies is niet statisch. Er zullen in de loop van tijd stakeholders bijkomen of afvallen, of de samenwerking verandert door een wijziging van de inhoud. De communicatieadviseur zal dus continu een scherp oog moeten hebben voor wat er gebeurt in de projectomgeving van de Aanpak Binnenstad en welke gevolgen dat heeft voor de strategische communicatie en participatie. Hieruit volgt dat het strategisch communicatie- en participatieplan een fluïde document is dat met grote regelmaat zal worden geüpdatet.

Werkzaamheden:
De senior communicatieadviseur is verantwoordelijk voor de strategische communicatie, beleidsadvisering/-realisatie met heldere meetbare adviezen en producten. Hij/zij weet standpunten en belangen van betrokken stakeholders bij vraagstukken te plaatsen, komt daarover vanuit communicatie tot een afgewogen oordeel en ontwikkelt communicatieve oplossingen. Hij/ zij signaleert problemen op het snijvlak van organisatie en communicatie en maakt deze bespreekbaar
De senior communicatieadviseur functioneert op strategisch communicatie-managementniveau, beweegt zich door de hele organisatie waar hij/zij actief is. Hij/ zij heeft een visie en kijkt vooruit met een helikopterview. De adviseur is een denker, legt de vinger op zere plek, stelt lange termijn doelen en doordenkt de consequenties. Hij/ zij is besluitvaardig, vertaalt het beleid waar nodig en acteert toekomstgericht. Dit gebeurt met politiek bestuurlijke sensitiviteit in de verbindende rol tussen het basisteam, het stadsdeel, de directies en programma’s en (de woordvoerders/bestuursadviseurs van) het college van B&W;

De senior communicatieadviseur vormt een hecht team met de programmamanager, programmasecretaris en de managementassistent. Wekelijks overleggen zij over de op korte termijn uit te zetten acties (actielijst) en de programmastrategie. Indien nodig zal er hulp van derden worden ingehuurd voor de uitvoering van de communicatie- en participatiestrategie.

De senior communicatieadviseur is eindverantwoordelijk voor de communicatie- en participatiestrategie van de Aanpak Binnenstad. Dit betekent dat:

  • De adviseur waakt over de uitstraling en reputatie van de Aanpak Binnenstad en de daarin te nemen maatregelen.
  • De adviseur bepaalt en coördineert de middelenmix en de uitingen die binnen de Aanpak Binnenstad horen.
  • De adviseur informeert en betrekt de verschillende stakeholders (zowel intern als extern).

Functie-eisen:

– je beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau;

– je hebt als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring met stakeholdersmanagement bij een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie;

– je hebt als senior communicatieadviseur ervaring met het schrijven van meerdere communicatieplannen.

Voldoe jij aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 18 september!

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring