Senior Financieel Adviseur

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de Veiligheidsregio Kennermerland (locatie Haarlem) zijn wij op zoek naar een Senior Financieel Adviseur. Het betreft een functie voor 24 uur per week, voor de duur van 3 tot 6 maanden, met optie tot verlenging.

Wat ga je doen?

 • Je adviseert en ondersteunt de programmamanagers bij de financiële control, business control en aansturing van hun programma’s.
 • Je vertaalt de (complexe) vraag van de klant naar concrete, duidelijke en begrijpelijke adviezen. Je weet hierin hoofd- en bijzaken te onderscheiden en draagvlak voor besluitvorming te creëren op verschillende niveaus in de organisatie.
 • Je analyseert financiële informatie en ontwikkelt mede management- en bestuursrapportages.
 • Je maakt financiële scenario’s, schetst mogelijke gevolgen en beoordeelt financiële risico’s.
 • In samenwerking met de B+V-coördinator stel je onderdelen van de begroting, de jaarrekening en periodieke rapportages op en levert gegevens en toelichtingen aan.
 • Je levert een actieve bijdrage aan de administratieve organisatie en kwaliteitsontwikkeling.
 • Je hebt kennis van en draagt zorg voor de juiste toepassing van fiscale regelgeving en BBV-voorschriften.
 • Je zorgt ervoor dat het financiële beleid bij managers en budgethouders bekend is en gehanteerd wordt;

Kandidaatomschrijving

Je bent een ervaren senior financieel adviseur die de verbinding is tussen beleid en uitvoering van de inhoudelijke organisatie, het financieel-economisch beleid en het financiële beheer. Je opereert als ondersteuner van de sector en afdelingsmanagers op strategisch en tactisch niveau maar je hebt ook een signaalfunctie naar het hoofd F&A met betrekking tot de correcte uitvoering van het financiële beleid en het mandaat. Je hebt een ruime periode kennis en ervaring met overheidsorganisaties en je bent bekend met de politiek-bestuurlijke context van beleid. Je bent bekwaam en ervaren in het schrijven van beleidsmatige tekst bij begrotingen, bestuurlijke notities, etc. Je bent proactief. Je herkent wensen van bestuurders, managers en medewerkers en speelt hier adequaat op in. Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. In dienst van het resultaat kun je je eigen gedragsstijl, ideeën en werkwijzen aanpassen aan veranderende omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen. Je bent in staat om situaties uiteen te rafelen, tot de kern van de zaak door te dringen, de onderlinge samenhang te zien en deze uit te leggen. Je pakt uit jezelf zaken op en bent in staat om in een open werksfeer met anderen aan een resultaat te werken. Je bent helder en duidelijk in je formele en informele communicatie. Je schept voorwaarden om met de collega teamleden goed en prettig samen te werken. Je voelt je prettig in een publieke organisatie en je bent integer. Naast je financiële achtergrond heb je aantoonbaar kennis van en ervaring met business control. Naast het voorgaande zijn de volgende zaken van doorslaggevend belang:

 • Naast financieel economische opleiding en ervaring ook businesscontroller opleiding en ervaring (diploma businesscontroller)
 • 1 januari beschikbaar voor 3 dagen per week
 • Minimaal 1 jaar ervaring met Unit4 Business World financieel systeem
 • Kennis en ervaring met meldkamerexploitatie vraagstukken en bekend met de laatste landelijke ontwikkelingen
 • Bekend zijn met de praktijk van de producten en diensten van Veiligheidsregio’s.
 • Kennis en ervaring met financiën, periodieke rapportages, begroting en jaarrekening van Veiligheidsregio’s

Wat wordt er gevraagd?

 • Een financieel economische opleiding en ervaring ook businesscontroller opleiding en ervaring (diploma businesscontroller);
 • 1 januari 2020 beschikbaar voor 3 dagen per week voor 3 tot 6 maanden;
 • Minimaal 1 jaar ervaring met Unit4 Business World financieel systeem;
 • Kennis en ervaring met meldkamerexploitatie vraagstukken en bekend met de laatste landelijke ontwikkelingen;
 • Bekend zijn met de praktijk van de recente producten en diensten van Veiligheidsregio’s;
 • Kennis en ervaring met financiën, periodieke rapportages, begrotingen en jaarrekeningen van Veiligheidsregio’s.

Voldoe jij aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 13 december 2019.

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring