Senior Functioneel Beheerder

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een senior functioneel beheerder. Het betreft een functie voor 36 uur per week, voor de duur van een half jaar, startdatum z.s.m. Er is mogelijk een optie tot verlenging.

Functieomschrijving
Voor een aantal complexe wijzigingen in AFS (financieel systeem) is extra kennis en inzet nodig. Het is in het bedrijfsbelang dat deze wijzigingen snel worden doorgevoerd. Het levert namelijk veel medewerkers in de stad voordelen op in de zin van gebruiksgemak en efficiency. In verband met andere cruciale projecten (o.a.de invoering module FIV) is er geen capaciteit beschikbaar. Daarnaast  zijn er binnen het team een aantal medewerkers elders gedetacheerd in verband met mobiliteit, waardoor minder capaciteit beschikbaar is.

Werkzaamheden
Deelname aan het agile Wijzigingenteam AFS: het door (laten) voeren van een aantal complexe wijzigingen.

Functionaliteitenbeheer
• Opstellen functionele specificaties (requirements) voor informatiesystemen en administratieve organisatie.
• (Laten) opstellen acceptatietestplan en uitvoeren en begeleiden acceptatietest.
• Opstellen gebruikershandleidingen en procesbeschrijvingen
• (Laten) opstellen implementatieplan voor het invoeren van gewijzigde (onderdelen van) informatievoorzieningen.
• Vrijgeven van gewijzigde (onderdelen van) informatievoorzieningen, zoals applicaties,
gebruikershandleiding en procesbeschrijvingen.
• Deelnemen aan project- en werkgroepen:
• Leveren specialistische ondersteuning in projecten;
• Aangeven implicaties, beperkingen en verbeteringen en deze omzetten in voorstellen;
• Adviseren over kostenconsequenties en tijdlijnen.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
Het cluster Interne Dienstverlening biedt flexibele en betrouwbare concernvoorzieningen aan collega’s en het bestuur. Zo leveren medewerkers van het cluster bijvoorbeeld up-to-date managementinformatie, faciliteren zij diverse activiteiten en adviseren zij het bestuur en de organisatie bij te nemen beslissingen. Het cluster bevat ook een afdeling informatievoorziening (IV-ID). Die zorgt ervoor dat de informatievoorziening en het informatiebeheer zodanig is ingericht, dat het bij draagt aan de doelstellingen van het cluster en van de gemeente Amsterdam.

Team Functioneel Beheer F
Binnen de afdeling informatievoorziening (IV-ID) is het Team Functioneel Beheer F (FB-F) actief.
Het team verzorgt en bestuurt het functioneel en -technisch beheer van het financieel domein in de vorm van expertise, processen en diensten. FB-F onderhoudt en optimaliseert, binnen de kaders van de afgesloten SLA(‘s), de informatievoorziening zodanig dat deze blijft voldoen aan de eisen en wensen van de gebruikers en ketenpartners van de gemeente Amsterdam. Het team bestaat uit circa 20 medewerkers verdeeld over redelijk zelfsturende teams die met elkaar en gebruik makend van ieders kwaliteit – de onderliggende applicaties beheren en de ketens optimaliseren.

Wat wordt er gevraagd

  • HBO-werk en denkniveau informatiemanagement, ICT of vergelijkbare studie;
  • Ruime ervaring (> 5 jaar) met beheertaken AFS (JD-Edwards);
  • Ervaring met werken in een agile Wijzigingenteam.

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor de functie? Reageer dan uiterlijk voor vrijdag 14 augustus a.s.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring