senior inkoopadviseur

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Gemeenten
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een senior inkoopadviseur. Het betreft een fulltime functie voor een periode van 4 jaar.

Werkzaamheden en functieomschrijving:
De werkzaamheden hebben betrekking op de inkoop van diensten, werken en leveringen binnen het fysieke domein van Amsterdam en omvatten onder meer:

Het adviseren van:

 • De aanpak en inrichting van processen benodigd voor de voorbereiding en uitvoering van de inkoop.
 • De met de inkoop beoogde samenwerkingsvorm.
 • De contractvorm en contractuele prikkels.
 • De aanbestedingsvorm en de inrichting van de aanbestedingsprocedure.
 • De staat van de markt en de impact hiervan op de bovenstaande punten.
 • Pre-tender communicatie met de markt, waaronder marktconsultaties.
 • De beheersing van het contract.
 • De impact van de samenwerkingsvorm en het type contractbeheersing op de organisatie van de opdrachtgever.

Het inrichten en begeleiden van processen benodigd voor het voorbereiden en uitvoeren van de inkoop, waaronder het in samenspraak met de opdrachtgever, gebruikers en/of stakeholders:

 • Het definiëren van de inkoopbehoefte.
 • Het voorbereiden en uitvoeren van marktconsultaties.
 • Het voorbereiden en uitvoeren van de aanbestedingsprocedures, het beoordelingsproces en/of de opdrachtverlening.
 • Het borgen van en rapporteren over voortgang, kwaliteit en draagvlak binnen de bovengenoemde processen.

Het (al dan niet in teamverband) zelf opstellen van onder meer:

 • De inkoopstrategie.
 • Marktconsultatiedocumentatie.
 • Het contract (inclusief de onderliggende stukken).
 • De procesdocumenten benodigd voor en tijdens de aanbestedingsprocedure (zoals leidraden, nota’s van inlichtingen, selectiebeslissingen, proces verbalen, beoordelingsprotocollen enz).
 • De documenten benodigd voor opdrachtverlening (zoals gunningsadviezen en gunningsbrieven).
 • Het contractbeheersplan.

Functie-eisen:

 • Een opleiding in de grond- weg en waterbouw op WO-niveau, aangevuld met cursussen op gebied van inkoop/aanbesteden of contractmanagement of;
 • Een bedrijfskundige opleiding of opleiding in supply chain management op WO-niveau, aangevuld met cursussen op gebied van inkoop/aanbesteden of contractmanagement of;
 • Een juridische opleiding op WO-niveau.
 • kennis van:
  • Aanbestedingswet (in hoofdlijnen).
  • ARW.
  • RAW, UAVgc en DNR.
  • Systeemgerichte Contractbeheersing.
  • Systems Engineering.
 • heeft in de laatste 2 jaar aantoonbare ervaring als inkoopadviseur binnen ten minste één van de G4 gemeenten van Nederland.
 • in de laatste 5 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het adviseren over:
  • De aanpak en inrichting van processen benodigd voor de voorbereiding en uitvoering van de inkoop.
  • Een aantal in de GWW gebruikelijke contractvormen, waarvan ten minste UAVgc-contracten, dienstencontracten (obv de DNR) en raamovereenkomsten.
  • Een tweetal in de GWW gebruikte aanbestedingsvormen, waarvan ten minste de Europese niet-openbare procedure en één van de volgende twee procedures:
   • de concurrentiegerichte dialoog of,
   • de onderhandelingsprocedure.
  • De contractbeheersing.
 • heeft in de laatste 5 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het inrichten en begeleiden van processen benodigd voor:
  • Het definiëren van de inkoopbehoefte.
  • Voorbereiden en uitvoeren van de hierboven genoemde aanbestedingsprocedures. (Ten minste 10 Europese niet-openbare procedures en/of concurrentiegerichte dialogen.)
  • Het borgen van voortgang, kwaliteit en draagvlak binnen de bovengenoemde processen.
 • heeft in de laatste 5 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het zelf opstellen van:
  • Inkoopstrategieën.
  • De hierboven genoemde typen overeenkomsten.
  • De procesdocumenten benodigd voor en tijdens de aanbestedingsprocedure (zoals leidraden, nota’s van inlichtingen, selectiebeslissingen, proces verbalen, beoordelingsprotocollen enz).
  • De documenten benodigd voor opdrachtverlening (zoals gunningsadviezen en gunningsbrieven).

Voldoe jij aan bovenstaand profiel? Reageer dan voor 17 september!

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring