Senior Manager Projectbeheersing

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een senior manager projectbeheersing. Het betreft een functie voor 36 uur per week, voor de duur van een jaar (startdatum medio juli 2020), met optie tot verlenging.

 

Help jij  met structuur, overzicht en samenwerking onze projecten beheerst en voorspelbaar naar succes?

Het Ingenieursbureau zoekt een manager projectbeheerser (IPM) met ervaring voor stadsdelen en Grond en Ontwikkeling (G&O) die tevens kan bouwen aan een robuuste manier van opdrachtbeheersing en daarin coachend is voor de projectleiders.
Als ervaren en zelfstandige projectbeheerser ben je verantwoordelijk voor de opdrachtbeheersing van een portefeuille aan projecten en de projectbeheersing van een aantal daarvan.

Vanuit de opdrachtbeheersing in de portefeuille bouw je aan structuur, overzicht en voortgangsbewaking en bent daarin coachend, richting gevend en faciliterend voor projectleiders. Samen zorg je ervoor dat de basis op orde is in de portefeuille en projecten een realistische belofte doen aan de opdrachtgever. Je faciliteert en helpt de accounthouder in het anticiperen op de veranderende omgeving en bedenkt efficiënte en haalbare werkprocessen gedurende de verandering. Voor een aantal projecten maak je deel uit van het projectteam als projectbeheerser op alle GROTIK aspecten.

Werkzaamheden:

 • De manager projectbeheersing werkt in projectteam(s) die conform het IPM-gedachtegoed werken, aan één van de grootste gebiedsontwikkelingen in de stad. En werkt daarin nauw samen met andere IPM-rolhouders.
 • De manager projectbeheersing is de natuurlijke en logische vervanger van de projectleider in het projectteam.
 • De manager projectbeheersing opereert daarbij zelfstandig in het speelveld van kritische stakeholders (opdrachtgever, projectleiders, financiers, business controllers, planeconomen).
 • De manager projectbeheersing is onderdeel van het projectbeheersingsteam Overamstel en Zuidoost en werkt daarbij in diverse projecten. De fases van die projecten kunnen verschillen van voorbereidingsfase t/m de uitvoering/opleveringsfase.
 • Binnen het gebied is de manager projectbeheersing diegene die de andere projectbeheersers actief meeneemt in hun inhoudelijke ontwikkeling door o.a. tijdens team overleggen op het gebiedsniveau onderwerpen aan te dragen en toe te lichten t.b.v. kennisontwikkeling.
 • Het begeleiden van meerdere junior/medior manager projectbeheersers die in dienst zijn bij het IB, in hun groei naar medior/senior manager projectbeheersing, door ze actief te begeleiden in je eigen projecten, maar ook door op afstand mee te kijken en te fungeren als klankbord.
 • Afspraken maken met en/of denkt mee met andere diensten over werkwijzen en procedures om het de informatie stromen tussen de diensten (IB, GO en V&OR) te optimaliseren.
 • Het toe zien op naleving van afgesproken procedures en werkafspraken.
 • Het borgen van het opdrachtproces tussen IB en G&O/V&OR (SOF, projectplan t/m decharge).
 • Het proces om te komen tot een Projectplan met daarin o.a., scope beschrijving budgetsheet, kostenraming (incl capaciteitsraming), planning, etc.
 • Verantwoordelijk voor het verzamelen, beoordelen, informeren en rappelleren met betrekking tot de GROTIK aspecten van de projecten;
 • Bewaker van de scope (opdracht). Je bent daarom ook verantwoordelijk voor het goed doorlopen van het wijzigingsproces, zowel intern binnen Amsterdam als met externe partijen.
 • Zorgen voor de passende stuurinformatie die in die fase van het project het meest bijdraagt aan een goede projectsturing;
 • De manager projectbeheersing geeft, bij grote projecten,  functioneel leiding aan het team “projectbeheersing” met adviseurs op het gebied van planning, risico, financiën en kwaliteit uit het werkveld.
 • Organiseert, faciliteert en monitort de levering van de voortgangrapportages aan opdrachtgever; waar nodig schrijf je mee en bij de bespreking van de voortgangsrapportage schuif je aan in het opdrachtgeversoverleg.
 • De manager projectbeheersing heeft een rol in de (bestuurlijke) besluitvorming t.a.v. projecten bij faseovergangen, (scope)wijzigingen en andere besluitvormingsdocumenten.
 • Het borgen van de financiële opdrachtbeheersing (van inkoop tot prestatie verklaring tot facturatie) en stuurt daarbij de financiële ondersteuner aan.
 • Om het werk te doen haal en breng je betrouwbare informatie tussen IPM leden, projectleiders, accounthouder en (gedelegeerd) opdrachtgever(s) en brengt deze informatie pro- actief en zelfstandig samen.
 • Het zorgen voor aanleveren van de juiste informatie aan het Projectmanagement Office (PMO) van het IB.
 • Binnen het IB (en project) stel verbetervoorstellen voor en neemt  hierin een voortrekkersrol. Kennisoverdracht naar de reguliere IB organisatie wordt van je verwacht.
 • De opdrachtgever
  Het Ingenieursbureau is, in opdracht van de eigenaren in de stad,  verantwoordelijk voor de integrale voorbereiding, contractering en realisatie van alle projecten in de openbare ruimte van Amsterdam, ter waarde van jaarlijks honderden miljoenen euro’s. Dit verschilt van grote, langlopende projecten (met contractwaarden van > € 160 miljoen) tot meer standaard, kortlopende projecten van veel kleinere omvang.

  De afdeling ‘Projectbeheersing’ is een adviesafdeling binnen het Ingenieursbureau met (manager)projectbeheersers, financieel adviseur en financieel ondersteuners. Het aanverwante team herbergt de planningsadviseurs, kostendeskundigen en risicomanagement adviseurs. Dit tezamen telt zo’n 140 mensen zowel een structurele inzet in projecten (als onderdeel van het projectteam) als een enkelvoudige betrokkenheid op productbasis of met een adviesopdracht.

  Ingenieursbureau heeft een stevige ambitie op de doorontwikkeling van projectbeheersing. Daarin wordt kennis er ervaringen gedeeld, werkwijzen ontwikkeld  en verschillende ontwikkelingen aangestuurd.

  Meer weten? ingenieursbureau.amsterdam.nl

Wat wordt er gevraagd?

 • Je beschikt over hbowerk- en denkniveau. Aangetoond door minimaal een erkend hbo diploma, of werkervaring in een vergelijkbare functie;
 • Je hebt kennis van en ervaring met de beheersing van alle GROTIK aspectenom de projectbeheersingsrol integraal uit te kunnen voeren;
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring opgedaan als manager projectbeheersing in een IPM model, waarbij kandidaat verantwoordelijk was voor de integrale projectbeheersing van alle werkgebieden;
 • Je hebt in de afgelopen 15 jaar minimaal 10 jaar ervaring opgedaan op het gebied van projectbeheersing, in alle fases van een technisch project, in grootstedelijke gebiedsontwikkelingen voor gemeenten en in infrastructurele werken;
 • Je hebt ervaring met financiële projectbeheersing binnen een projectenafdeling van een overheidsorganisatie, met het opstellen van project voortgangsrapportages en het bewaren van overzicht in en over projecten;
 • Je hebt minimaal 4 jaar ervaring met het inhoudelijk begeleiden en opleiden van mensen binnen het gebied van projectbeheersing.

Heb je belangstelling voor de functie en voldoe je aan het gevraagde profiel? Dan zien wij graag jouw sollicitatie uiterlijk vóór 12 juni 2020 tegemoet.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring