Senior ontwikkelaar

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een senior ontwikkelaar. het betreft een functie voor 8-24 uur per week, voor de duur tot eind 2020, met optie tot verlenging.

De Regionale Samenwerking Jeugdhulp Amsterdam gebruikt ter ondersteuning voor de samenwerking een 3-tal IV-oplossingen, zijnde het RAP (Regionaal Administratie Platform tbv Contractbeheer en Regionale Monitoring en Sturing, gebouwd op het BettyBlocks-platform) en een tweetal websites met daarop informatie ten behoeve van Jeugdhulpclienten en gecontracteerde Jeugdzorgaanbieders in de regio Amsterdam-Amstelland – Zaanstreek-Waterland.

Voor het beheren en doorontwikkelen van de verschillende IV-oplossingen voor de Regionale Samenwerking Jeugdhulp Regio Amsterdam zoeken we een Senior ontwikkelaar die ervaren is in het applicatief onderhouden van BettyBlocks applicaties.

Daarbij wordt gemonitord op de correcte werking van de applicaties. Hieronder valt tevens de aansturing namens Amsterdam en regiogemeentes richting de technische beheerders/hostingpartijen van genoemde applicatie en websites.

Als Senior ontwikkelaar vorm je, na de specialisten binnen IVE, de 2e lijns support voor de behoeftestellers en gebruikers van de IV-oplossingen. In samenspraak met de opdrachtgever adviseer je over oplossingsrichtingen, stem je af over de planning en stuur je op het nakomen van gemaakte afspraken. Je bent in staat om overzicht te houden en om de werkzaamheden te structureren om zo tot het gewenste resultaat te komen.

Op de juiste wijze pak jij de werkzaamheden op die benodigd zijn voor de (door)ontwikkeling van de RAP-bouwstenen. Dankzij jouw gedrevenheid en ervaring weet je precies hoe je de verschillende ontwikkelingen tot een succes kan brengen voor de opdrachtgever en gebruikers.

Initiatief en verantwoordelijkheid nemen voor de geleverde resultaten en de gevraagde kwaliteit daarvan is voor jou vanzelfsprekend. Dit doe je in goede samenwerking met het functioneel beheerteam binnen IVE.

Werkzaamheden
Jouw basiswerkzaamheden bestaan uit:

 • Afstemming met Functioneel Beheerders en key-users over issues (correctief onderhoud) en wijzigingswensen (adaptief en innovatief onderhoud).
 • Analysewerkzaamheden ten behoeve van bugfixing en/of verbetering van de Regionale Jeugd-IV.
 • Front-end development voor beheer en doorontwikkeling Regionale Jeugd IV-oplossingen.
 • Backend development, Betty Blocks, voor beheer en doorontwikkeling Regionale Jeugd IV-oplossingen.
 • Gestructureerd testen van gerealiseerde aanpassingen en fixes.
 • Monitoring en ondersteuning tbv correcte werking (geautomatiseerde) verwerkingsprocessen RAP.
 • Monitoring en ondersteuning tbv beschikbaarheid en correcte content Regionale Jeugd websites.
 • Monitoring correct en veilig gebruik van de in het RAP beschikbare privacygevoelige data.
 • Afstemmen en samenwerken met gecontracteerde externe partijen voor correcte en veilige gegevensoverdracht (via API’s en sFTP).
 • In samenspraak met technische beheerpartijen doorvoeren van nieuwe release/versies van de Jeugd-IV oplossingen.

Contactpersoon/Aansturing van gecontracteerde technische beheerpartijen (Betty Blocks) namens Amsterdam en Jeugdregio.

De opdrachtgever(s)
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot de kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De afdeling Informatievoorziening Sociaal heeft de opdracht om een blijvend betrouwbare en samenhangende informatiehuishouding en informatievoorziening te creëren met de daarbij behorende organisatie en bedrijfsvoering, die de primaire processen van de organisatie ondersteunt en een bijdrage levert aan de stadsbrede processen (zoals bijvoorbeeld dienstverlening, gebiedsgericht werken, etc.).

Wat wordt er gevraagd?

 • Minimaal een afgeronde HBO/WO-opleiding, bij voorkeur Informatica of computertechniek;
 • Minimaal PSM I, PSM II, PSPO I gecertificeerd;
 • Werkzaam voor/als een Betty Blocks Partner;
 • Ervaring met Betty Blocks;
 • Ervaring met WordPress, HTML5, CSS, Javascript en AngularJS.

Voldoe je aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 30 maart 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring