Senior Projectmanager/Projectleider

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Project Manager/Projectleider. Het betreft een functie voor 36 uur per week voor een periode van een jaar met optie tot verlenging.

Je draagt zorg voor de invlechting Specialistische Jeugdhulp op het Speciaal Onderwijs (SJSO) in de inkoop specialistische jeugdhulp 2021, je zorgt voor doorontwikkeling van de werkwijze SJSO in lijn met de Transformatiedoelen en zorgt dat er een breed gedragen en operationeel sturingsmodel wordt neergezet.

Jouw bijdrage levert het volgende op:

1. SJSO als integraal onderdeel van Inkoop SJH 2021
Draagt zorg voor de invlechting SJSO binnen het programma inkoop specialistische Jeugdhulp voor de gemeenten Amsterdam, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel.  Dat wil zeggen: het inrichten van SJSO in de inkoopstrategie, selectie en gunning van aanbieders, inrichten van de toegang, ontwikkelen van SJSO in de verordening, uitrollen van projectplan SJSO conversie en het inrichten van SJSO berichtenverkeer voor monitoring.

2. Doorontwikkelde werkwijze SJSO 2.0
a. Zorgt voor verbetering in de  huidige raamovereenkomsten SJSO 2020/2021 (SMART formuleren en  aanscherpen, inclusief vormgeving van addenda).
b. Realiseert een goede aansluiting en afstemming tussen de hulp die wordt ingezet op school en in de thuissituatie/het netwerk. De rol en positie van het OKT binnen alle zorgteams moet uniform worden ingezet. De samenwerkingsafspraken en werkinstructies hiervoor dienen met betrokkenen te worden doorontwikkeld en een ontwerp voor gewijzigd besluit verordening en nadere regels dient te worden ingericht. Ook de rol van de GI binnen zorgteams dient nader te worden bepaald.
c. Draagt zorg voor de conversie van circa 2.500 leerlingen conform projectplan.
d. Ontwikkelt een werkwijze om de fte’s binnen de taakbekostiging voor SJSO te waarborgen in
overeenstemming met schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, OKT en aanbieders zodat SJSO met ingang van 1 augustus 2021 volledig operationeel is en onderdeel is van de taakbekostiging Specialistische Zorg, conform de gestelde eisen in het hoofdlijnenakkoord.

3. Breed gedragen en operationeel sturingsmodel SJSO
Zorgt dat er een operationeel sturingsmodel SJSO is dat breed wordt gedragen door de diverse betrokken partijen zoals gemeenten, OKT, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en zorgaanbieders.

De opdrachtgever:
De functie is onderdeel van de Afdeling Jeugd van de Directie Onderwijs Jeugd Zorg Diversiteit (OJZD) / Cluster Sociaal. De omgeving waarbinnen de functie opereert is complex vanwege de samenwerking met een groot aantal in- en externe stakeholders (gemeentelijk, regionaal en landelijk) en de politiek/bestuurlijke en maatschappelijke gevoeligheid van het beleidsveld. Jeugd en Zorg liggen altijd onder het vergrootglas van het bestuur en de politiek. Hierbij wordt ook van Amsterdam als G4 gemeente een initiërende en voortrekkersrol verwacht en heeft Amsterdam een voorbeeldfunctie richting andere gemeenten op dit vlak. OJZD werkt hierbij in gezamenlijkheid voor de gehele stad en zijn belangrijke pijlers binnen het Sociaal Domein. Hierbij moet OJZD zich continu aanpassen aan een groeiende en veranderende diverse stad: de organisatie van OJZD moet het tempo van deze groei kunnen faciliteren. Hierbij zal binnen het Sociaal Domein nog meer als in het verleden samenwerkingsverbanden moeten worden gezocht en ingericht om te komen tot de gewenste integrale dienstverlening richting de burger. Uniforme processen en een meer data gedreven inrichting van de organisatie zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden. Dit zijn voor alle onderdelen van OJZD de uitdagingen voor de komende jaren. Hierbij zal continu interactie, overleg / afstemming plaats moeten vinden,  in- en extern.

Functie-eisen:

– je bent in het bezit van een erkende wo master;

– je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 5 jaar):

  • Als regionaal Project -/ Programma manager voor diverse gemeenten
  • Met gemeentelijke inkoopprocessen in het sociaal domein
  • Met ontwikkel- en veranderprocessen in diverse regionale en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

– je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het vertalen van strategische doelstellingen naar concrete tactische en operationele doelen;

– je hebt aantoonbare ervaring opgedaan met:

  • Het begeleiden van samenwerkingsprocessen tussen gemeenten, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden onderwijs en aanbieders van specialistische jeugdhulp
  • Het positioneren van jeugdhulp binnen lokale sociale (wijk)teams en ouder-kind teams

Voldoe jij aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 7 juni!

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring