Senior strategisch communicatieadviseur

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor het Gelders Energieakkoord zijn wij op zoek naar een senior strategisch communicatieadviseur. Het betreft een functie voor 16 uur per week, voor de duur van een jaar, met optie tot verlenging.

Over het Gelders Energieakkoord (GEA)

Het Gelders Energieakkoord (GEA) is een samenwerkingsverband van meer dan 200 bedrijven, organisaties en overheden, die samen programma-coalities en uitvoeringscoalities sluiten om de energietransitie en uitvoering van klimaatdoelen te realiseren. De deelnemers aan het Gelders Energieakkoord stellen zelf capaciteit beschikbaar voor het samen realiseren van de doelstelling om in Gelderland in 2030 55% CO2 reductie te hebben behaald t.o.v. 1990 en in 2050 klimaat-neutraal te zijn.

Omdat het Gelders Energieakkoord een netwerkorganisatie is, is interne communicatie tussen de deelnemers en externe communicatie van bijzonder groot belang. Het is essentieel voor het kunnen functioneren als netwerk.

De deelnemers aan het Gelders Energieakkoord stellen zelf capaciteit beschikbaar voor het samen realiseren van de doelstelling om in Gelderland in 2030 55% CO2 reductie te hebben behaald t.o.v. 1990 en in 2050 klimaat-neutraal te zijn.

Met o.a. financiële inbreng vanuit de Provincie Gelderland is, ter professionele ondersteuning aan dit netwerk, een klein team van professionals georganiseerd. Dit team staat onder leiding van een GEA-regisseur en bestaat op dit moment o.a. uit een inhoudelijk beleidscoördinator en administratieve / organisatorische ondersteuning. Ook voor de vijf uitvoeringsprogramma’s (Duurzame Opwek; Gebouwde Omgeving, Industrie, Bedrijven & Instellingen; Mobiliteit; Landbouw en Grondgebruik) zijn programmaregisseurs als professionele ondersteuning aangetrokken. Naast nauwe samenwerking met deze GEA-professionals, werk je nauw samen met allen die in het netwerk (en daarbuiten) doende zijn met communicatie op het terrein van energietransitie en CO2-reductie. Denk aan GEA partners, communicatieadviseurs van de RES-regio’s, gemeenten en provincie.

Voor de praktische ondersteuning zijn er middelen beschikbaar voor ondersteuning op het gebied van communicatie-activiteiten en communicatie-uitingen. Je geeft leiding / sturing aan de uitvoering van alle in- en externe communicatie van het GEA. Soms met vanuit het netwerk structureel vrijgemaakte inzet, soms in ad hoc teams van communicatiemedewerkers. Er zijn praktische middelen beschikbaar voor ondersteuning van communicatie-activiteiten en -uitingen.

Het Gelders Energieakkoord gaat een fase in die nog meer is gericht op het daadwerkelijk smeden van uitvoeringscoalities en realiseren van de doelen. Het is aan jou alle beschikbare middelen in te zetten die vanuit communicatief oogpunt bijdragen aan dat doel. Je bent in staat veel informatie te verwerken om daar vervolgens relevante kernen uit te halen. Je doet dit met tact, gezag, humor en een hands-on-mentaliteit vanuit de bijzondere context van een vrijblijvend netwerk. Je bent een netwerker met een kennisnetwerk. Kortom: we zoeken een communicatie-zwaargewicht die zelf ook dicht bij de uitvoering staat en ervaren is op het terrein van de Energietransitie en Klimaatdoelen en thuis is in de communicatie daarover.

Verantwoordelijkheden

Voor het Gelders Energieakkoord ben je de strategisch communicatieadviseur. Je maakt onderdeel uit van een klein team van professionals. Je zorgt voor afstemming / aansturen van alle communicatieactiviteiten met betrekking tot het GEA. Als strategisch adviseur adviseer je over de positionering van het GEA en de rollen van de verschillende individuele deelnemers in de Board, Support, programma’s en secretariaat. Je treedt op als primaire ingang voor communicatie naar “buiten” en als woordvoerder, danwel ondersteunt anderen daarin. Je bent verantwoordelijk voor het totstandbrengen van alle in- en externe communicatie uitingen vanuit het GEA en bent mede verantwoordelijk voor de organisatie en het verloop van de verschillende netwerk-activitieten (o.a. jaarcongres).  Daarnaast geef je gevraagd en ongevraagd advies op strategisch niveau aan relevante actoren met betrekking tot positionering, communicatie in brede zin, waaronder ook ondersteuning op het gebied van woordvoering.

 • strategisch adviseren van de GEA-regisseur, GEA-support-groep, GEA-Board en GEA-deelnemers;
 • je bent de verbindende schakel tussen alle communicatieprofessionals in het GEA-netwerk m.b.t. uitingen aangaande het GEA;
 • je bent verantwoordelijk voor eigentijdse zichtbaarheid van de GEA-activiteiten;
 • je bent de (eind)redacteur van inhoudelijke uitvoerings- of jaarplannen;
 • je bent de schrijver van perspublicaties en andere publicaties;
 • conceptontwikkeling en laten produceren van (visuele) online en offline middelen;
 • (doen) organiseren van bijeenkomsten en evenementen;
 • organiseren en coördineren van communicatiecommunity (GEA-partners) met als voornaamste doelen: betrokkenheid, inbreng, eenduidige communicatie en woordvoering;
 • deelname aan het wekelijke secretariaatsoverleg, maandelijkse Support-overleg en overleg met de programma-regisseurs-/voorzitters en het door jou te organiseren afstemmingsoverleg met communicatiespecialisten uit het netwerk;
 • aansturing van alle uitvoerende uitvoerende communicatie activiteiten. Deels vanuit het netwerk, soms via inkoop/uitbesteding;
 • regievoeren over de centrale communicatie incl. woordvoering i.s.m. de GEA-regisseur.

Wat wordt er gevraagd?

 • Je hebt een afgeronde WO opleiding Communicatie, een afgeronde WO opleiding Bedrijfscommunicatie of een vergelijkbare afgeronde WO vakopleiding;
 • Je hebt minimaal 10 jaar ervaring als (strategisch) communicatieadviseur, waarvan minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2010-2020) als (strategisch) communicatieadviseur bij of voor een overheidsorganisatie EN in het bedrijfsleven;
 • Je hebt ervaring met het werken aan complexe samenwerkingsprojecten of -programma’s waarbij je te maken hebt met politiek-bestuurlijke gevoeligheden. De complexiteit kan te maken hebben met het grote aantal stakeholders, de verschillende/tegengestelde belangen of de verschillende (nieuwe) beleidsterreinen;
 • Je hebt ervaring als communicatieadviseur in het beleidsveld energietransitie/klimaatprogramma’s.

Voldoe je aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 7 maart 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring