Specialist veranderaanpak en communicatie buurtteams

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een specialist veranderaanpak en communicatie buurtteams. Het betreft een functie voor 16 uur per week, voor de duur van een jaar, met optie tot verlenging.

Functieomschrijving
De gemeente werkt aan een nieuw zorgstelsel in Amsterdam. Vanaf 2021 komen op verschillende plekken in Amsterdam buurtteams die de toegang zijn naar sociale basiszorg voor volwassenen. Per stadsdeel komt er één organisatie die verantwoordelijk is voor de realisatie van generalistische buurtteams op buurtniveau, het organiseren van het sociaal raadsliedenwerk en de (specialistische) schuldhulp. Dit kan een bestaande organisatie zijn of een groep van aanbieders die gaat samenwerken, of een nieuwe speler. De komst van Buurtteams Amsterdam betekent een grote verandering, die gefaseerd wordt ingezet.

De opdracht is het vormgeven en begeleiden van het communicatie- en veranderproces rond de vorming van buurtteams in de gemeente Amsterdam.

Werkzaamheden

· Adviseren programmadirecteur en programmamanagers buurtteams over communicatiestrategie en inrichting interne en externe veranderproces naar de vorming van buurtteams in Amsterdam

· Vormgeven en begeleiden van bijeenkomsten en werksessies rond veranderproces buurtteams, zowel met interne samenwerkingspartners als externe samenwerkingspartners

· Adviseren aan programmadirecteur en programmamanagers over communicatie bij complexe of crisis situaties tijdens het proces van de oprichting/vorming van de buurtteams

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

Wat wordt er gevraagd?

· in het bezit van een erkend wo diploma. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;

· je hebt een aanvullende opleiding / training / cursus transistie- of verandermanagement afgerond;

· je hebt minimaal 10 jaar ervaring met strategisch communicatieadvies binnen gemeenten of andere (semi) overheidsinstanties;

· in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar ervaring met communicatieadvies opgedaan in het sociaal domein;

· in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar ervaring met verandercommunicatie opgedaan;

· je hebt ervaring opgedaan in het ontwikkelen van een communicatiestrategie en -aanpak voor implementatie van sociale wijkteams of buurtteams.

Voldoe je aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 21 mei 2020.

 

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring