Stedenbouwkundig Adviseur

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn wij op zoek naar een stedenbouwkundig adviseur. Het betreft een functie voor 24 uur per week, voor de duur van 3 maanden. Startdatum is z.s.m.

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatiegestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkersonderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

Afdeling
De ontwikkelafdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO) kent ongeveer 85 enthousiaste medewerkers verdeeld over 3 teams: Maatschappelijke Ontwikkeling, Locatieontwikkeling en Ruimte. De ontwikkelafdeling is verantwoordelijk voor het realiseren en faciliteren van ruimtelijke- en maatschappelijke opgaven en draagt hiermee bij aan een duurzame leefomgeving. De teams doen dit integraal, samen met burgers, bedrijven, plaatselijke en regionale partners.

Opdracht In de rol van stedenbouwkundig adviseur ben je op verschillende abstractie- en schaalniveaus van ruimtelijke ontwikkeling inzetbaar. Je takenpakket is breed. Opgaven, ruimtelijke projecten en initiatieven, groot, klein, complex en minder complex. Je werkzaamheden variëren van strategische opgaven op regionaal en gemeentelijk niveau tot advisering op het laagste schaalniveau. Je bent adviseur in stedenbouwkundige en strategische zin bij ontwikkelings- en herstructureringsplannen en locatie- en gebiedsontwikkeling. Je draagt op die manier bij aan verschillende opgaven en vraagstukken met een uitwerking in de fysieke ruimte.

Bij de start van deze opdracht zal je als stedenbouwkundig adviseur primair worden ingezet bij de projecten Julianabaan, Vlietvoorde (deelprojecten), Herenstraat 42 en Appelgaarde 2-4. Informatie over deze projecten kan je vinden op https://projectenboek.lv.nl/. Voor het project Julianabaan (winkelcentrum) moet per direct een Visie worden opgesteld. Het betreft een lopend project waarvoor al een schetsontwerp voorhanden is. In dit traject is het ook van belang dat de stedenbouwkundig adviseur snel kan schakelen, deel kan nemen in het participatieproces en gesprekken kan voeren met de klankbordgroep. Voor de overige projecten is het van belang dat de stedenbouwkundig adviseur direct of indirect een bijdrage levert aan de projecten en flexibel inzetbaar is daar waar het nodig is. Dit betekent ook binnen de al vastgestelde kaders meebewegen, maar ook bewaken dat de ambities binnen de verschillende projecten behaald worden. De stedenbouwkundige maakt deel uit van de verschillende projectteams, waar diverse disciplines vertegenwoordigd zijn.

De opdracht komt voort uit een behoefte aan tijdelijke extra inzet op stedenbouw. Voor een inhoudelijke overdracht van de stedenbouwkundige werkzaamheden binnen de projecten wordt zorggedragen. De lopende en nieuwe stedenbouwkundige werkzaamheden worden in goed overleg in het stedenbouwteam verdeeld.

Wat wordt er gevraagd?

  • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
  • Uiterlijk beschikbaar per 22 februari 2021;
  • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 5 jaar of minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als stedenbouwkundig adviseur bij een gemeente in de afgelopen 5 jaar.

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor de functie? Reageer dan uiterlijk voor dinsdag 9 februari 2021.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring