Stelsel Integratie Manager DSO

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor het Kadaster (Apeldoorn/Utrecht/Den Haag) zijn wij op zoek naar een Stelsel Integratie Manager DSO. Het betreft een functie voor 36 uur per week, voor de duur van een half jaar, met optie tot verlenging.

Digitaal Stelsel Omgevingswet
De uitvoering van Omgevingswetprocessen zal worden ondersteund door een verregaande digitalisering van werkprocessen en een daarbij behorende informatievoorziening. Relevante data en informatieproducten die noodzakelijk zijn voor planvorming en besluitvorming over de fysieke leefomgeving, zullen voor een ieder beschikbaar komen. Hiervoor wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, dat overheden, burgers en bedrijfsleven toegang zal geven tot deze data en informatieproducten.

DSO – van Programma aansturing naar beheerorganisaties
Binnen het DSO-programma (pDSO) is gewerkt aan het realiseren van het basisniveau van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Met betrekking tot het digitaal stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de landelijke voorziening (aangeduid als DSO-LV) en anderzijds het geheel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (aangeduid als DSO) dat bestaat uit de DSO-LV én de systemen die op een of andere manier interactie hebben met de DSO-LV, zoals systemen van bevoegde gezagen, van leveranciers van omgevingsinformatie, van softwareleveranciers en van landelijke bouwstenen van de Nederlandse overheid.

Met het eindigen van het pDSO worden een aantal blijvende veranderingen doorgevoerd. De strategische besturing van het DSO komt bij de Strategische Beheer Organisatie (SBO) te liggen, een onderdeel binnen het ministerie van BZK. De SBO wordt eindverantwoordelijk voor een goed end-to-end werkend DSO-stelsel. In opdracht van de strategische beheerder zijn de tactische beheertaken m.b.t. het DSO-LV belegd bij de Tactische Beheer Organisatie (TBO) van het Kadaster. De TBO krijgt daarmee de belangrijke taak van het tactisch aansturen en beheren van de samenhangende componenten die het DSO-LV vormen als ook de verdere uitbouw en de doorontwikkeling ervan. De ontwikkelpartners van de betreffende componenten worden operationeel beheerorganisaties.

Daarnaast zal het jaar 2020 gekenmerkt worden door de omslag van de ontwikkeling van de landelijke voorziening naar een werkend stelsel als ook de afronding van het basisniveau, doorontwikkeling en uitbouw van het DSO-LV.

Opdrachtomschrijving
In 2024 ondersteunt het Digitaal Stelsel Omgevingswet gebruikers optimaal bij de uitvoering van processen voor planvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving via kwalitatief goede informatie op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Het Kadaster is reeds gestart met de voorbereidingen teneinde de taak van tactisch beheerder in 2020 uit te kunnen voeren. Wij zoeken nog een Stelsel Integratie Manager die onze organisatie komt versterken om de transitie van het DSO programma naar de Tactische Beheer Organisatie soepel te laten verlopen.

De Stelsel Integratie Manager zal de regie voeren op de totale klantervaring in de keten. Verder weet de Stelsel Integratie Manager de krachten te bundelen zodat de verschillende DSO-projecten leiden tot een goed functionerend DSO. De kandidaat heeft kennis en ervaring met het realiseren van complexe digitale voorzieningen (stelsels) waarin verschillende actoren in een keten samenwerken. Ook heeft de kandidaat ervaring met het tot stand brengen van een ketensamenwerking in een sterk politiek- en bestuurlijk veld.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn: 

 • Regie voeren op de totale klantervaring in de keten;
 • Het realiseren van complexe digitale voorzieningen (stelsels) waarin verschillende actoren in een keten samenwerken;
 • Tot stand brengen van ketensamenwerking in een sterk politiek- en bestuurlijk veld;
 • Stimuleren van adoptie van standaardisatie in de uitwisseling van gegevens zodat overheidsorganisaties bij de uitvoering van de Omgevingswet goed kunnen samenwerken in ketenprocessen;
 • Tot stand brengen van de benodigde samenwerking tussen de ketenpartners en het inrichten van gerelateerde ketenprocessen.

Wat wordt er gevraagd?

 • Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau;
 • Minimaal 15 jaar ervaring binnen complexe (IV) projecten en/of programma’s;
 • Minimaal 5 jaar ervaring als manager van een System Team binnen complexe (IV) projecten en/of programma’s;
 • Minimaal 5 jaar ervaring als Enterprise Architect met ICT-projecten gericht op webapplicaties, regelbeheer en/of ketensamenwerking;
 • Ervaring met het inrichten van een System Team binnen een nieuw te vormen organisatie;
 • Minimaal 5 jaar ervaring met de toepassing van e-overheidsvoorzieningen (zoals DigiD, basisregistraties, wetten en vergunningen);
 • Gedegen kennis van stelselintegratie of complexe platformen;
 • Minimaal 3 jaar ervaring binnen de Rijksoverheid en/of uitvoeringsorganisaties;
 • Minimaal 3 jaar ervaring met SAFe/DevOps/Agile ontwikkelmethodieken;
 • Ervaring met het ontwikkelen van complexe ICT systemen in componenten;
 • Bij voorkeur ervaring met SAFe in combinatie met System Integration Testing, SIAM.

Voldoe jij aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 14 december 2019.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring