Strategisch Preventie Adviseur

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een strategisch preventie adviseur. Het betreft een functie voor 36 uur per week, voor de duur tot september 2021. Na einddatum van de opdracht is er mogelijk een optie tot verlenging. De startdatum van deze opdracht is z.s.m.

Functieomschrijving
Als uitvoerende rechterhand van de kwartiermaker pak je proactief taken op en zet opdrachten uit binnen het Corona Preventie Team.

Werkzaamheden
GGD Amsterdam bouwt aan een nieuw, multidisciplinair team, ‘Preventie en Voorlichting’. Het team wordt onderdeel van een nieuwe
GGD-afdeling, waarin de huidige afdelingen Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie en Amsterdamse Aanpak Gezond
Gewicht opgaan. In dit team worden de activiteiten van beide afdelingen en de GGD-brede communicatie-inzet gebundeld.
Tijdens de huidige Corona-crisis ligt de primaire focus van de werkzaamheden op de Preventie van Corona. Dit team werkt samen met
multi-disciplinaire teams in de stadsdelen aan interventies om het (verder) verspreiden van Corona onder Amsterdammers en
Amstellanders te voorkomen.

Als strategisch preventie adviseur bepaal je samen met de kwartiermaker de strategie. Daarnaast begeleid je grote complexe sprints met
betrekking tot Corona-preventie. Je bent als het ware de rechterhand van de kwartiermaker en weet opdrachten uit te zetten binnen het
team en ook zelf zaken op te pakken.

 • Je draagt zorg voor de functionele aansturing van het Corona preventie en team en begeleidt de diverse
 • sprintprocessen
 • Je bent samen met de kwartiermaker verantwoordelijk voor het opstellen van scenario’s en strategieën met
 • betrekking tot de preventie van Corona en (on)gezondheid
 • Je coördineert de samenwerking met de lokale preventieteams in de stadsdelen bij het ontwikkelen en uitvoeren van
 • preventieve interventies
 • Je pakt proactief taken op en zet opdrachten uit waar nodig
 • Je hebt een controlerende functie op de inhoud
 • Je onderhoudt strategische relaties binnen en buiten de GGD
 • Je verzorgt (mede) de voorbereiding van diverse bestuurlijke producten
 • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Kwartiermaker en de Manager.
 • Je draagt bij aan de kwalitatieve verdieping van de beschikbare data en anticipeert daarbij op mogelijke
 • ontwikkelingen
 • Je houdt je bezig met het opstarten en onderhouden van co-creatie met andere GGD-afdelingen en directies binnen
 • de gemeente Amsterdam en regiogemeenten.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs-en concernstaf en zeven bestuurscommissies
(stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad
Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en
Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij
werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden
zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De
stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en
welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid
voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever:
GGD
De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam-Amstelland werkt al ruim honderd jaar aan het verbeteren van de openbare gezondheidszorg. Het werkgebied omvat naast Amsterdam de Amstelland-gemeenten Amstelveen, Uithoorn, Ouder-Amstel, Diemen en Aalsmeer. Gezamenlijk betreft dit ongeveer 1.000.000 inwoners. Ruim 1400 GGD-medewerkers, verspreid over meer dan veertig locaties in de regio, zetten zich in om de gezondheid van de inwoners te bewaken en bevorderen. Het werkterrein strekt zich uit van jeugdgezondheidszorg en maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg tot infectieziekten bestrijding en het bevorderen van een gezonde leefomgeving.
 
Afdeling AMSTERDAMSE AANPAK GEZOND GEWICHT (AAGG)
Op de afdeling Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht wordt in 3 teams gewerkt aan 3 programma’s, de gelijknamige AAGG, Gezonde & Kansrijke Start en Gezond020. Rode draad in alle 3 de programma’s is het realiseren van een gezondere stad, waarin de gezonde keuze normaal is en er passende en goede ondersteuning is voor gezinnen en kinderen die dat nodig hebben. De teams voeren de verschillende onderdelen van de integrale aanpak vaak niet zelf uit, maar faciliteren bijvoorbeeld dat partners op een andere manier gaan samenwerken en relevante beleids- en uitvoeringsbeleidskader meer bijdragen aan het realiseren van een gezonde fysieke, economische en sociale omgeving om in op te groeien en op te voeden.

Preventie Corona Team
Op deze afdeling is tijdens de huidige Corona-crisis een nieuw team gestart, het Corona Preventie Team met daarin projectleiders, gedragskundigen, beleidsadviseurs, onderzoekers en communicatie-adviseurs. Dit team werkt samen met multidisciplinaire teams in de stadsdelen aan interventies om het (verder) verspreiden van Corona onder Amsterdammers en Amstellanders te voorkomen. De communicatie-adviseurs die we werven, worden onderdeel van dit multidisciplinaire team.

Nieuwe afdeling per 2021
Op dit moment worden er voorbereidingen getroffen om de GGD-afdelingen EGZ (Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie) en AAGG (Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht) samen te voegen tot één wendbare afdeling die een initiërende, adviserende en regisserende rol heeft op de thema’s preventie en gezondheidsachterstanden en in goede verbinding staat met de politiek, opdrachtgevers en relevante gemeentelijke afdelingen en stadsdelen. We gaan proactief, doelgericht, data- en vraaggestuurd te werk om op deze manier onderzoek, beleid en praktijk te verbinden met elkaar. We doen dit samen met en voor de Amsterdammers en Amstellanders.

Het team preventie en voorlichting maakt nu onderdeel uit van AAGG, maar vanaf 2021 behoort het dan ook tot de afdeling waarmee het werkveld breder wordt dan alleen de focus op preventie van corona.

Wat wordt er gevraagd?

 • Je bent in het bezit van een afgeronde WO opleiding op het gebied van communicatie, bestuurskunde of vergelijkbaar;
 • Je hebt kennis en ervaring met veranderkunde met name op het gebied van gedragsverandering;
 • minimaal 5 jaar ervaring in een communicatie- of project/programmamanagement rol in een complexe organisatie bij (semi-) overheid (Rijk en/of provincie en/of G4 en/of 100.000+ gemeente);
 • Ervaring met het werken binnen grote integrale complexe programma’s en projecten;
 • Ervaring met communicatie richting moeilijk te bereiken doelgroepen;
 • Ervaring met werken binnen het sociaal domein en binnen een complexe politieke organisatie;
 • Ervaring met politiek-bestuurlijke verhoudingen en hierin kunnen denken en handelen.

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk voor vrijdag 11 september 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring